LIONS klubai

Vilniaus Sostinės LIONS klubas

Vienas pirmųjų Lietuvos LIONS klubų, veikiantis jau 20 metų. Klubas vienija įvairių sričių profesionalus – menininkus, verslininkus, mokslininkus, teisininkus, politikus ir valstybės tarnautojus, visuomenininkus. Du klubo nariai: Romualdas Bakutis ir Rimantas Stankevičius buvo Lietuvos LIONS klubų apygardos D-131 Gubernatoriais. Klubas inauguruotas 1998 m. birželio 18 d.

Klubas padėjo įkurti („krikštatėvis“): Alytaus Dzūkijos, Rietavo, Vilniaus Vytauto Didžiojo, Vilniaus Karaliaus Mindaugo, Naujojo Amžiaus LIONS klubus ir Vilniaus LEO klubą.

Klubo susirinkimo vieta ir laikas: restoranas „Beer House&Craft Kitchen“ (Vokiečių g. 24); kiekvieno mėnesio antrąjį ir ketvirtąjį trečiadienį.

2023-2024 m. prezidentas – Algimantas Blažys.

Kontaktai: tel. +370 698 20045, el.p.  algimantas.blazys@gmail.com

Viceprezidentas – Kęstutis Štaras.

Sekretorius – Ramutis Drazdys.

Iždininkas – Rimantas Busila.

Klubo nariai

Romualdas Bakutis, Henrikas Bernatavičius, Algimantas Blažys, Rimantas Busila, Pranas Dailidė, Alfonsas Daniūnas, Justas Dargužas, Ramutis Drazdys, Vaidotas Grinčikas, Rimgaudas Kalvaitis, Antanas Zenonas Kaminskas, Virgilijus Kaupas, Vytautas Kupliauskas,  Mindaugas Mikaila, Vytautas Pliuskus, Jonas Saladžius, Arvydas Skernevičius, Pranas Šerpytis, Kęstutis Štaras, Deivis Valiulis, Algis Vaičeliūnas.

Ankstesni klubo prezidentai

1998-1999 m. – Rimantas Stankevičius, 1999-2000 m. – Vaclovas Kontrauskas, 2000-2001 m. – Antanas Zenonas Kaminskas, 2001-2002 m. – Vidmantas Venckūnas, 2002-2003 m. – Romualdas Bakutis, 2003-2004 m. – Eugenijus Laurinaitis, 2004-2005 m. – Rimantas Busila, 2005-2006 m. – Algimantas Kundrotas, 2006-2007 m. – Pranas Dailidė, 2007-2008 m. – Alfonsas Daniūnas, 2008-2009 m. – Vaidotas Grinčikas, 2009-2010 m. – Egidijus Kūris, 2010-2011 m. – Rimgaudas Kalvaitis, 2011-2012 m. – Vytautas Kupliauskas, 2012-2013 m. – Gintautas Babravičius, 2013-2014 m. – Artūras Melianas, 2014-2015 m. – Vytautas Pliuskus, 2015-2016 m. – Arūnas Mažonis, 2016-2017 m. – Deivis Valiulis, 2017-2018 m. – Algis Vaičeliūnas, 2018-2019 m. – Justas Dargužas, 2019-2020 m. – Jonas Saladžius, 2020-2021 m. – Henrikas Bernatavičius, 2021-2022 m. – Arvydas Skernevičius, 2022-2023 m. – Deivis Valiulis.

Klubas globoja

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnaziją.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą (LASUC).

Tradicinis klubo metų labdaros renginys

Maestro Vytauto Kernagio labdaros vakaras pavasarį. Klubas tęsia kasmetinių šviesaus atminimo V. Kernagio iniciatyva pradėtų rengti originalių labdaros koncertų tradiciją. Koncertų metu surinktos lėšos skiriamos remti akluosius ir silpnaregius, taip pat ilgamečius klubo partnerius – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių vaikų ugdymo centrą bei Palaimintojo Teofilio Matulaičio gimnaziją (buvusioji Vilniaus „Versmės“ gimnazija).

Klubas rėmė „Baltosios lazdelės“ renginius Vilniuje, akinių surinkimo ir išdalinimo socialiai remtiniems akciją, finansavo aklo kompozitoriaus ir atlikėjo V. Bučionio kelionę į JAV, parėmė Lietuvos aklųjų literatų kūrybos almanacho „Vaivorykštė“ leidybą, skyrė lėšų baltosioms lazdelėms įsigyti, regėjimo negalią turintiems sportininkams padovanojo sportinių kostiumų, organizavo Užutrakio dvaro aplinkos tvarkymo talką, finansavo aklųjų ir silpnaregių vaikų vasaros poilsį pajūryje, pagerbė Lietuvos ir silpnaregių sąjungos veteranus, įsteigė prizus B. Grincevičiūtės konkurso laureatams, parėmė chorą „Vilnius“, nuolat organizuoja mentorystės programą Palaimintojo Teofilio Matulaičio gimnazijos moksleiviams, įsteigė kasmetines stipendijas V.Kernagio fondo laureatams.

Kartu su Skandinavijos šalių LIONS klubais Vilniaus Sostinės LIONS klubas vykdė tarptautinį „Baldžio šilo“ projektą – projekto metu buvo renovuotas neįgaliųjų reabilitacijos centras. Su Islandijos LIONS klubais keletą metų buvo vykdomas specialių lovų ir kompensacinės technikos ligoninėms ir socialiai remtiniems žmonėms įsigijimo labdaros projektas. Kartu su Danijos LIONS klubais Palaimintojo Teofilio Matulaičio gimnazijai išrūpintas neįgaliesiems pritaikytas mikroautobusas.

Klubo narių bendravimas

Viena klubo tradicijų – diskusijos su įdomiais žmonėmis, taip pat – klubo narių vadovaujamų įstaigų ir įmonių lankymas.

Aktuali informacija