LIONS klubai

Šiaulių LIONS klubas

„Kartais ir mažas gėrio krislelis prilygsta nuverstiems kalnams.“

Šiaulių LIONS klubas Saulės mieste įsikūrė pirmasis ir aplink save sparčiai ėmė burti bendraminčius. Todėl neatsitiktinai ir šiandien pagrindinė klubo nuostata – toliau plėsti LIONS gretas ir sujungti filantropinėms idėjoms atsidavusius žmones.

Klubas daug padeda akliesiems ir silpnaregiams. Anot klubo narių, apima neapsakomas jausmas, kai atsidėkodami už paramą tie žmonės supsteli ranką, o jų nereginčios akys spinduliuoja šilumą.

2019 metais Šiaulių LIONS klubas šventė 25 – metį.

Klubas inauguruotas 1994 m. birželio 4 d. Inauguravo Etten Leuro LIONS klubas (Olandija).  Klubas padėjo įsteigti („krikštatėvis“): Šiaulių Alka LIONS klubą, Telšių LIONS klubą, Klaipėdos LIONS klubą, Šiaulių moterų LIONS klubą.

Susirinkimų vieta: kavinė „Havana“, Rūdės g. 27 D, Šiauliai.

2023-2024 m. prezidentas – Egidijus Elijošius.

Kontaktai: tel. +370 699 20833, el.p. gidijus.elijosius@gmail.com

Viceprezidentas – Stasys Trijonis.

Sekretorius – Tomas Petreikis.

Iždininkas – Stanislovas Dikšas.

Klubo nariai

Trys Šiaulių LIONS klubo nariai yra Šiaulių miesto garbės pilečiai: Zenonas Sabalys,Jonas Lamauskas ir Romualdas Laugalis.

Vincas Abalikšta, Poilas Anikinas, Marijus Bernotas, Rimas Budraitis, Algimantas Černiauskas, Vytautas Girčius, Boleslovas Kalainis, Benjaminas Kirstukas, Jonas Klimas, Jonas Lamauskas, Alfredas Lankauskas, Edmundas Laugalis, Romualdas Laugalis, Romualdas-Ksaveras Margelis, Vytautas Milašius, Jonas Nekrašius, Juozas Pabrėža, Visvaldas Petraitis, Zenonas Ramonas, Zenonas Sabalys, Arūnas Vasiliauskas, Vidmantas Vitkevičius, Ramūnas Volbekas, Valdimaras Guzaitis, Virginijus Stonkus, Vaidotas Janulis, Egidijus Paliulis, Stanislovas Dikšas.

Ankstesni klubo prezidentai

1994-1995 m. – Juozas Pabrėža (2005-2006 m. – Lietuvos LIONS klubų apygardos D-131 gubernatorius), 1995-1996 m. – Algimantas Černiauskas, 1996-1997 m. – Gvidas Mažukna, 1997-1998 m. – Rimas Budraitis, 1998-1999 m. – Vidmantas Vitkevičius, 1999-2000 m. – Vytautas Milašius, 2000-2001 m. – Zenonas Sabalys, 2001-2002 m. – Alfredas Lankauskas, 2002-2003 m. – Benjaminas Kirstukas, 2003-2004 m. – Vincas Abalikšta, 2004-2005 m. – Edmundas Laugalis, 2005-2006 m. – Valdimaras Guzaitis, 2006-2007 m. – Virginijus Stonkus, 2007-2008 m. – Ramūnas Volbekas, 2008-2009 m. – Rimantas Baldišius, 2009-2010 m. – Jonas Klimas, 2010-2011 m.– Visvaldas Petraitis, 2011-2012 m. – Zenonas Ramonas, 2012-2013 m. – Romualdas Laugalis, 2013-2014 m. – Vytautas Girčius, 2014-2015 m. – Arūnas Vasiliauskas, 2015-2016 m. – Povilas Anikinas, 2016-2017 m. – Jonas Nekrašius, 2017-2018 m. – Jonas Lamauskas, 2018-2019 m. – Juozas Pabrėža, 2019-2020 m. – Algimantas Černiauskas, 2020-2021 m. – Benjaminas Kirstukas, 2021-2022 m. – Ramūnas Volbekas, 2022-2023 m. – Valdimaras Guzaitis.

Klubas globoja

Vaikų sutrikusios regos centrą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių Šiaulių skyrių, vaikų globos namus „Atžalynas“ ir „Mažosios bendruomenės“ auklėtinius.

Tradiciniai klubo renginiai

Labdaros koncertas. Tai – šventė Šiaulių miesto regėjimo neįgaliesiems, kuriems atitenka renginiui aukotos lėšos. Šiaulių miesto akliesiems ir silpnaregiams klubas skiria ne tik gautus pinigus, bet yra dovanojęs magnetofonų įgarsintoms knygoms skaityti, kompaktinių plokštelių grotuvų, modernų skenerį, kompiuterį. Vyksta kovo mėnesį.

Kasmet Vėlinių išvakarėse tvarkomos senosios Šiaulių miesto kapinės.

El. p. siauliai.lions.klubas@gmail.com

Aktuali informacija