LIONS judėjimas Lietuvoje

Lietuvos LIONS klubų apygarda vienija 35 LIONS klubus, kurie teikia labdarą ir paramą 20-ies šalies miestų ir rajonų bendruomenėse. 11 klubų yra moterų, 11 – vyrų, 13 – mišrių klubų. LIONS klubams Lietuvoje priklauso 700 narių.

Lietuvoje LIONS judėjimas prasidėjo 1990 m., pirmasis įkurtas klubas – Kauno LIONS klubas. 2004 m. Šiauliuose įnauguruotas pirmasis Lietuvoje moterų LIONS klubas – Šiaulių moterų LIONS klubas.

Kaip lygiateisė asocijuota narė Lietuva į pasaulinę LIONS organizaciją įsiliejo 2004 m. balandį, kai Oak Brook‘e (JAV) tarptautinės LIONS direktorių tarybos sprendimu buvo įkurta Lietuvos LIONS klubų apygarda 131 (Lietuvoje registruota kaip LIONS klubų asociacija). Pirmojo Lietuvos LIONS klubų apygardos gubernatoriaus pareigas ėjo Šiaulių LIONS klubo pirmasis prezidentas, lionizmo entuziastas šiaulietis pedagogas lituanistas Juozas Pabrėža.

Lietuvos LIONS klubai dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose, pvz., LIONS QUEST, Jaunimo apsikeitimo vasaros stovyklose („Youth Exchange“), Jaunųjų baltų darbo praktikoje kitose šalyse („Young Balts in Practice“).

Tradicijos

Kiekvieną pavasarį susivieniję visi Lietuvos LIONS klubai vykdo aplinkos švarinimo talkas, didžiausios talkos vyksta Nidoje. Iš penkių strateginių tarptautinio LIONS judėjimo veiklos krypčių (pagalba turintiems regėjimo negalią, sergantiems diabetu, taip pat onkologinėmis vaikų ligomis, skurdo mažinimas pasaulyje, aplinkos apsauga) Lietuvos LIONS klubų apygarda aplinkosaugai skiria ypatingą dėmesį ir laiko ją prioritetine sritimi.

Kasmet rudenį LIONS klubų nariai su šeimomis suvažiuoja į Lietuvos LIONS klubų forumus ir klubų pareigūnų mokymus. Skleisdami lionizmo idėjas, LIONS klubų nariai padeda sergantiems ir vargstantiems, stiprina lyderystės įgūdžius, bendradarbiauja, plėtoja ryšius, laikosi aukštų etinių standartų tiek darbe, tiek visuomeninėje veikloje.

Iniciatyvos

Aktuali informacija