LIONS klubai

Palangos LIONS moterų klubas

„Kartu galime daugiau nei po vieną. Kai esi būryje, gerokai lengviau padėti tiems, kuriems reikia pagalbos.“

Klubo susirinkimų vieta ir data: restoranas „Senoji hansa“, Basanavičiaus g. 29, Palanga; kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį.

Klubas inauguruotas 2008 m. balandžio 5 d. Inauguravo Plungės LIONS klubas.

2020 – 2021 m. prezidentė – Raimonda Mitkuvienė

viceprezidentė – Jolita Vaickienė

sekretorė – Jūratė Skersienė

iždininkė – Judita Sabaliauskienė

Klubo narės

Baužienė Inga, Jatulienė Rita, Hinz Laima, Karteškina Adelė, Mikulėnaitė Indrė, Mitkuvienė Raimonda, Narbutienė Asta, Pociuvienė Ilona, Sabaliauskienė Judita, Birutė Simutienė, Jūratė Skersienė, Jolinta Vaickienė.

Ankstesnės klubo prezidentės

2008 – 2009 m. – Violeta Obolevičienė

2009 – 2010 m. – Vilma Schmidt

2010 – 2011 m. – Adelė Karteškina

2011 – 2012 m. – Vilija Rumšienė

2012 – 2013 m. – Danylė Žulkutė

2013 – 2014 m. – Ilona Pociuvienė

2014 – 2015 m. – Inga Baužienė

2015 – 2016 m. – Raimonda Mitkuvienė

2016 – 2017 m. – Indrė Mikulaitė

2017 – 2018 m. – Rita Jatulienė

2018 – 2019 m. – Asta Narbutienė

2019 – 2020 m. – Birutė Simutienė

Klubas globoja

Palangos „Baltijos“ mokyklos neįgalius moksleivius

Palangos Dienos centrą

Palangos lopšelį-darželį „Žilvinas“

Palangos sutrikusio intelekto žmonių globos bendriją „Palangos viltis“

Skiria paramą sunkiai sergantiems Palangos miesto vaikams.

Tradicinis klubo renginys

Labdaros vakaras „Sapnuok baltai“. Vyksta gruodžio pradžioje.

LIONS šimtmečio renginys

Finansuota neįgalios mergaitės Eglės Barauskaitės poezijos knygos „Jausmų sala“ leidyba.

Aktuali informacija