LIONS klubai

Šakių LIONS klubas

Klubas renkasi kiekvieno mėnesio antrą ketvirtadienį 18 val. Rinkimosi vieta – Zyplių dvaras, Lukčių mst., Šakių raj. Klubas inauguruotas 2010 m. spalio mėn. 9 d., inauguravo Jurbarko LIONS klubas.

2023-2024 m.  prezidentas –Dangiras Kazakauskas.

Kontaktai: tel. +370 616 24787, el.p. kdangis@gmail.com

Viceprezidentas – Ema Marcaitienė.

Iždininkas – Violeta Staugaitienė.

Sekretorius – Daiva Sabaliauskienė.

Ankstesni klubo prezidentai

2009-2011 m. Daiva Sabaliauskienė, 2011-2013 m. Ona Rakauskienė, 2013-2014 m. Gintarė Dapkienė, 2014-2015 m. Edita Burdilauskienė, 2015-2016 m. Audrutė Zokaitienė, 2016-2017 m. Alius Staugaitis, 2017-2018 m. Rima Zokaitienė, 2018-2019 m. Vidas Cikana, 2019-2020 m. Marius Petkūnas, 2020-2021 m. Aida Navikaitė Bagušauskienė, 2021-2022 m. – Vytautas Bagušauskas Navikas, 2022-2023 m. – Daiva Staugaitienė.

Klubo nariai

Aušra Bizaitė, Dalia Bendoraitienė, Aida Navikaitė Bagušauskienė, Vytautas Bagušauskas Navikas, Vidas Cikana, Raselė Juškienė, Loreta Kazakevičienė, Bangutis Kazakevičius, Vilma Kazakauskienė, Dangiras Kazakauskas, Birutė Karpičienė, Marius Petkūnas, Asta Pranaitienė, Ona Rakauskienė, Ligita Rūsteikienė, Daiva Sabaliauskienė, Tomas Skaisgirys, Alius Staugaitis, Violeta Staugaitienė, Darius Staugaitis, Daiva Staugaitienė, Mantas Staugaitis, Sonata Staugaitienė, Rita Tamulienė, Darius Tamulis, Algirdas Zokaitis, Audrutė Zokaitienė, Rima Zokaitienė ir Kęstutis Zokaitis.

Tradicinis klubo renginys

Šakių LIONS klubas keletą metų iš eilės rengia vaikų vasaros stovyklas Zyplių dvare su plačia pažintine-poilsine programa. Taip pat kiekvienais metais rengia vaikų kalėdinį renginį, į kurį sukviečia Šakių savivaldybėje gyvenančius vaikus. Klubas organizuoja labdaros akcijas, koncertus ir spektaklius. Remia neįgalius, sergančius diabetu, turinčius regos sutrikimų ir reikalingus individualios paramos. Klubas pritraukia lėšas, daiktinę paramą ir ją tikslingai paskirsto. Klubas bendradarbiauja su Norvegijos gubernija D-104 ir LC Nesbru esančiu Osle.

Šakiai LIONS club

Aktuali informacija