LIONS klubai

Šiaulių LIONS klubas Alka

Klubas inauguruotas 2002 gegužės 25 d. Inauguravo Šiaulių LIONS klubas.  Klubo susirinkimo vieta ir laikas: kavinė ,,Havana“, Rūdės g. 27D, Šiauliai,  pirmasis ir trečiasis mėnesio ketvirtadieniai nuo 18.00 val.

2023-2024 m. prezidentas – Jurgis Damkus.

Kontaktai: tel. +370 698 40201, el.p.  jurgis.damkus@gmail.com

Viceprezidentas – Andrius Kazlauskas.

Sekretorius – Aurimas Beržinskas.

Iždininkas – Gintaras Balčiūnas.

Klubo nariai

Vygintas Ališauskas, Gintaras Balčiūnas, Jonas Barkauskas, Petras Baronas, Jonas Bartkus, Aurimas Beržinskas, Jurgis Damkus, Hubertas Dapkus, Ričardas Garbačiauskas, Algirdas
Gauronskis, Aloyzas Gudavičius, Andrius Kazlauskas, Alvydas Kurtinaitis, Vilius Laužikas, Tomas Martinaitis, Robertas Obrikis, Sigitas Pašvenskas, Vincas Ponelis, Gediminas Ramanauskas, Saulius Rimkus, Šarūnas Sabaliauskas, Rimvydas Tamulaitis, Ramūnas Vaičekauskas, Alius Valys, Artūras Volbikas, Vytautas Žemaitis.

Ankstesni klubo prezidentai

2002-2003 Gediminas Ramanauskas, 2003-2004 Juvitas Giniotis, 2004-2005 Genadijus Mikšys, 2005-2006 Algirdas Gauronskis, 2006-2007 Petras Baronas, 2007-2008 Česlovas Kasputis, 2008- 2009 Hubertas Dapkus, 2009-2010 Aloyzas Gudavičius, 2010-2011 Alvydas Kurtinaitis, 2011-2012 Jonas Bartkus, 2012-2013 Vincas Ponelis, 2013-2014 Alius Valys, 2014-2015 Jonas Matkevičius, 2015-2016 Ričardas Garbačiauskas, 2016-2017 Jonas Barkauskas, 2017-2018 Vygintas Ališauskas, 2018-2019 Rimvydas Tamulaitis, 2019-2020 Artūras Volbikas, 2020-2021 Vilius Laužikas, 2021-2022 m. – Šarūnas Sabaliauskas, 2022-2023 m. – Robertas Obrikis.

Klubas globoja

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Šiaurės ir rytų centro Šiaulių m. ir Šiaulių raj. filialą
Ukrainiečių integracijos centrą „Malva”
Klubas aktyviai bendradarbiauja su kitais Lietuvos ir Šiaulių LIONS klubais. Kartu su kitais Šiaulių LIONS klubais prisidėjo prie Multisensorinio kambario Šiaulių Moters ir vaiko klinikoje įrengimo.
LASS Šiaulių m. skyriuje įrengė Psichosocialinės reabilitacijos centrą.

Klubo labdaros projektai

  • Parama P. Avižonio regos centrui, Šiaulių m. savivaldybės vaikų globos namams, Šiaulių m. sav. vaikų bibliotekai.
  • Organizuojamos talkos Kurtuvėnų regioninio parke bei Bubių XX a. pradžios gegužinių vietoje.
  • Klubiečių Rūtos ir Petro Baronų labdaros ir kultūros projektai Svedasų sen. Anykščių raj.
  • Reginos ir Algirdo Gauronskių bei Šarūno Sabaliausko kultūros projektai Papilėje Akmenės raj.

Nuo pat savo veiklos pradžios (2002 m.) klubas artimai bendrauja su Grosshansdorfo (Vokietija) LIONS klubu: dalyvauja bendruose projektuose (tiek Šiauliuose, tiek Grosshansdorfe), renka lėšas labdarai, kasmet keičiasi vizitais, dalijasi patirtimi.

Tradicinis klubo metų labdaros renginys – koncertas Šiaulių dramos teatre, vykstantis Prieškalėdiniu laikotarpiu.

Kontaktai

El. paštas lions.alka@gmail.com
Facebook paskyra – ŠIAULIŲ LIONS KLUBAS ALKA

 

Aktuali informacija