LIONS klubai

Panevėžio LIONS klubas

Panevėžio LIONS klubas inauguruotas 1994 m. gegužės mėn. 14 d. Klubą inauguravo Kalmaro miesto LIONS klubas (Švedija). Klubo susirinkimo vieta ir laikas: „La Fa Arena “ (Klaipėdos g. 79C, 37106 Panevėžys, Lietuva, salė)  pirmasis mėnesio ketvirtadienis, 18:30 val.

2023-2024 m. prezidentė – Olga Dragašienė.

Kontaktai: tel. +370 650 98730, el.p. o.dragasiene@gmail.com

Viceprezidentė – Ilona Misevičienė.

Sekretorius – Giedrius Račkauskas.

Iždininkas – Nerijus Gutauskas.

Šiuo metu klubas vienija 22 įvairių sričių profesionalus, kurie pasiryžę savo patirtimi, įgūdžiais, gebėjimais ir noru padėti susijungti bendram tikslui.

Klubo nariai

Nerijus Gutauskas, Židrūnas Janušauskas, Rimantas Misevičius, Giedrius Račkauskas, Rytis Račkauskas, Rimantas Serva, Jonas Slyvauskas, Žydrūnas Raščius, Gitana Jablonskienė, Irma Atkočienė, Ilona Misevičienė, Olga Dragašienė, Viktorija Giknienė, Arvydas Petrevičius, Elvyra Mejerova, Vytautas Glodenis, Arijus Janickas, Sigita Janickienė, Vilanda Gustaitė, Marius Magyla, Arnoldas Čeida, Inga Čiukšienė.

Ankstesni klubo prezidentai

1994-1995 m. – Dženardas Dambrauskas, 1995-1996 m. – Algimantas Vytėnas, 1996-1997 m. – Rytis Mykolas Račkauskas, 1997-1998 m. – Kęstutis Vaičiulis, 1998-1999 m. – Narimantas Tvarijonavičius, 1999-2000 m. – Algirdas Jonušis, 2000-2001 m. – Rimantas Misevičius, 2001-2002 m. – Darius Grigonis, 2002-2003 m. – Stasys Bartkevičius, 2003-2004 m. – Tomas Josas, 2004-2005 m. – Algimantas Staškus, 2005-2006 m. – Vytautas Glodenis, 2006-2007 m. – Giedrius Vilimas, 2007-2008 m. – Žydrūnas Raščius, 2008-2009 m. – Robertas Kumža , 2009-2010 m. – Nerijus Gutauskas, 2010-2011 m. – Rimantas Misevičius, 2011-2012 m. – Marijus Kubilius, 2012-2013 m. – Rytis Račkauskas, 2013-2014 m. – Žydrūnas Janušauskas, 2014-2015 m. – Rimantas Serva, 2015-2016 m. – Nerijus Gutauskas, 2016-2017 m. – Jonas Aužbikavičius, 2017-2018 m. – Rimantas Serva, 2018-2019 m. – Giedrius Račkauskas, 2019-2020 m. – Žydrūnas Raščius, 2020-2021 m. – Nerijus Gutauskas. 2021-2022 m. – Gitana Jablonskienė, 2022-2023 m. – Evelina Šeškutė.

Klubas globoja

Daug metų klubas globoja aklųjų sporto klubą „Šviesa“, aklųjų ir silpnaregių bendriją „Žvilgsnis“, šv. Juozapo globos namus. 2004 metais aklųjų ir silpnaregių bendrijai „Žvilgsnis“, Panevėžio A.Bandzos vaikų namams, vaikų darželiui „Linelis“, Panevėžio „Nevėžio“ pagrindinei mokyklai išdalino aštuonias tonas labdaros. Įvairiais metais  klubas inicijavo įvairias akcijas, kurių metu specialistai-optometristai Panevėžio silpnaregiams dalino parinktus akinius, pasirūpino, kad profilaktiškai būtų patikrinti ir gydomi dantys Panevėžio aklųjų ir silpnaregių draugijos „Žvilgnis“ vaikams.

Daugelį metų ypatingas dėmesys buvo skiriamas pagelbėti akliesiems ir silpnaregiams, tačiau paskutinius keletą metų klubas ieškojo galimybių padėti ir onkologine liga bei diabetu sergantiems vaikams.

2021 metais Kalėdinės mugės metu klubas rinko lėšas Elijai, kuriai po onkologinės ligos atsistatyti buvo reikalingos papildomos reabilitacijos Delfinariume, 2022 metais  buvo inicijuotos ir įgyvendintos 2 skirtingos paramos akcijos skirtos mažosioms kovotojoms Augustei ir Viktorijai, o 2023 metų Kalėdinės akcijos metu buvo surinkta lėšų mažąjam Ūkui, kurio atvejis Lietuvoje yra unikalus ir kol kas reikalingos priemonės ligai valdyti nėra kompensuojamos.

Pastaruosius keletą metų klubo vizitine kortele tapo labdaros renginiai „Vakarienė tamsoje“. 2022 metų „Vakarienė tamsoje“ buvo skirta paremti Aklųjų ir silpnaregių bendrijos „Žvilgsnis“ vaikų išvyką į vasaros stovyklą, o 2023 metų gegužę  lėšos buvo renkamos dviems vaikams su regėjimo negalia Airidui ir Laurynui. Airidas dar turi ir sunkią autizmo negalią. Aktyviai palaikomas Panevėžio miesto bendruomenės ir verslininkų, Panevėžio Lions klubas lėšas skyrė Airido lavinimui, ugdymui ir sveikatinimo priemonėms, parama bus skirta ir akių operacijai, o Laurynai buvo nupirktas kompiuteris su instaliuota programine įranga, skirta žmonėms su regėjimo negalia.

2024 balandžio mėnesio 19 dieną visus geros valios žmones kviesime į jau tradiciniu tapusį  labdaros vakarą ,,Vakarienė tamsoje”, skirtą Panevėžio Lions klubo 30-dešimtmečiui.  Jo metu rinksime lėšas skirtingo amžiaus mokymų klasių įrengimui kompleksinių paslaugų centre ,,HARMONIJOS MIESTAS”. Tokių klasių įrengimas reikšmingai prisidės prie neįgalius vaikus auginančių šeimų gerovės: tėvai galės grįžti į darbo rinką,  o įvairius raidos sutrikimus turintys vaikai galės kartu mokytis (šiuo metu tokie vaikai yra mokomi individualiai namuose), įgyti kitų taip reikalingų nūdienoje socialinių įgūdžių ir leisti laisvalaikį su bendraamžiais.

Klubas taip pat aktyviai dalyvauja Panevėžio miesto bendruomenės renginiuose ir tvariose iniciatyvose, skirtose stiprinti bendruomeniškumą ir gražinti miestą.

Aktuali informacija