LIONS klubai

Šiaulių Alka LIONS klubas

Klubo susirinkimo vieta ir laikas: kavinė ,,Havana“, Rūdės g. 27D, Šiauliai 76374; pirmasis ir trečiasis mėnesio ketvirtadieniai nuo 18val.

Kontaktai: tel.: +370 6 8771716, lions.alka@gmail.com

Klubas inauguruotas: 2002 gegužės 25 d. Inauguravo Šiaulių LIONS klubas.

Klubas padėjo įsteigti („krikštatėviai“): Šiaulių rajono LIONS klubą.

2022-2023 m. prezidentas Robertas Obrikis

viceprezidentas – Jurgis Damkus

sekretorius – Ramūnas Vaičekauskas

iždininkas – Vytautas Žemaitis

Klubo nariai

Vygintas Ališauskas, Jonas Barkauskas, Petras Baronas, Jonas Bartkus, Hubertas Dapkus, Ramūnas Dobrovolskas, Ričardas Garbačiauskas, Algirdas Gauronskis, Aloyzas Gudavičius, Česlovas Kasputis, Alvydas Kurtinaitis, Vilius Laužikas, Jonas Matkevičius, Genadijus Mikšys, Vidmantas Mylė, Vincas Ponelis, Gražvydas Poškus, Gediminas Ramanauskas, Šarūnas Sabaliauskas, Rimvydas Tamulaitis, Alius Valys, Artūras Volbikas, Jurgis Damkus, Andrius Kazlauskas, Robertas Obrikis, Gintaras Balčiūnas.

Ankstesni klubo prezidentai

2002-2003 Gediminas Ramanauskas, 2003-2004 Juvitas Giniotis, 2004-2005 Genadijus Mikšys, 2005-2006 Algirdas Gauronskis, 2006-2007 Petras Baronas, 2007-2008 Česlovas Kasputis, 2008-2009 Hubertas Dapkus, 2009-2010 Aloyzas Gudavičius, 2010-2011 Alvydas Kurtinaitis, 2011-2012 Jonas Bartkus, 2012-2013 Vincas Ponelis, 2013-2014 Alius Valys, 2014-2015 Jonas Matkevičius, 2015-2016 Ričardas Garbačiauskas, 2016-2017 Jonas Barkauskas, 2017-2018 Vygintas Ališauskas, 2018-2019 Rimvydas Tamulaitis, 2019-2020 Artūras Volbika, 2020-2021 Vilius Laužikas, 2021-2022 m. – Šarūnas Sabaliauskas.

Klubas globoja

Pamūšio vaikų globos namus (Globos namai priklauso Padubysio Šv. Antano Paduviečio parapijai)

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių (LASS) Šiaulių ir Tauragės centrus.

Klubo labdaros projektai

Gruzdžių LVGN (pasibaigęs projektas, išformavus Gruzdžių laikinuosius globos namus)

Avižonio regos centras

Šiaulių miesto savivaldybės Vaikų globos namai

Petro ir Rūtos Baronų labdaros projektai

Algirdo ir Reginos Gauronskių bei Šarūno Sabaliausko labdaros projektai Papilėje.

Bubiai – Kurtuvėnai (talkos tvarkant XX a. pradžios gegužinių vietą)

Parama Šiaulių miesto savivaldybės Vaikų bibliotekai

Tradicinis klubo metų labdaros renginys

Labdaros/paramos koncertas. Vyksta kiekvienų metų lapkričio pabaigoje/gruodžio pradžioje.

Aktuali informacija