LIONS klubai

Palangos LIONS moterų klubas

„Kartu galime daugiau nei po vieną. Kai esi būryje, gerokai lengviau padėti tiems, kuriems reikia pagalbos.“

Klubo susirinkimų vieta ir data: restoranas „Senoji hansa“, Basanavičiaus g. 29, Palanga; kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį.

Klubas inauguruotas 2008 m. balandžio 5 d. Inauguravo Plungės LIONS klubas.

2022 – 2023 m. prezidentė – Agnė Leonavičiūtė

viceprezidentė – Vilma Vaičeliūnė

sekretorė – Birutė Simutienė

iždininkė – Ilona Pociuvienė

Klubo narės

Baužienė Inga, Jatulienė Rita, Hinz Laima, Karteškina Adelė, Mikulėnaitė Indrė, Mitkuvienė Raimonda, Narbutienė Asta, Pociuvienė Ilona, Sabaliauskienė Judita, Birutė Simutienė, Jūratė Skersienė, Jolinta Vaickienė.

Ankstesnės klubo prezidentės

2008 – 2009 m. – Violeta Obolevičienė, 2009 – 2010 m. – Vilma Schmidt, 2010 – 2011 m. – Adelė Karteškina, 2011 – 2012 m. – Vilija Rumšienė, 2012 – 2013 m. – Danylė Žulkutė, 2013 – 2014 m. – Ilona Pociuvienė, 2014 – 2015 m. – Inga Baužienė, 2015 – 2016 m. – Raimonda Mitkuvienė, 2016 – 2017 m. – Indrė Mikulėnaitė, 2017 – 2018 m. – Rita Jatulienė, 2018 – 2019 m. – Asta Narbutienė, 2019 – 2020 m. – Birutė Simutienė, 2020 – 2021 m. – Raimonda Mitkuvienė, 2021-2022 m. – Jūratė Skersienė.

Klubas globoja

Palangos „Baltijos“ mokyklos neįgalius moksleivius

Palangos Dienos centrą

Palangos lopšelį-darželį „Žilvinas“

Palangos sutrikusio intelekto žmonių globos bendriją „Palangos viltis“

Skiria paramą sunkiai sergantiems Palangos miesto vaikams.

Tradicinis klubo renginys

Labdaros vakaras „Sapnuok baltai“. Vyksta gruodžio pradžioje.

LIONS šimtmečio renginys

Finansuota neįgalios mergaitės Eglės Barauskaitės poezijos knygos „Jausmų sala“ leidyba.

Aktuali informacija