Etikos kodeksas

Image placeholder

Tarptautinės LIONS klubų asociacijos nario etikos kodeksas

Tarptautinės LIONS klubų asociacijos nario etikos kodeksas

  • TIKĖTI savo veiklos būtinybe ir svarba, būti naudingu ir daryti viską, kad tarnystė būtų kokybiška.
  • SIEKTI, kad mano veikla būtų sėkminga, o pastangos sąžiningai bei teisingai įvertintos. Neaukoti savo savigarbos ir nepriimti naudos ar pripažinimo, atsiradusio dėl nesąžiningos veiklos ar mano paties abejotinų veiksmų.
  • PRISIMINTI, kad sėkmė veikloje ir versle negali būti pasiekta kitų sąskaita; būti lojaliu savo klientams ir ištikimu sau.
  • NEPRIIMTI sprendimų, kurie tenkintų tik savus interesus, nepamiršti etikos ir teisingumo kitų atžvilgiu; kai tik kils dvejonių, nedelsiant išspręsti situaciją, išsklaidant visas abejones.
  • VADOVAUTIS NUOSTATA, kad draugystė yra tikslas, o ne priemonė. Tikra draugystė nėra atlygis už vienas kitam teikiamas paslaugas, ji nereikalauja nieko mainais ir priima tarnystę ta dvasia, kuria ji yra dovanojama.
  • VISADA PRISIMINTI savo pilietinius įsipareigojimus tautai, valstybei, bendruomenei. Žodžiais, veiksmais ir gerais darbais demonstruoti netrikdomą tikėjimą, atsidavimą ir ištikimybę savo tarnystei, laisva valia jai skiriant laiko, ir negailint nei jėgų, nei išteklių.
  • PADĖTI silpniems, skurstantiems ir nuskriaustiems, užjausti kenčiančius.
  • BŪTI ATSARGIU, kritikuojant kitus, ir DOSNIU pagiriant; kurti, o ne griauti.

Aktuali informacija