LIONS klubai

Panevėžio LIONS klubas

Klubo susirinkimo vieta ir laikas: „Kafenhauzas“, pirmasis mėnesio ketvirtadienis, 19 val.

Kontaktai: tel.: 8 614 84918, el. paštas: panevezyslions@gmail.com

FB paskyra: https://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEio-LIONS-klubas-625930534131472/

Klubas inauguruotas 1994 m. gegužės mėn. 14 d. Inauguravo Kalmaro miesto LIONS klubas (Švedija).

Panevėžio LEO klubo krikštatėvis.

2022-2023 m. prezidentas – Evelina Šeškutė

viceprezidentė – Olga Dragašienė

sekretorius – Giedrius Račkauskas

iždininkas – Nerijus Gutauskas

Klubo nariai

Nerijus Gutauskas, Židrūnas Janušauskas, Rimantas Misevičius, Giedrius Račkauskas, Rytis Račkauskas, Rimantas Serva, Jonas Slyvauskas, Žydrūnas Raščius, Gitana Jablonskienė, Irma Atkočienė, Evelina Šeškutė, Ilona Misevičienė, Olga Dragašienė, Viktorija Giknienė, Arvydas Petrevičius.

Ankstesni klubo prezidentai

1994-1995 m. – Dženardas Dambrauskas, 1995-1996 m. – Algimantas Vytėnas, 1996-1997 m. – Rytis Mykolas Račkauskas, 1997-1998 m. – Kęstutis Vaičiulis, 1998-1999 m. – Narimantas Tvarijonavičius, 1999-2000 m. – Algirdas Jonušis, 2000-2001 m. – Rimantas Misevičius, 2001-2002 m. – Darius Grigonis, 2002-2003 m. – Stasys Bartkevičius, 2003-2004 m. – Tomas Josas, 2004-2005 m. – Algimantas Staškus, 2005-2006 m. – Vytautas Glodenis, 2006-2007 m. – Giedrius Vilimas, 2007-2008 m. – Žydrūnas Raščius, 2008-2009 m. – Robertas Kumža , 2009-2010 m. – Nerijus Gutauskas, 2010-2011 m. – Rimantas Misevičius, 2011-2012 m. – Marijus Kubilius, 2012-2013 m. – Rytis Račkauskas, 2013-2014 m. – Žydrūnas Janušauskas, 2014-2015 m. – Rimantas Serva, 2015-2016 m. – Nerijus Gutauskas, 2016-2017 m. – Jonas Aužbikavičius, 2017-2018 m. – Rimantas Serva, 2018-2019 m. – Giedrius Račkauskas, 2019-2020 m. – Žydrūnas Raščius, 2020-2021 m. – Nerijus Gutauskas. 2021-2022 m. – Gitana Jablonskienė.

Klubas globoja

Aklųjų sporto klubą „Šviesa“, aklųjų ir silpnaregių bendriją „Žvilgsnis“, šv. Juozapo globos namus.

Viena reikšmingiausių klubo akcijų surengta 2004 m. – tuomet aklųjų ir silpnaregių bendrijai „Žvigsnis“, Panevėžio A.Bandzos vaikų namams, vaikų darželiui „Linelis“, Panevėžio „Nevėžio“ pagrindinei mokyklai buvo išdalytos aštuonios tonos labdaros. Akcijos metu iš Švedijos firmos „Vision for all” atvykę keturi specialistai-optometristai keletą dienų Panevėžio silpnaregiams dalijo parinktus akinius.

Klubas inicijavo, kad profilaktiškai būtų patikrinti ir gydomi dantys trylikai Panevėžio aklųjų ir silpnaregių draugijos „Žvilgnis“ vaikų.

Aktuali informacija