Naujienos

LIONS lyderystės mokymai – kaip lyderiams susitarti tarpusavyje

2019 m. gruodžio 6 d.

„Strateginio planavimo perspektyva ištirpsta. Lyderiui svarbu čia ir dabar priimti sprendimus. Todėl svarbiausia – lyderio vertybės ir su kitais nariais pasidalintoji lyderystė“, – tokia Jurio Beltės įžvalga prasidėjo LIONS klubų lyderystės mokymai.

„Tikroji lyderių misija yra kitų lyderių auginimas, lyderystės dauginimas“, – diskusijoje kalbėjo viena iš knygos „Lyderystė“ autorių dr. Alisa Miniotaitė.

2019 m. lapkričio 29-30 d. LIONS klubų lyderystės mokymuose dalyvavo per 30 LIONS klubų prezidentų bei viceprezidentų, narių. Septyni Lietuvos ir užsienio lektoriai dalinosi įžvalgomis apie tai, kaip lyderiai gali padėti klubų nariams atrasti vidinę motyvaciją, išsikelti sau tikslus, kaip drąsinti klubų narius diegiant „nebijok suklysti“ kultūrą bei tuo būdu didinant žmonių saugumo jausmą, kaip bendrauti ir dirbti su jaunimu, kaip sąveikauti su vertingiausiais komandos nariais, kaip lyderiams susitarti tarpusavyje ir pan.

Tokius LIONS mokymus Lietuvos LIONS klubų asociacija surengė pirmą kartą. Dalinis finansavimas mokymams gautas iš LCIF (LIONS Clubs International Foundation). „Lyderystės mokymai yra didelė motyvacija sau pačiam, nes sutinki įkvėpiančius LIONS mokytojus ir pasišventusius „liūtus“ iš kitų miestų. Be motyvacijos, naujų prasmingų ryšių šiuose mokymuose dar gali gauti patarimų ir gerų receptų, kuriuos gali jau kitą dieną pritaikyti praktikoje. Turime didžiulį tikslą suburti stiprią lyderių komandą, kuri sparčiai vestų mūsų apygardą į priekį, aktyviai plėstų liūtiškas veiklas“, – sakė šių mokymų idėjos generatorė ir viena iš organizatorių, Lietuvos LIONS klubų apygardos 1-oji vicegubernatorė Daiva Grikšienė.

Kitas šių mokymų organizatorius Plungės LIONS klubo narys ir LIONS asociacijos išplėstinės valdybos narys, atsakingas už GMT koordinavimą Lietuvoje (Global Membership Team Chairperson) Aidas Kėsas minėjo, kad „lyderystės mokymai svarbūs LIONS asociacijai, nes tik tikras lyderis sugeba suvienyti ir sumotyvuoti klubo narius, kurie savanoriškai ir su atsidavimu skiria savo jėgas ir laiką savo miestelio bendruomenės poreikiams. Esame labai užsidegę, mokymuose įgytas žinias pritaikysime produktyvesniam bendravimui ir tarnystei“.

Tiek Daiva, tiek Aidas tiki, kad mokymų metu išgirstos mintys, gimusios idėjos bus naudingos ne tik LIONS tarnystėje, bet ir kiekvieno „liūto“ darbinėje bei kasdienėje veikloje. Taip pat viliasi, kad tokie mokymai taps kasmetine tradicija su profesionaliais lektoriais, diskusijomis, susitikimais, smagiais pokalbiais, juoku užpildytomis pertraukomis.

Po mokymų dalyviai dalinosi mintimis.

Valdas Latoža, Tauragės LIONS klubo viceprezidentas

Manau, LIONS organizacijai labiausiai reikia jungiamosios lyderystės. Daugelį klubų sudaro 10-15 aktyvių žmonių judėjimai savo regionuose. Lyderystės ir idėjų sklaidos labiau reikėtų nacionaliniu mastu, pagalvoti apie ryškesnį renginį šalies mastu, skirtą plačiajai visuomenei. Kitos organizacijos yra uždaresnės. O LIONS, manau, turi visas savybes ir galimybes veikti kaip „pranciškonai“ – eiti į žmones.

Taip pat reikia auginti naujus narius – aktyvinti darbą su jaunimu.

Man patiko absoliučiai visi lyderystės mokymus vedę lektoriai. Pranešėjai iš naujo privertė atgaminti senas tiesas, pažvelgti į jas kitu kampu. Manau, kad tokių renginių reikia daugiau. Patiko, kad visi lektoriai buvo susiję su LIONS filosofija arba jų pranešimai buvo skirti LIONS idėjoms stiprinti.

Pamąstymų sukėlė tai, kokia didelė vertybė yra tarnauti kitiems, tarnauti sąžiningai – ir tai nėra tik žodžiai.

Žydrūnas Raščius, Panevėžio LIONS klubo prezidentas

Lyderystės mokymai buvo vertingi, naudingi ir pačiu laiku. Jie turėtų tapti tradicija ir gera praktika, tobulinant savišvietą, bendrystę ir tarnystę iš esmės.

Į LIONS klubus ateina žmonės, subrendę veikti, ir jie jau iš esmės yra lyderiai. Tuomet jau aktualu kalbėti apie lyderių partnerystę, jų tarpusavio komunikavimą, strategijas, vizijas. Manau, kad dėl to klubinėje veikloje yra dar daugiau iššūkių.

Savaitgalio lyderystės mokymai darkart parodė, kaip svarbu plėsti akiratį ir semtis gerosios praktikos, bendraujant tarpusavyje su kitų miestų „liūtais“. Darant analizes ir dalinantis veiklos patirtimi, būtina glaudžiau komunikuoti tarpusavyje, padėti vieni kitiems, dalyvauti kitų klubų renginiuose, nevengti prašyti informacijos, kreiptis pagalbos.

Atsivėrusios akys ir atverta širdis skatina daryti dar daugiau.

Valdimaras Guzaitis, Šiaulių LIONS klubo narys, Lietuvos LIONS klubų asociacijos valdybos narys

Viskas naudinga mokymuose. Manau, net per visą dieną išgirdus vos vieną sudominusią mintį, ji gali būti tiek naudinga, kad taps svarbia visam likusiam gyvenimui. Pritaikyti absoliučiai viską, ką sužinome, neįmanoma – mūsų perfekcionizmai trukdo.

Manau, kad kiekvienam naudinga viskas. Juk viena iš priežasčių, kodėl atėjome į LIONS organizaciją – noras tobulėti ir plačiau žiūrėti į pasaulį.

Jūratė Sobutienė, Šiaulių moterų LIONS klubo prezidentė

LIONS judėjimas vienija tas pačias vertybes turinčius žmones. Mūsų organizacija turi aiškius tikslus, mūsų veikla – socialiai vertinga, todėl joje matome didelę prasmę. Lyderystės misija tenka klubo prezidentams, o dar prieš kelis mėnesius tebuvome eiliniai klubo nariai.

Lyderystės mokymai padėjo pažvelgti į save įdėmiau: ką galime padaryti, kad su bendraminčiais kryptingiau siektume bendrų tikslų. Mokymuose lektorių minėta autentiška lyderystė – visų pirma savęs pažinimas, darbas su vieninteliu žmogumi, kurį galime pakeisti, tai yra – su savimi.

Kaip sakė profesorius Eugenijus Laurinaitis, visi mūsų poelgiai nukreipti į ateitį, tad turime galvoti, kaip ta ateitis priklausys nuo mūsų veiksmų.

Imantė Dirgėlienė, Telšių moterų LIONS klubo narė

Mokymuose svarbu susitikti su bendraminčiais, įgyti naujų žinių, atnaujinti bei pagilinti turimas žinias, naujai pažvelgti į tai, ką jau žinojome ir pritaikyti tai kasdienėje veikloje, pasidalinti su savo kolegomis. Nes kiekvienoje bendrystėje, kompanijoje, žmonių rate iškyla vienodos problemos, todėl kiekvienoje situacijoje svarbu žinoti, kaip elgtis pačiai – nebūtinai būnant vadovu ar lyderiu, tiesiog kaip žmogui.

Mokymų metu atkreipiau dėmesį, kad praktikoje turėjome labai daug panašių situacijų, kurias aptarė lektoriai, tad galėjome palyginti, kaip patys elgėmės tokiose situacijose, kaip galėjome pasielgti kitaip – geriau. Gavome vertingų pamokų, kaip galėtume į viską pažvelgti bei pasielgti kitaip.

Algimantas Černiauskas, Šiaulių LIONS klubo prezidentas

Pats LIONS judėjimas yra tam tikra lyderystės forma, nes žmonės, kurie atėjo į šį judėjimą, jau jautė potraukį veikti ir savo misiją. Nemanau, kad čia atėjome dėl praktinių sumetimų. Norime plačiau ir kūrybiškiau žiūrėti į daugelį dalykų. Mano amžius rodo, kad aš daug patyręs, bet LIONS veikloje ėmiau ir pasitikrinau save, ir tai nebuvo patys blogiausi sprendimai.

Brigita Petkevičienė, Telšių moterų LIONS klubo viceprezidentė

Aš supratau, kad lyderis pirmiausia turi būti sau lyderis. Lyderystės paskaita mokina pažinti pirmiausia save, o save pažįstant lengviau bendrauti su kitais, tame tarpe – klubo nariais. Kadangi LIONS veikloje susiburiame visi skirtingi, lyderių gali būti tiek, kiek klube narių. Svarbiausia žinoti, kad lyderis esu aš, bet nepamiršti, kad lyderiai yra ir kiti.

Tą ir duoda bendri lyderystės mokymai – mokinamės išgirsti vieni kitus ir priimti vieną galutinį sprendimą.

Kitos naujienos