LIONS klubai

Vilniaus Sostinės LIONS klubas

Vienas pirmųjų Lietuvos LIONS klubų, veikiantis jau 20 metų. Klubas vienija įvairių sričių profesionalus – menininkus, verslininkus, mokslininkus, teisininkus, politikus ir valstybės tarnautojus, visuomenininkus. Du klubo nariai: Romualdas Bakutis ir Rimantas Stankevičius buvo Lietuvos LIONS klubų apygardos D-131 Gubernatoriais.

Klubo susirinkimo vieta ir laikas: restoranas „Beer House&Craft Kitchen“ (Vokiečių g. 24); kiekvieno mėnesio antrąjį ir ketvirtąjį trečiadienį.

Klubas inauguruotas 1998 m. birželio 18 d.

Klubas padėjo įkurti („krikštatėvis“): Alytaus Dzūkijos, Rietavo, Vilniaus Vytauto Didžiojo, Vilniaus Karaliaus Mindaugo, Naujojo Amžiaus LIONS klubus ir Vilniaus LEO klubą.

2020-2021 m. prezidentas – Henrikas Bernatavičius,

viceprezidentas – Arvydas Skernevičius,

sekretorius – Algis Vaičeliūnas.

Klubo nariai

Romualdas Bakutis, Henrikas Bernatavičius, Algimantas Blažys, Rimantas Busila, Pranas Dailidė, Alfonsas Daniūnas, Justas Dargužas, Vaidotas Grinčikas, Rimgaudas Kalvaitis, Antanas Zenonas Kaminskas, Virgilijus Kaupas, Vytautas Kupliauskas, Arūnas Mažonis, Mindaugas Mikaila, Gintaras Mikalauskas, Vytautas Pliuskus, Arvydas Rakauskas, Jonas Saladžius, Arvydas Skernevičius, Pranas Šerpytis, Kęstutis Štaras, Algis Vaičeliūnas, Deivis Valiulis, Ramutis Drazdys.

Ankstesni klubo prezidentai

1998-1999 m. – Rimantas Stankevičius

1999-2000 m. – Vaclovas Kontrauskas

2000-2001 m. – Antanas Zenonas Kaminskas

2001-2002 m. – Vidmantas Venckūnas

2002-2003 m. – Romualdas Bakutis

2003-2004 m. – Eugenijus Laurinaitis

2004-2005 m. – Rimantas Busila

2005-2006 m. – Algimantas Kundrotas

2006-2007 m. – Pranas Dailidė

2007-2008 m. – Alfonsas Daniūnas

2008-2009 m. – Vaidotas Grinčikas

2009-2010 m. – Egidijus Kūris

2010-2011 m. – Rimgaudas Kalvaitis

2011-2012 m. – Vytautas Kupliauskas

2012-2013 m. – Gintautas Babravičius

2013-2014 m. – Artūras Melianas

2014-2015 m. – Vytautas Pliuskus

2015-2016 m. – Arūnas Mažonis

2016-2017 m. – Deivis Valiulis

2017-2018 m. – Algis Vaičeliūnas

2018-2019 m. – Justas Dargužas

2019-2020 m. – Jonas Saladžius

Klubas globoja

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnaziją

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą (LASUC)

Tradicinis klubo metų labdaros renginys

Maestro Vytauto Kernagio labdaros vakaras; pavasarį. Klubas tęsia kasmetinių šviesaus atminimo V. Kernagio iniciatyva pradėtų rengti originalių labdaros koncertų tradiciją. Koncertų metu surinktos lėšos skiriamos remti akluosius ir silpnaregius, taip pat ilgamečius klubo partnerius – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių vaikų ugdymo centrą bei Palaimintojo Teofilio Matulaičio gimnaziją (buvusioji Vilniaus „Versmės“ gimnazija).

Klubas rėmė „Baltosios lazdelės“ renginius Vilniuje, akinių surinkimo ir išdalinimo socialiai remtiniems akciją, finansavo aklo kompozitoriaus ir atlikėjo V. Bučionio kelionę į JAV, parėmė Lietuvos aklųjų literatų kūrybos almanacho „Vaivorykštė“ leidybą, skyrė lėšų baltosioms lazdelėms įsigyti, regėjimo negalią turintiems sportininkams padovanojo sportinių kostiumų, organizavo Užutrakio dvaro aplinkos tvarkymo talką, finansavo aklųjų ir silpnaregių vaikų vasaros poilsį pajūryje, pagerbė Lietuvos ir silpnaregių sąjungos veteranus, įsteigė prizus B. Grincevičiūtės konkurso laureatams, parėmė chorą „Vilnius“, nuolat organizuoja mentorystės programą Palaimintojo Teofilio Matulaičio gimnazijos moksleiviams, įsteigė kasmetines stipendijas V.Kernagio fondo laureatams.

Kartu su Skandinavijos šalių LIONS klubais Vilniaus Sostinės LIONS klubas vykdė tarptautinį „Baldžio šilo“ projektą – projekto metu buvo renovuotas neįgaliųjų reabilitacijos centras. Su Islandijos LIONS klubais keletą metų buvo vykdomas specialių lovų ir kompensacinės technikos ligoninėms ir socialiai remtiniems žmonėms įsigijimo labdaros projektas. Kartu su Danijos LIONS klubais Palaimintojo Teofilio Matulaičio gimnazijai išrūpintas neįgaliesiems pritaikytas mikroautobusas.

Klubo narių bendravimas

Viena klubo tradicijų – diskusijos su įdomiais žmonėmis, taip pat – klubo narių vadovaujamų įstaigų ir įmonių lankymas.

Aktuali informacija