LIONS klubai

Šakių LIONS klubas

Klubas renkasi kiekvieno mėnesio antrą ketvirtadienį 18 val.

Rinkimosi vieta Zyplių dvaras, Lukčių mst., Šakių raj.

Klubas inauguruotas 2010 m. spalio mėn. 9 d., inauguravo Jurbarko LIONS klubas.

Kontaktai:

Prezidentas Vytautas Bagušauskas Navikas, 862962112, vytautas.bagusauskas@gmail.com;

vice prezidentė Daiva Staugaitienė, 868577862, staugaitiene.daiva@gmail.com;

iždininkė Violeta Staugaitienė, 869944849, v.staugaitiene@gmail.com;

sekretorė Daiva Sabaliauskienė, 861266175, dsabaliauske@gmail.com.

Klubo prezidentas 2021-2022 m. Vytautas Bagušauskas Navikas

Šakių LIONS klubas keletą metų iš eilės rengia vaikų vasaros stovyklas Zyplių dvare su plačia pažintine-poilsine programa. Taip pat kiekvienais metais rengia vaikų kalėdinį renginį, į kurį sukviečia Šakių savivaldybėje gyvenančius vaikus. Klubas organizuoja labdaros akcijas, koncertus ir spektaklius. Remia neįgalius, sergančius diabetu, turinčius regos sutrikimų ir reikalingus individualios paramos. Klubas pritraukia lėšas, daiktinę paramą ir ją tikslingai paskirsto. Klubas bendradarbiauja su Norvegijos gubernija D-104 ir LC Nesbru esančiu Osle.

Ankstesni klubo prezidentai: 2009-2011 m. Daiva Sabaliauskienė, 2011-2013 m. Ona Rakauskienė, 2013-2014 m. Gintarė Dapkienė, 2014-2015 m. Edita Burdilauskienė, 2015-2016 m. Audrutė Zokaitienė, 2016-2017 m. Alius Staugaitis, 2017-2018 m. Rima Zokaitienė, 2018-2019 m. Vidas Cikana, 2019-2020 m. Marius Petkūnas, 2020-2021 m. Aida Navikaitė Bagušauskienė.

Klubo nariai: Aušra Bizaitė, Dalia Bendoraitienė, Aida Navikaitė Bagušauskienė, Vytautas Bagušauskas Navikas, Vidas Cikana, Raselė Juškienė, Loreta Kazakevičienė, Bangutis Kazakevičius, Vilma Kazakauskienė, Dangiras Kazakauskas, Birutė Karpičienė, Marius Petkūnas, Asta Pranaitienė, Ona Rakauskienė, Ligita Rūsteikienė, Daiva Sabaliauskienė, Tomas Skaisgirys, Alius Staugaitis, Violeta Staugaitienė, Darius Staugaitis, Daiva Staugaitienė, Mantas Staugaitis, Sonata Staugaitienė, Rita Tamulienė, Darius Tamulis, Algirdas Zokaitis, Audrutė Zokaitienė, Rima Zokaitienė ir Kęstutis Zokaitis.

Klubo adresas juridiniame registre: Šakiai, J. Basanavičiaus g.28, LT-71112.

Facebook: Šakiai LIONS club

Aktuali informacija