LIONS klubai

Mažeikių moterų LIONS klubas

„Dažnai pamirštame, kodėl atėjome į šią žemę. Tampame biurokratais, darbų vergais ir nesiklausome savosios širdies. O juk taip norisi padaryti kažką gera, padėti kitiems. Moterys kitąkart gali daug daugiau negu vyrai. Galbūt jos giliau suvokia gyvenimą.

Mažeikių moterų LIONS klubas aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje, organizuoja labdaros bei švietėjiškus projektus, nepamiršta pilietinės pareigos savo šaliai, rajonui, pagelbėja silpniesiems, guodžia liūdinčiuosius, šelpia vargstančiuosius.

Imtis didelių, visuomenei svarbių darbų mažeikietes skatino ir tarptautinės LIONS klubų asociacijos prezidentas Ashok Mechta iš Indijos bei jo žmona Kokila, kurie dalyvavo iškilmingoje Mažeikių moterų LIONS klubo inauguracijos ceremonijoje.

Inauguracijos data – 2005 m. spalio 22 d.; Inauguravo Plungės LIONS klubas.

Susirinkimų vieta ir laikas: Respublikos g. 20-39, Mažeikiai; kas antrą mėnesio ketvirtadienį.

2023-2024 m. prezidentė – Ona Bučienė.

Kontaktai: tel. +370 696 88342, buciene.onute@gmail.com

Viceprezidentė – Vaida Gureckytė.

Sekretorė – Kristina Osinskienė.

Iždininkė – Birutė Traubergienė.

Klubo narės

Birutė Traubergienė, Alma Simanonienė, Irena Džiugienė, Adelė Cholodinskienė, Virginija Eidimtienė, Lina Matiukienė, Donata Juozaitienė, Kristina Osinskienė, Onutė Bučiene, Vaida Gureckytė, Daiva Skaringienė, Vilija Kaktienė, Jūratė Gerikienė, Rasa Kesminienė.

Ankstesnės klubo prezidentės

2005-2006 m. – Valerija Statauskienė, 2006-2007 m. – Valerija Statauskienė, 2007-2008 m. – Virginija Eidimtienė, 2008-2009 m. – Alfreda Normantienė, 2009-2010 m. – Inga Česnienė, 2010-2011 m. – Birutė Traubergienė, 2011-2012 m. – Valerija Statauskienė, 2012-2013 m. – Junata Knitienė, 2013-2014 m. – Alma Simanonienė, 2014-2015 m. – Irena Džiugienė, 2015-2016 m. – Daiva Radvilienė, 2016-2017 m. Regina Lukošienė. 2017-2018 m. – Virginija Eidimtienė, 2018-2019 m. – Lina Matiukienė, 2019-2020 m. – Ona Bučienė, 2020-2021 m. – Kristina Osinskienė, 2021-2022 m. – Vaida Mikalauskienė, 2022-2023 m. – Donata Juozaitienė.

Kontaktai 

El.p. mazeikiu.lions@gmail.com

Aktuali informacija