LIONS klubai

Ukmergės LIONS klubas

Veiklos kryptis: pagalba vaikus su negalia auginančioms šeimoms.

Papildoma veikla: pagalba laikiniesiems vaikų globėjams.

Iniciatyva: “Balandinių” šventės – taklos Ukmergės miestui balandžio mėnesio ketvirtos savaitės šeštadienį organizavimas.

Remiamas projektas: Ukmergės Lions klubo ilgalaikė kryptis – „Pagalbos suteikimas negalią turintiems asmenims”.

2020-2021 m. klubo prezidentas – Henrikas Ivanauskas.

Klubo nariai

Gintautas Barzda, Rokas Galvonas, Raimonda Grumadaitė, Henrikas Ivanauskas, Vaidotas Kalinas, Nerijus Kaušas, Asta Lukoševičienė, Darius Pauliukonis, Diana Pipcevičiūtė, Audrius Poška, Nijolė Pukėnaitė, Renata Račickienė, Aušra Rodzevičienė, Nikas Samuolis, Elena Šemetienė, Giedrius Vaičaitis, Daiva Varžgalienė, Darius Žitkauskas.

Ankstesni prezidentai

2019-2020 m. – Nijolė Pukėnaitė.

2018-2019 m. – Vaidotas Kalinas.

Klubas renkasi – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį.

Susirinkimų vieta – picerija “Optima13”, Kauno g. 43, Ukmergė. Svečių priėmimo vieta – “Roko virtuvė”.

Klubas inauguruotas 2018 m. rugsėjo 15 d., inauguravo Vilniaus Vytauto Didžiojo LIONS klubas.

Kontaktai: tel. +370 698 15618, ukmergeslionsklubas@gmail.com

Aktuali informacija