LIONS klubai

Ukmergės LIONS klubas

Veiklos kryptis: pagalbos suteikimas negalią turintiems asmenims.

Papildoma veikla: pagalba vaikus su negalia auginančioms šeimoms.

Iniciatyva: labdaros renginio „Balta vakarienė” organizavimas (priešpaskutinis rugpjūčio ketvirtadienis).

2022-2023 m. klubo prezidentas – Nikas Samuolis.

Viceprezidentė – Elena Šemetienė.

Sekretorius – Darius Pauliukonis.

Iždininkė – Daiva Varžgalienė.

Klubo nariai

Gintautas Barzda, Henrikas Ivanauskas, Vaidotas Kalinas, Nerijus Kaušas, Asta Lukoševičienė, Darius Pauliukonis, Diana Pipcevičiūtė, Audrius Poška, Nijolė Pukėnaitė, Renata Račickienė, Aušra Rodzevičienė, Nikas Samuolis, Elena Šemetienė, Giedrius Vaičaitis, Daiva Varžgalienė, Darius Žitkauskas, Greta Petrova.

Ankstesni prezidentai

2021-2022 m. – Renata Račickienė, 2020-2021 m. – Henrikas Ivanauskas, 2019-2020 m. – Nijolė Pukėnaitė, 2018-2019 m. – Vaidotas Kalinas.

Klubas renkasi – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį.

Susirinkimų vieta – picerija “Optima13”, Kauno g. 43, Ukmergė.

Klubas inauguruotas 2018 m. rugsėjo 15 d., inauguravo Vilniaus Vytauto Didžiojo LIONS klubas.

Kontaktai: tel. +370 615 62440, ukmergeslionsklubas@gmail.com

Aktuali informacija