LIONS klubai

Telšių moterų LIONS klubas

Klubas inauguruotas 2014 m. kovo 29 d. Inauguravo Telšių LIONS klubas. Klubo susirinkimų vieta ir laikas: Lygumų 69D, Telšiai; Kas trečią mėnesio trečiadienį 18.30 val.

2024-2025 m. prezidentė – Rosita Petkuvienė.

Kontaktai: tel. +370 6637 2062, el.p. rosita.petkuviene@gmail.com

Viceprezidetnė – Monika Domarkienė.

Sekretorė – Giedrė Nagienė.

Iždininkė – Jolita Norkienė.

Asta Jankauskienė, Brigita Petkevičienė, Giedrė Nagienė, Imantė Dirgėlienė, Jolita Norkienė, Jūratė Beržinienė, Jūratė Norkutė, Lina Rimkuvienė, Loreta Barysienė, Loreta Petrikienė, Monika Domarkienė, Rima Kolesinskienė, Romualda Remezienė, Rosita Petkuvienė, Stefanija Genienė, Violeta Šilinskienė, Lina Paulauskė, Alma Tomkevičienė.

Ankstesnės prezidentės

2014 – 2015 m. – Violeta Šilinskienė, 2015 – 2016 m. – Jolanta Rupeikienė, 2016 – 2017 m. – Birutė Mikalauskienė, 2017 – 2018 m. – Loreta Barysienė, 2018 – 2019 m. – Imantė Dirgėlienė, 2019 – 2020 m. – Stefanija Genienė, 2020 – 2021 m. – Brigita Petkevičienė, 2021 – 2022 m. – Asta Jankauskienė, 2022-2023 m. – Jolita Norkienė, 2023-2024 m. – Rima Kolesinskienė.

Globoja akluosius ir kurčiuosius bei negalią turinčius Telšių miesto ir rajono bendruomenės narius, onkologinius ligonius ir diabetikus, Nakvynės, Dūseikių socialinės globos, Telšių senelių globos, Gedrimų savarankiško gyvenimo namus, Varnių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pacientus, Telšių centrą „Viltis“.

Tradicinis renginys

Verbų pynimo akcija. Organizuojama likus dviem savaitėm iki Šv. Verbų sekmadienio. Klubo narės pačios pina verbas, jas už auką dalina prieš šv. Mišias prie Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, o už surinktas lėšas pasirūpina pagalbos prašančiojo gerove.

Kalėdinė akcija „Sušildykime vieni kitus gerumu“. Klubo narės pačios mezga arba nuperka vilnonių kojinių, kepa pyragus ir prieš Šv. Kalėdas lanko Telšių nakvynės, Dūseikių socialinės globos, Telšių senelių globos, Gedrimų savarankiško gyvenimo namų gyventojus, Varnių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pacientus, dovanoja jiems dovanas.

FB paskyra: Telšių moterų Lions klubas

Aktuali informacija