Naujienos

LIONS gretos sparčiai auga

2021 m. kovo 12 d.

Lietuvos LIONS klubų asociacija narių skaičiumi perkopė į aštuntą šimtuką – Kovo 11-osios šventės išvakarėse priėmė 700-ąjį narį! Juo tapo į Marijampolės apskrities LIONS klubą įstojęs Adas Baliukevičius, klubo senbuvio Antano Baliukevičiaus sūnus.Adas Baliukevičius

„Nuo pat pradžių padėdavau tėčiui LIONS veikloje – platinti bilietus, pasiruošti šventėms, ir mamytė aktyviai įsitraukusi. Visą tą laiką stebėjau, kaip jiems gera dalyvauti LIONS klubo veikloje, kiek jie daug duoda ir patys iš to gauna, kaip jiems smagu rūpintis bendruomenės problemomis, padėti kitiems turėti pilnavertį gyvenimą. O dar tas draugiškas, šiltas bendraminčių ratas klube. Pasijaučiau ir pats priaugęs, todėl užsiminiau tėčiui, kad ir aš noriu prisijungti, tapti pilnaverčiu nariu. Tikiu, kad narystė klube duos ir savotiško poilsio nuo darbų, ir papildomą veiklą, galimybę pasitarnauti kitiems ir naudingai praleisti laiką, pabendrauti su bendraminčiais“, – pasakojo Marijampolėje gyvenantis ir Kaune dirbantis A. Baliukevičius.

Į Marijampolės apskrities LIONS klubo gretas įsiliejo ir dar vienas naujas narys – Eugenijus Naikelis.

„Pastaruoju metu netekome dviejų klubo narių – vienas mirė, kitas išėjo, todėl džiaugiamės priėmę du naujus. Manau, kad naujus narius į klubus pritraukia noras bendrauti, o bendraujant ir padėti kitiems. Mūsų klube, be labdaros ir paramos teikimo, svarbu ir aktyvus tarpusavio bendravimas, klubo renginiai“, – sakė Marijampolės apskrities LIONS klubo prezidentas Gintautas Žilinskas.

Lietuvos LIONS klubų apygarda per šią 2020-2021 metų kadenciją išsikėlė tikslą pritraukti 100 naujų narių ir įkurti du naujus LIONS klubus Lietuvoje. Pusė šio plano jau įvykdyta.

LIONS narystės plėtros programa „Tiesiog pakviesk“

Tarptautiniu mastu LIONS itin skatina šeimų narystę ir LEO plėtrą, o narių gretoms auginti sukūrė 4 žingsnių programą „Tiesiog pakviesk“ („Just Ask“). Ji paremta apklausomis, kad 4 iš 10 žmonių klubų nariais tampa todėl, kad jų draugai ar pažįstami jau dalyvauja LIONS veikloje. Todėl LIONS sako: Tiesiog pakviesk.

Pasak „Just ask“ kūrėjų, narystės plėtra neturėtų būti atsitiktinė, jai reikia pasiruošti. Geriausia tai padaryti 4 etapais: 1) pasiruošti visiems nariams klube rūpintis naujais nariais; 2) sukurti savo klubo plėtros planą; 3) įgyvendinti šį planą; 4) pasveikinti naujus narius!

Kokį matote savo klubą po 5 metų?

Nuspręskite, kuo jūsų klubas nori būti. Kokio klubo jūs norite? Į ką jūsų klubas nukreips savo jėgas ir pastangas? Ko iš klubo tikisi jo nariai? Kaip jūs matote savo klubą po vienerių, penkerių metų? Ką tada norite būti nuveikę, ko pasiekę, kokį kelią nuėję?

Šis, pasiruošimo, etapas – pats svarbiausias. Todėl aiškiai sau įvardinkite, kokių rezultatų norite pasiekti klubo veikloje. Kokio pobūdžio tarnystės projektus jūsų klubo nariams mieliausia vykdyti? Kaip intensyviai norite veikti? Kokiu masteliu – savo mieste, rajone, regione, nacionaliniu lygiu?

Užsirašykite savo klubo narystės tikslus. Tuomet jums bus aiškiau, kam jums išvis reikia naujų narių ir kaip juos kviesti, kaip jie gali prisidėti prie klubo vizijos.

Raskite tikslius atsakymus

Kodėl jūsų klubui reikia daugiau narių? Atsakymą suraskite tikslų, apčiuopiamą, o ne abstraktų „kad nuveiktume daugiau gerų darbų“. Pavyzdžiui, jei turėtume 3 naujus narius, galėtume kas mėnesį aplankyti 20 papildomų vaikų onkologijos skyriuje. Kviesdami naujus narius, per konkrečius pavyzdžius jiems papasakokite, kokius darbus klubas galės nuveikti su jų pagalba. Aiškūs lūkesčiai ir prasmės matymas labai motyvuoja naujus žmones.

Apsibrėžkite, kokių naujų narių jūsų klubui reikia? Ar tai jauni žmonės, moterys, konkrečios srities profesionalai, LEO narių tėvai ar šeimos nariai? Žinoma, nusimatykite ne vieną tikslinę grupę. Be to, nekvieskite vieno, pakvieskite 2-4 žmones. Įsitikinkite, kad potencialiems nariams rūpi tie patys dalykai, kaip ir jūsų klubui.

Pasitelkite esamų narių stiprybes

Naujų narių pritraukimo kelyje išnaudokite esamų narių stiprybes: vieni turi daug kontaktų, kiti gerai organizuoja, treti – pilni idėjų, dar kiti moka „apšildyti“ jau atėjusius naujus narius.

Prieš imdamiesi ieškoti naujų narių, pirmiausia atlikite esamų narių apklausą: jie padės suprasti jūsų klubo stipriąsias ir silpnąsias puses ir pasipasakos, kas jiems rūpi.

Kita apklausa, kurią rekomenduojame prieš kviečiant naujus narius – atlikite vietos bendruomenės poreikių vertinimą. Kokiomis veiklomis galite prisidėti ir patenkinti tą poreikį? Kai įsivardinsite konkrečias tarnystės formas ir sritis, jums bus daug paprasčiau ieškoti naujų žmonių ir kviesti juos.

Antras žingsnis. Parenkite savo klubo plėtros planą

Kiekvieno klubo prašome turėti už narystę atsakingą žmogų – klubo narystės plėtros pirmininką.

Naujų savanorių geriausia ieškoti organizacijose, kurių vertybės ar veiklos kryptis panašios arba sutampa su LIONS. Paprašykite kiekvieno klubo nario, kad įvardintų po tris tokias organizacijas jūsų mieste. Patariama susidaryti „savanorių pritraukimo ratą“, į kurį surašykite vietos bendruomenės lyderius, skirtingų sričių profesionalus, veiklius pažįstamus, aktyvius bendruomenės narius, bendradarbius, verslo atstovus.

Kiekvienas narys – po vieną žmogų

Efektyviausia naujokus pakviesti susipažinimui į kokį nors renginį, veiklą, inicityvą, kad jie realiai pamatytų, kaip „liūtai“ tarnauja. Jei tokio renginio artimiausiu metu neplanuojate, surenkite specialų viešą informacinį susitikimą potencialiems nariams nuotoliniu būdu.

Lai kiekvienas jūsų klubo narys į susitikimą pakviečia po vieną žmogų. Paskelbkite apie jūsų susirinkimą ir vietos laikraštyje, naujienų portale, socialiniuose tinkluose, pakvieskite elektroniniu paštu – lai ateina kuo daugiau susidomėjusių.

Kaip geriausia pravesti informacinį susirinkimą potencialiems nariams?

Surenkite jį tokiu metu, kada įprastai vyksta jūsų klubo susirinkimai, pasiruoškite lengvų gėrimų ir užkandžių (karantino sąlygomis tai negalioja), pasirenkite esminių klubo veiklų pristatymą (iki valandos).

Leiskite žmonėms suprasti, kad jie laukiami reguliariuose klubo susitikimuose, sudarykite sąlygas visiems užduoti klausimus bei pasikalbėti mažose grupelėse su esamais klubo nariais.

Būtinai paaiškinkite, kiek kainuoja tapti LIONS klubo nariu, kaip paskirstomas nario mokestis ir pan.

Trečias žingsnis. Įgyvendinkite planą

Gerai pasiruošus, belieka įgyvendinti naujų narių pritraukimo planą. Bendraudami su potencialiais nariais, būtinai paklauskite jų, kodėl jie nori užsiimti savanoriška veikla. Svarbu, kad LIONS klubo veikla atitiktų jų lūkesčius.

Dažniausiai žmonės įsijungia į savanorišką veiklą dėl šių kelių priežasčių: jie nori būti naudingi savo bendruomenei, jiems rūpi konkreti veiklos sritis, jie nori būti su bendraminčiais, jie nori imtis lyderystės savo bendruomenėje, jie nori būti kartu su šeimos nariais, kurie yra LIONS nariai.

Kalbėdami su naujais nariais, būkite pozityvūs. Nėra priežasties nepatogiai jaustis – juk jūs siūlote jiems galimybę turėti daugiau prasmės savo gyvenime, o ne brukate reklamines prekes.

Naujų narių pasveikinimas ir įtraukimas

Kai potencialūs nariai pasakys „taip, aš noriu dalyvauti“, pasveikinkite juos visų klubo narių akivaizdoje. Pasirūpinkite, kad jie įsitrauktų, jaustųsi reikalingi. Jeigu jų pirmoji patirtis bus gera, tikėtina, kad klubo nariais jie bus ilgą laiką.

Kitos naujienos