Tarptautinė LIONS konstitucija ir įstatai

Tarptautinės LIONS klubų asociacijos Standartinės apygardos Konstitucija ir Įstatai

Šis dokumentas apima visus su Standartinės apygardos veikla susijusius procedūrinius klausimus. Jame detaliai aprašomos apygardos valdybos bei pareigūnų pareigos ir atsakomybės, komitetų sudarymo bei valdybos susirinkimų organizavimo tvarka, pristatomi finansų administravimo ir kiti Standartinės Apygardos veiklą reklamentuojantys teisiniai aspektai.

Maloniai kviečiame parsisiųsti visą dokumentą, jį perskaityti ir juo vadovautis vykdant Apygardos veiklą.

Parsisiųsti dokumentą

Tarptautinės LIONS klubų asociacijos Standartinio klubo Konstitucija ir Įstatai

Šis dokumentas apima visus su Standartinio klubo veikla susijusius procedūrinius klausimus: narystę, klubų pareigūnų pareigas bei kompetencijas, klubų susirinkimų organizavimą, finansų klubuose administravimą ir kt.

Maloniai kviečiame parsisiųsti visą dokumentą, jį perskaityti ir juo vadovautis vykdant Klubų veiklą.

Parsisiųsti dokumentą

Aktuali informacija