LIONS klubai

Mažeikių moterų LIONS klubas

„Dažnai pamirštame, kodėl atėjome į šią žemę. Tampame biurokratais, darbų vergais ir nesiklausome savosios širdies. O juk taip norisi padaryti kažką gera, padėti kitiems. Moterys kitąkart gali daug daugiau negu vyrai. Galbūt jos giliau suvokia gyvenimą.“

Susirinkimų vieta ir laikas: Respublikos g. 20-39, Mažeikiai; kas antrą mėnesio ketvirtadienį.

Inauguracijos data – 2005 m. spalio 22 d.; Inauguravo Plungės LIONS klubas.

Kontaktai: 8 611 16130, el. p. vitabau@yahoo.com

Mažeikių moterų LIONS klubas aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje, organizuoja labdaros bei švietėjiškus projektus, nepamiršta pilietinės pareigos savo šaliai, rajonui, pagelbėja silpniesiems, guodžia liūdinčiuosius, šelpia vargstančiuosius.

Imtis didelių, visuomenei svarbių darbų mažeikietes skatino ir tarptautinės LIONS klubų asociacijos prezidentas Ashok Mechta iš Indijos bei jo žmona Kokila, kurie dalyvavo iškilmingoje Mažeikių moterų LIONS klubo inauguracijos ceremonijoje.

2022-2023 m. prezidentė – Donata Juozaitienė

viceprezidentė – Ona Bučienė

sekretorė – Kristina Osinskienė

iždininkė – Birutė Traubergienė

Klubo narės

Vita Baubinienė, Adelė Cholodinskienė, Irena Džiugienė, Virginija Eidimtienė, Eglė Ereminė, Alvyra Kiesienė, Lina Matiukienė, Rasita Mikelaitienė, Tatjana Pašakinskienė, Daiva Radvillienė, Alma Simanonienė, Birutė Traubergienė, Ona Bučienė, Kristina Osinskienė.

Ankstesnės klubo prezidentės

2005-2006 m. – Valerija Statauskienė, 2006-2007 m. – Valerija Statauskienė, 2007-2008 m. – Virginija Eidimtienė, 2008-2009 m. – Alfreda Normantienė, 2009-2010 m. – Inga Česnienė, 2010-2011 m. – Birutė Traubergienė, 2011-2012 m. – Valerija Statauskienė, 2012-2013 m. – Junata Knitienė, 2013-2014 m. – Alma Simanonienė, 2014-2015 m. – Irena Džiugienė, 2015-2016 m. – Daiva Radvilienė, 2016-2017 m. Regina Lukošienė. 2017-2018 m. – Virginija Eidimtienė, 2018-2019 m. – Lina Matiukienė, 2019-2020 m. – Ona Bučienė, 2020-2021 m. – Kristina Osinskienė, 2021-2022 m. – Vaida Mikalauskienė.

Aktuali informacija