LIONS judėjimas pasaulyje

Melvin Jones išaugino didžiausią klubinę labdaros organizaciją pasaulyje – LIONS

Didžiausios pasaulyje klubinės humanitarinės organizacijos LIONS įkūrėjas Melvin Jones gimė 1879 m. sausio 13 d. LIONS vizionierius sukūrė tvirtomis vertybėmis ir principais grįstą judėjimą, kuris vienija 1,5 mln. narių.

Kaip jam pavyko sukurti tokį galingą judėjimą? Atsakymas slypi M. Jones charakteryje – jis buvo didis svajotojas, idėjų generatorius ir kartu energingas vykdytojas. Be to, įkvepiantis oratorius, po kurio kalbų kiekvienas LIONS narys jautėsi ypatingas ir išskirtinis, norintis veikti.

Idėja kilo iš nusivylimo „Verslo Ratu“

1917 metais M. Jones, garsus Čikagos draudikas, kartą per mėnesį lankydavosi „Verslininkų Rate“, kur vyrai kalbėdavosi apie lobizmą. Vienintelis jų tikslas buvo tarpusavyje susieti ir reklamuoti vienas kito verslą. „Verslo Ratas“ faktiškai reiškė: „jeigu Jūs sulaužysite mano nugarą, aš sulaužysiu Jūsų“.

Entuziastingas ir geraširdis M. Jones netrukus nusivylė, kad priklauso klubui, kurio vienintelis tikslas buvo asmeninis pelnas. Tad jo galvoje pradėjo kirbėti mintis: „kas būtų, jei šie vyrai, kurie sėkmingai plėtoja savo verslą ir veiklą, yra įžvalgūs, aistringi, protingi ir ambicingi, panaudotų savo talentus gerindami visuomenės gyvenimą”?

Čikagos verslininkams patiko „daryti gera bendruomenei“

Kartą jis pasiūlė verslo bičiuliams: „mes užaugome Čikagoje, įgijome čia išsilavinimą, sukūrėme savo verslus; esame turtingi todėl, kad Čikagos žmonės naudojasi mūsų paslaugomis ir perka mūsų prekes; taigi, ir mes turėtume padaryti kažką gero šiai bendruomenei“. Jis ėmė raginti klubo narius aktyviau dalyvauti pilietiniuose reikaluose, pradėjo dalintis savo asmenine filosofija apie tai, kaip klubai galėtų prisidėti prie savo bendruomenės gerovės. „Verslo Rato“ nariai pritarė M. Jones pasiūlymui. Kai idėja „daryti gera bendruomenei“ jiems patiko, čikagiškiai pagalvojo – kodėl gi nepaskleidus šios mintiems ir kitų miestų verslo klubuose.

Taip pradėjo plisti M. Jones vizija, pagrįsta LIONS pavadinime užšifruotomis vertybėmis: laisvė (angl. „Liberty“), intelektas („Intelligence“) ir mūsų tautų saugumas („Our Nations Safety“).

Visuomenės reformatoriai skatino gerinti sąlygas vietos bendruomenėse

Ši humanitarinė organizacija gimė 1917-aisiais – politinių ir socialinių permainų – metais. Amerikoje tuo metu vešėjo pigi darbo jėga, vaikų darbas, plintančios vaikų ir suaugusiųjų ligos, didelis mirtingumas, o Čikaga buvo imigrantų magnetas: transporto mazgas, architektūros, pramonės ir komercijos sostinė.

Visuomenės reformatoriai, tokie kaip Jane Adams, viešai skatino kurti geresnes socialines sąlygas vietos bendruomenėse ir visoje šalyje. M. Jones neliko abejingas tokiam kvietimui, jis suprato: „toli nenukeliausi, jei nepradėsi dalintis, o aš galiu padėti tokiems klubams, kaip Čikagos „Verslo Ratas“, ir verslininkų širdyse padėti atskleisti daugiau tikrų jausmų“.

Šis jo sumanymas sulaukė kitų verslininkų palaikymo, ir jis gavo leidimą pradėti formuoti visiškai kitokio tipo verslininkų klubą bei pritraukti į jį kitų miestų verslo atstovus. 1917 metais vykusiame pirmame susitikime dalyviai pritarė, kad organizacijai būtų suteiktas LIONS vardas ir sutarė mokėti 1 JAV dolerio pusmečio mokestį už vieną narį.

Pavadinime užšifravo vertybes

Po pirmosios konvencijos Dalase LIONS organizacija turėjo 800 narių ir 72 JAV dolerius banko sąskaitoje. Pirmasis įrašytas principas buvo: nė vienas „liūtas“ nesieks asmeninės finansinės naudos.

„Liūtai“ (angl. lions) puikiai atitiko didelės, galingos tarptautinės klubinės organizacijos viziją, nors metraštininkai rašo, kad dėl pavadinimo kilo daugiausiai diskusijų.

„Mūsų vardas parinktas neatsitiktinai, bet ir nėra naujai sukurtas pavadinimas. Nuo neatmenamų laikų liūtas buvo visų gerų savybių simbolis, dėl to šis simbolis ir buvo pasirinktas. Keturios išskirtinės savybės – drąsa, jėga, veikla ir ištikimybė – labiausiai susijusios su šio vardo pasirinkimu ir LIONS nariams keliamomis savybėmis. Ištikimybė turi ypatingą reikšmę visiems liūtams… Tai reiškia: lojalumą draugui, lojalumą principui, lojalumą pareigai, lojalumą pasitikėjimui”, – šios savybės buvo platforma, ant kurios M. Jones statė tarptautinį tinklą.

Pirmas plėtros etapas – laiškų kampanija

1917 metais Melvin Jones pradėjo grandiozinę laiškų kampaniją, skirtą visoms JAV organizacijoms, kad šios prisijungtų prie naujoviškos organizacijos, kurios tikslas – tarnauti kitiems.

Jo žmona Rose, aukščiausio nacionalinio lygio golfo žaidėja, praleido daugybę naktų, padėdama jam įgyvendinti laiškų kampaniją.

1918 m. išleistas pirmas LIONS žurnalo numeris, jame išspausdintas „liūtų“ Etikos kodeksas. M. Jones pasakojo, kad, kurdamas šį kodeksą, atliko išsamų kiekvieno istorijoje randamo panašaus dokumento analizę: studijavo Babilono Hammurabi mintis, Napoleono kodeksą, Mozaikinius įsakymus, Justicijos Kodeksą, kurie tarpusavyje turėjo ne vieną bendrą bruožą – jie visi buvo surašyti su neigiamomis „komandomis“, o M. Jones teigė, kad „liūtams“ tai netinka. Ką galiausiai pavyko sukurti M. Jones, jis pavadino “lyderystės kodu” – LIONS Etikos kodekse nėra nė vienos frazės su „nedaryk to ar nedaryk ano…“.

Be kodeksų, jis studijavo kitų humanitarinių organizacijų veiklą, nes žinojo, kad kartu su LIONS jos kurs visuomenės ateitį.

Šūkis „mėgaukis padėdamas kitiems“ pritraukė žmones

„Padėti artimui nelaimėje, dalintis turtais su skurstančiais“, – tokios M. Jones filosofijos įkvėpti klubai ėmėsi pirmųjų darbų: tiesė vandentiekį, statė sveikatos priežiūros įstaigas ir viešąsias bibliotekas; aktyviai rėmė jaunimo projektus, tokius kaip pagalba vaikų ligoninėms, berniukų skautų veiklai.

„Mėgaukis padėdamas kitiems“ – su tokiu požiūriu „liūtai“ veikė nuo pat pradžių, ir narių skaičius per metus patrigubėjo iki 2300. Moteris į LIONS judėjimą kaip nares nutarta priimti tik 1987 metais.

Netrukus M. Jones ėmėsi antros laiškų kampanijos, kuri skelbė: „yra tik vienas dalykas, labiau prestižinis nei būti LIONS nariu – tai padėti įkurti naują LIONS klubą“.

Viešinimo kampanijai pasitelkė gyvus liūtukus

Viešiems LIONS pristatymams prieš šimtmetį buvo pasitelktos ir reklamos akcijos su tikrais liūtais. Per 6 metus klubų narių skaičius šoktelėjo nuo 800 iki 32,5 tūkstančių.

Atsirado ir kiti prekės ženklo atributai, tarp jų LIONS himnas, kuriam pasirinkta daina „Riaumojantis liūtas“.

Bet 1933 metais JAV prasidėjusi Didžioji depresija pritildė LIONS riaumojimą – didelė dalis iš 75 tūkst. narių neįstengė sumokėti narystės mokesčio.

Didžiosios depresijos metu išryškėjo M. Jones lyderystė ir ambicijos

Tuomet vėl pasireiškė M. Jones lyderystė – nebe laiškais, o telefono skambučiais jis palaikė visų klubų vadovų dvasią, be to, atsigręžė į naujas rinkas – pradėjo sparčiai plėsti LIONS klubų tinklą Lotynų Amerikos šalyse.

Jo tikslai buvo ambicingi – kiekvieną darbo dieną įkurti po naują klubą! Taigi, 1940 metais LIONS jau veikė 10 šalių su 178 tūkst. narių.

Prasidėjus II pasauliniam karui, M. Jones spustelėjo dar stipriau – per radijo imtuvus skambėjo jo agitavimas: „LIONS veikia tam, kad pagerintų ne tik šios kartos, bet ir ateities kartų gyvenimą“. Pasibaigus karui, narių skaičius jau siekė 225 tūkst., o veikla išplitusi 18-oje valstybių.

M. Jones buvo viešojo kalbėjimo meistras ir mėgavosi bei išnaudojo visas įmanomas galimybes skleisti žinią apie LIONS judėjimą.

Vienas iš Jungtinių Tautų organizacijos steigėjų

1945 metais, steigiant Jungtinių Tautų organizaciją, M. Jones buvo pakviestas kaip vienas iš steigėjų ir tai sukėlė dar vieną proveržį LIONS veikloje. Organizacija nebetilpo savo centrinėje būstinėje Čikagoje, todėl pastatė LIONDOM: nupirktame 200 akrų žemės sklype įkūrė būstinę, namus LIONS darbuotojams, biblioteką, mokyklą, viešbutį, paštą ir netgi kapines.

Po daugiau kaip 30 veiklos metų M. Jones suskaičiavo, kad, populiarindamas LIONS vardą, jis kasmet nukeliaudavo po daugiau kaip 200 tūkst. mylių (daugiau kaip 320 tūkst. kilometrų).

Jo amžininkai liudija, kad M. Jones paskatindavo kiekvieną LIONS narį jaustis išskirtiniu, ypatingu. Jo entuziazmo užteko visiems aplinkiniams, jis buvo ypač tvirtos valios žmogus, „didesnis už patį gyvenimą“.

Kai M. Jones mirė 1961 metais. Tuo metu organizacija jau vienijo daugiau kaip 625 tūkst. narių 114-oje valstybių. Paskutiniame renginyje, kuriame dalyvavo M. Jones ir scenoje stovėjo išlipęs iš savo vežimėlio, faktiškai ištisai skambėjo plojimai.

„Aš tikiu, kad visada turėsime tikslą, kuris mus augins“

„Aš tikiuosi, kad visada bus žemė anapus – tikslas, kuris mus augins, bus mums iššūkiu, kad bėgtume dar greičiau, dirbtume dar atkakliau, mąstytume plačiau ir duotume daugiau“, – paskutinėje savo kalboje sakė organizacijos LIONS įkūrėjas M. Jones.

Nuo pat įkūrimo LIONS klubų veikla apima pagalbą bendruomenėms, paramą žmonėms, kuriems labiausiai jos reikia, lyderių ugdymą, bendravimą ir bendradarbiavimą. LIONS klubai pagrindinę savo veiklą šiuo metu orientuoja į pagalbą turintiems regėjimo negalią, sergantiems diabetu ir onkologinėmis vaikų ligomis, skurdo mažinimą pasaulyje, rūpinimąsi aplinkos apsauga. Lietuvoje veikia 35 LIONS klubai su 700 narių. Lietuvos LIONS klubų organizacijai, kuri tarptautinėje plotmėje vadinama LIONS klubų apygarda 131..

„Lyderystė niekada neturėjo didesnės vertės negu ją demonstravo LIONS vizionierius Melvin Jones: dirbti kryptingai, burti bendraminčius, laikrodžio tikslumu veikti vardan tikslo, įtraukti kitus ir įkvėpti juos tarnystei, dalintis žiniomis, būti atsakingu, įsipareigoti asmeniškai, išlaikyti lakią vaizduotę bei tikėjimą ir visada imtis visų įmanomų galimybių, kad tik galima būtų padėti žmonėms. Su tokiomis nuostatomis ir tokiais lyderiais pasaulyje prasidėjo LIONS kelionė, kuri keičia žmonių gyvenimus. Jau daugiau kaip šimtmetį visuose žemynuose“, – sako 2020-2021 m. LIONS gubernatorė Daiva Grikšienė.

Kasmet pasaulyje skiriami Melvin Jones vardo garbės apdovanojimai. Tai aukščiausias LIONS įvertinimas, suteikiamas daugiausiai savo humanitarinėje veikloje pasižymėjusiems žmonėms, skleidžiantiems atjautą, dosnumą ir rūpestį likimo nuskriaustais žmonėmis. Nuo 1973 m. pasaulyje jau suteikta daugiau kaip 440 tūkst. šių apdovanojimų.

Video įrašai

Aktuali informacija