LIONS klubai

Palangos LIONS moterų klubas

„Kartu galime daugiau nei po vieną. Kai esi būryje, gerokai lengviau padėti tiems, kuriems reikia pagalbos.“

Klubas inauguruotas 2008 m. balandžio 5 d. Inauguravo Plungės LIONS klubas.

Klubo susirinkimų vieta ir data: restoranas „Senoji hansa“, Basanavičiaus g. 29, Palanga, kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį.

2023 – 2024 m. prezidentė – Raimonda Mitkuvienė.

Kontaktai: tel.+370 61615064, mailraimonda@gmail.com

Viceprezidentė – Josana Viržintienė.

Sekretorė – Birutė Simutienė.

Iždininkė – Ramunė Momkutė.

Klubo narės

Raimonda Mitkuvienė, Adelė Karteškina, Ilona Pociuvienė, Birutė Simutienė, Judita Sabaliauskienė, Jūratė Skersienė, Agnė Leonavičiūtė, Ramunė Momkutė, Josana Viržintienė, Ramunė Razmaitė, Vilma Vaičeliūnė, Veronika Skeberdytė.

Ankstesnės klubo prezidentės

2008 – 2009 m. – Violeta Obolevičienė, 2009 – 2010 m. – Vilma Schmidt, 2010 – 2011 m. – Adelė Karteškina, 2011 – 2012 m. – Vilija Rumšienė, 2012 – 2013 m. – Danylė Žulkutė, 2013 – 2014 m. – Ilona Pociuvienė, 2014 – 2015 m. – Inga Baužienė, 2015 – 2016 m. – Raimonda Mitkuvienė, 2016 – 2017 m. – Indrė Mikulėnaitė, 2017 – 2018 m. – Rita Jatulienė, 2018 – 2019 m. – Asta Narbutienė, 2019 – 2020 m. – Birutė Simutienė, 2020 – 2021 m. – Raimonda Mitkuvienė, 2021-2022 m. – Jūratė Skersienė, 2022-2023 m. – Agnė Leonavičiūtė.

Klubas globoja

Palangos „Baltijos“ mokyklos neįgalius moksleivius, Palangos miesto socialinių paslaugų centrą,  Palangos lopšelį-darželį „Žilvinas“.

Skiria paramą sunkiai sergantiems Palangos miesto vaikams.

Tradicinis klubo renginys

Labdaros vakaras „Sapnuok baltai“. Vyksta gruodžio pradžioje.

LIONS šimtmečio renginys

Finansuota neįgalios mergaitės Eglės Barauskaitės poezijos knygos „Jausmų sala“ leidyba.

Aktuali informacija