Naujienos

LIONS švenčia įkūrėjo Melvino Jones savaitę

2021 m. sausio 10 d.

Kitą savaitę, sausio 11-17 dienomis, LIONS organizacija švenčia jos įkūrėjo Melvin Jones gimtadienį. 1879 metų sausio 13-ąją gimęs vizionierius sukūrė tvirtomis vertybėmis ir principais grįstą LIONS judėjimą, kuris gyvuoja jau 104 metus.

1917 metais M. Jones, garsus Čikagos draudikas, kartą per mėnesį lankydavosi „Verslininkų Rate“, kur vyrai kalbėdavosi apie lobizmą. Vienintelis šių klubų tikslas buvo tarpusavyje susieti ir reklamuoti vienas kito verslą. „Verslo Ratas“ faktiškai reiškė: „jeigu Jūs sulaužysite mano nugarą, aš sulaužysiu Jūsų“.

Dinamiškam ir geraširdžiui M. Jones nepakako vien tokios „Verslininkų Rato“ veiklos. Netrukus jis labai nusivylė, kad priklauso grupei, kurios vienintelis tikslas buvo asmeninis pelnas.

Tad M. Jones galvoje gimė idėja: „kas būtų, jei šie vyrai, kurie sėkmingai plėtoja savo verslą ir veiklą, yra įžvalgūs ir ambicingi, pradėtų dirbti gerindami visuomenės gyvenimą”. Jis ėmė raginti narius aktyviau dalyvauti pilietiniuose reikaluose, pradėjo skleisti asmeninę filosofiją apie tai, ką klubai turėtų daryti savo bendruomenėms:

„Mes užaugome Čikagoje, gavome čia išsilavinimą, sukūrėme savo verslus; esame turtingi todėl, kad Čikagos žmonės naudojasi mūsų paslaugomis ir perka mūsų prekes; taigi, turėtume padaryti kažką gero šiai bendruomenei“.

Visi „Verslo rato“ nariai pritarė M. Jones pasiūlymui. Kai „daryti gera bendruomenei“ jiems patiko, čikagiškiai pagalvojo – kodėl gi nepasiūlius šios mintiems kitų miestų verslo klubams.

Sumanusis organizatorius su stipriu pareigos jausmu M. Jones pristatė verslininkams platesnę viziją, pagrįstą LIONS pavadinime užšifruotomis vertybėmis: laisvė (angl. „Liberty“), intelektas („Intelligence“) ir mūsų tautų saugumas („Our Nations Safety“).

Taip LIONS idėjos paplito po JAV, persikėlė į Meksiką ir kitas šalis. 1926 metais M. Jones atsisakė savo draudimo verslo „Melvine Jones Insurance“, kad taptų oficialiu LIONS organizacijos vadovu ir visas jėgas skirtų LIONS plėtrai bei kryptingam augimui.

Metraštininkai užfiksavo, kad didžiausios diskusijos buvo kilusios dėl LIONS pavadinimo, o 1931 m. buvo pateiktas toks šio vardo išaiškinimas: „Mūsų vardas parinktas neatsitiktinai, bet ir nėra naujai sukurtas pavadinimas. Nuo neatmenamų laikų liūtas buvo visų gerų savybių simbolis, dėl to šis simbolis ir buvo pasirinktas. Keturios išskirtinės savybės – drąsa, jėga, veikla ir ištikimybė – labiausiai susijusios su šio vardo pasirinkimu ir LIONS nariams keliamomis savybėmis. Ištikimybė turi ypatingą reikšmę visiems liūtams… Tai reiškia: lojalumą draugui, lojalumą principui, lojalumą pareigai, lojalumą pasitikėjimui”.

Kita metraštininkų aprašyta įdomybė, kad, kurdamas LIONS Etikos kodeksą, M. Jones atliko išsamų kiekvieno istorijoje randamo kodekso analizę. Jis studijavo Babilono Hammurabi mintis, Napoleono kodeksą, Mozaikinius įsakymus, Justicijos Kodeksą, kurie turėjo ne vieną bendrą bruožą. Jie visi buvo surašyti su neigiamomis “komandomis”/nuorodomis. M. Jones teigė, kad tai yra ne tai, ko ieško “liūtai”. Ką galiausiai pavyko sukurti M. Jones, jis pavadino “lyderystės kodu” – LIONS Etikos kodekse nėra nė vieno “nedaryk to ar nedaryk ano…”.

M. Jones lyderystė, atkaklumas, organizaciniai gebėjimai ir tikėjimas visuomenine veikla paklojo pagrindą plėstis ir augti LIONS organizacijai tarptautiniu mastu. Dabar M. Jones įkurta didžiausia pasaulyje klubinė labdaros organizacija LIONS jau apima 210 pasaulio šalių, 48 tūkst. klubų ir daugiau kaip 1,4 mln. narių, tarp jų – 35 Lietuvos LIONS klubai su 700 narių. Jie visi ištikimi M. Jones užrašytam principui – ne siekti asmeninės naudos, o tarnauti bendruomenei.

Kasmet skiriami Melvin Jones vardo garbės apdovanojimai yra aukščiausias LIONS įvertinimas, suteikiamas daugiausiai humanitarinėje veikloje pasižymėjusiems žmonėms, skleidžiantiems atjautą, dosnumą ir rūpestį likimo nuskriaustais žmonėmis. Nuo 1973 m. pasaulyje jau suteikta daugiau kaip 440 tūkst. šių apdovanojimų.

Kitos naujienos