LIONS klubai

Vilkaviškio LIONS klubas

Klubo narius sieja noras bei siekis pagal galimybes padėti kitiems. Dalį savo laisvalaikio paskyrę labdaringai veiklai, jie tikisi, kad bent maža dalele prisideda prie Vilkaviškio rajono žmonių gerovės.

Klubo susirinkimų vieta ir laikas: Boulingo klubas, Vienybės g. 47, Vilkaviškis; renkamės pirmą ir trečią mėnesio trečiadienį.

Inauguruotas 2006 m. gegužės 20 d. Inauguravo Marijampolės apskrities LIONS klubas.

2023 – 2024 m. klubo prezidentas – Rimas Murinas.

Kontaktai: tel. +370 6 9824785, el.p. rimas.murinas@gmail.com

Viceprezidentė – Giedrė Janušauskienė.

Sekretorė – Simona Bikaitė.

Iždininkė – Rima Simanavičienė.

Klubo nariai

Mantas Balčiūnas, Gintaras Brokevičius, Teisutė Čiapienė, Renata Dargužienė, Zita Dubickienė, Giedrė Janušauskienė, Edita Gaubienė, Žilvinas Gelgota, Rasa Ilgūnienė, Eglė Jočienė, Simona Bikaitė, Saulytis Kurtinaitis, Raimonda Kurauskienė, Gytis Lukoševičius, Arūnas Maksvytis, Robertas Mickevičius, Diana Mykolaitytė, Loreta Rastauskienė, Elena Savickienė, Rima Simanavičienė, Audronė Šukauskienė, Vilmantas Šlekys, Skirma Švarcienė, Rymantas Vaičaitis, Diana Žebrauskienė, Rimas Murinas, Tomas Maksvytis.

Ankstesni klubo prezidentai

2006-2007 m. Žilvinas Gelgota, 2007-2008 m. Rasa Ilgūnienė, 2008-2009 m. Arūnas Maksvytis, 2009-2010 m. Loreta Rastauskienė, 2010-2011 m. Gytis Lukoševičius, 2011-2012 m. Teisutė Čiapienė, 2012-2013 m. Vilmantas Šlekys, 2013-2014 m. Rimutė Gagienė, 2014-2015 m. Gintaras Brokevičius, 2015-2016 m. Edita Gaubienė, 2016-2017 m. Robertas Mickevičius, 2017-2018 m. Elena Savickienė, 2018-2019 m. Rymantas Vaičaitis, 2019-2020 m. Raimonda Kurauskienė, 2020-2021 m. Saulytis Kurtinaitis, 2021-2022 m. Eglė Jočienė, 2022-2023 m. Diana Mykolaitytė.

Kaip vieną iš pagrindinių savo veiklos krypčių klubas yra pasirinkęs Vilkaviškio lopšelio-darželio „Pasaka“ vaikučių su negalia globą ir rėmimą, dalį savo lėšų skiria ir kitiems likimo nuskriaustiesiems rajono vaikams paremti, dėmesiu ir reikalingiausiais rūbais, daiktais, mokymo priemonėmis stengiasi praskaidrinti Alvito šv. Kazimiero globos namų ir Kybartų vaikų globos namų ugdytinių gyvenimą.

Užmegzti ryšiai su Norvegijos Alesundos LIONS klubu, kurio nariai atsiunčia labdaros siuntas aukščiau minimoms rajono įstaigoms.

Įvairiomis progomis organizuojami bendri labdaros vakarai, susitikimai, kartu švenčiamos šventės, dalyvaujama kitų Lietuvos ir užsienio LIONS klubų renginiuose ir akcijose. Klubo nariai drauge su savo šeimų nariais kiekvieną vasarą plaukia baidarėmis, rudenį keliauja po Lietuvą, užsienio šalis.

2012 metų vasarą klubas surengė pirmąją Lietuvoje tarptautinę LIONS stovyklą “Youth Camp Suduva”, kurios metu klubo narių šeimose ir stovyklavietėje gyveno keturiolika jaunuolių iš devynių užsienio šalių.

Tradicinis klubo renginys

Labdaros renginys „Mes irgi galime padėti”.

Aktuali informacija