LIONS Quest programa

1975 m. jaunas vyriškis, vardu Rickas Little įkūrė Quest nacionalinį centrą, kurio tikslas buvo padėti jaunimui, suteikiant jiems įgūdžius ir saugią aplinką, kurių jiems reikia sėkmingam gyvenimui. Dirbant drauge su jaunimo raidos ekspertais ir gavus finansinę paramą iš W. K. Kellogg fondo, George Gund fondo ir Reader‘s Digest fondo 1977 m. mokyklose buvo pradėta bandomoji programa Gyvenimo įgūdžiai (angl. Skills for Living).

Tarptautinės LIONS organizacijos prisijungimas

Šios programos vystymasis ypač pagreitėjo, kai po septynerių metų Tarptautinė LIONS klubų organizacija pradėjo bendradarbiavimą su tuometine Quest International. Tai leido programai greitai pasklisti po JAV ir kitas šalis. Buvo sukurtos trys pagrindinės LIONS Quest programos, skirtos priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui, V-VIII ir IX-XII klasėms.

Nuo 1984 m. Tarptautinė LIONS organizacija (angl. LIONS Clubs International) remia LIONS Quest, burdama rūpestingus suaugusiuosius, kuriems svarbu padėti jaunimui išmokti svarbiausių gyvenimo įgūdžių. Šie įgūdžiai būtini, kad jaunimas augtų sveikas ir nepriklausomas nuo psichoaktyviųjų medžiagų. 2002 m. LCIF (LIONS Clubs International Foundation) įsigijo LIONS Quest programų vykdymo teises.

Šiandieniniai siekiai

Beveik 400 000 suaugusiųjų kasmet remia daugiau negu dešimt milijonų jaunų žmonių, dalyvaujančių LIONS Quest programose. Šios programos yra vykdomos daugiau kaip 93 pasaulio šalių ir yra išverstos į daugiau negu 32 kalbas. LIONS klubų nariai ir LIONS Quest programos padeda suaugusiesiems puoselėti jaunų žmonių drausmingumą, atsakingumą, nuovokumą ir sugebėjimą sutarti su kitais žmonėmis. Tai ypač svarbu jauniems žmonėms, kad jie klestėtų šiandieniame pasaulyje. Būtinai susisiekite su vietiniu LIONS klubu, jeigu norite savo mokykloje diegti LIONS Quest programas.

Puikūs LIONS Quest programų įvertinimai

LIONS Quest priešmokyklinio ugdymo – XII klasių programos buvo pripažintos bendro akademinio, socialinio ir emocinio ugdymosi grupės (CASEL – Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) kaip SELECT programa. Toks pripažinimas yra aukščiausias įvertinimas, suteiktas už ypač gerą mokomąją medžiagą socialinio ir emocinio ugdymo srityje bei pavyzdingą profesinį parengimą.

Be to, po kruopštaus, Narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos centro (CSAP – Center for Substance Abuse Prevention) ir Narkotikų prevencijos ir psichinės sveikatos priežiūros paslaugų administracijos (SAMHSA – Substance Abuse and Mental Health Services Administration) įvertinimo, buvo pripažinta kaip MODEL programa, kurios efektyvumą dar kartą patvirtino detalus Nacionalinio narkomanijos instituto (NIDA) tęstinis tyrimas. LIONS Quest programos nuopelnus taip pat yra apdovanojusios JAV Švietimo ministerija ir Asmenybės ugdymo bendrija (Character Education Partnership).

LIONS Quest istorija Lietuvoje

LIONS Quest programų istorija Lietuvoje prasidėjo 2005-2006 mokslo metais, kai tuometinė Lietuvos LIONS klubų asociacijos gubernatorė Aida Raimonda Pečeliūnienė Klaipėdos ugdymo institucijoms ir specialistams pristatė LIONS Quest programą, skirtą V-VIII klasėms (angl. Skills for Adoliscence).

Bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto Liudviko Stulpino progimnazija, Klaipėdos Ievos Simonaitytės pagrindine mokykla, LCC, Klaipėdos priklausomybės ligų centru, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centru buvo priimtas sprendimas kreiptis į LCIF dėl paramos programos adaptavimui ir diegimui Lietuvos mokyklose. Gavus Fondo paramą, 2006 m. įvyko pirmasis LIONS Quest seminaras Klaipėdoje, kuriame dalyvavo dviejų Klaipėdos mokyklų mokytojai ir būsimos programos instruktorės.

LIONS Quest programa Skills for Adolescence dabartinį lietuvišką pavadinimą Paauglystės kryžkelės gavo 2007 m. Tais metais buvo sertifikuotos pirmosios LIONS Quest programos instruktorės Gina Levickienė (psichologė, LCC lektorė) ir dr. Daiva Šukytė (edukologė, Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto lektorė).

2007 m. LIONS Quest programa Paauglystės kryžkelės pradėjo savo intensyvų kelią į Lietuvos mokyklas. Pirmosios mokyklos, kuriose buvo pradėta diegti programa buvo Klaipėdoje, Alytuje, Vilniuje, Panevėžyje ir Neringoje.

Programa į Lietuvą atkeliavusi, kaip viena efektyviausių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa, ilgainiui atsiskleidė kaip socialinio ir emocinio ugdymo programa, kurios rezultatai svarbūs psichikos sveikatai, patyčių, savižudybių, nusikalstamumo prevencijai, pilietiškumo, lyderystės ugdymui bei akademinei sėkmei.

LIONS Quest Lietuva yra nevyriausybinė organizacija, kuri Lietuvoje diegia Socialinio emocinio ugdymo programas mokyklų bendruomenėms.

Kitos programos