LIONS klubai

Telšių moterų LIONS klubas

Klubo susirinkimų vieta ir laikas: Lygumų 69D, Telšiai; Kas trečią mėnesio trečiadienį 18.30 val.

FB paskyra: Telšių moterų Lions klubas

Klubas inauguruotas 2014 m. kovo 29 d. Inauguravo Telšių LIONS klubas.

2022-2023 metų prezidentė – Jolita Norkienė,

viceprezidentė – Rima Kolesinskienė,

sekretorė – Rosita Petkuvienė,

iždininkė – Violeta Šilinskienė.

Klubo narės

Asta Jankauskienė, Aušra Lukošiūtė, Birutė Mikalauskienė, Brigita Petkevičienė, Giedrė Nagienė, Gitana Lipskienė, Imantė Dirgėlienė, Jolita Norkienė, Jūratė Beržinienė, Jūratė Norkutė, Lina Rimkuvienė, Loreta Barysienė, Loreta Petrikienė, Monika Domarkienė, Rima Kolesinskienė, Romualda Remezienė, Rosita Petkuvienė, Stefanija Genienė, Violeta Šilinskienė, Aurelija Kontrimienė.

Ankstesnės prezidentės

2014 – 2015 m. – Violeta Šilinskienė, 2015 – 2016 m. – Jolanta Rupeikienė, 2016 – 2017 m. – Birutė Mikalauskienė, 2017 – 2018 m. – Loreta Barysienė, 2018 – 2019 m. – Imantė Dirgėlienė, 2019 – 2020 m. – Stefanija Genienė, 2020 – 2021 m. – Brigita Petkevičienė, 2021 – 2022 m. – Asta Jankauskienė.

Globoja akluosius ir kurčiuosius bei negalią turinčius Telšių miesto ir rajono bendruomenės narius, onkologinius ligonius ir diabetikus, Nakvynės, Dūseikių socialinės globos, Telšių senelių globos, Gedrimų savarankiško gyvenimo namus, Varnių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pacientus, Telšių centrą „Viltis“.

Tradicinis renginys

Verbų pynimo akcija. Organizuojama likus dviem savaitėm iki Šv. Verbų sekmadienio. Klubo narės pačios pina verbas, jas už auką dalina prieš šv. Mišias prie Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, o už surinktas lėšas pasirūpina pagalbos prašančiojo gerove.

Kalėdinė akcija „Sušildykime vieni kitus gerumu“. Klubo narės pačios mezga arba nuperka vilnonių kojinių, kepa pyragus ir prieš Šv. Kalėdas lanko Telšių nakvynės, Dūseikių socialinės globos, Telšių senelių globos, Gedrimų savarankiško gyvenimo namų gyventojus, Varnių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pacientus, dovanoja jiems dovanas.

Aktuali informacija