LIONS klubai

Marijampolės moterų LIONS klubas

Marijampolės moterų LIONS klubo tikslas – suvienijus skirtingas profesines patirtis, telkti psichosocialinę pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus su raidos negalia (autizmo spektro sutrikimu, Dauno sindromu), padedant užtikrinti savalaikę pagalbą vaikui ir šeimai bei mažinti jų socialinę atskirtį.

Pagrindinis ir esminis visas klubo nares vienijantis poreikis – DALINTIS, dalintis su kitais tuo, ką pačios mokame geriausiai. Šiai dienai mums visoms klubinėje veikloje svarbiausia – generuoti idėjas ir realizuoti sumanymus, kurie būtų prasmingi ir vertingi, pirmiausia, mūsų bendruomenės (savivaldybės) žmonėms ir pagal galimybes prisidėti prie kitų projektų bei iniciatyvų, nukreiptų į socialiai jautrias problemas, atskirties mažinimą ir supratingumo bei tolerancijos visuomenėje didinimą.

Klubas įregistruotas: 2020 m. lapkričio 19 d. Klubo krikštatėviai – Vilkaviškio LIONS klubo nariai.

Susirinkimų vieta ir laikas: TORINO Lounge, Marijampolė, Kauno g. 139A. Klubas renkasi kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį.

2023-2024 m. prezidentė – Svajonė Rainienė.

Kontaktai: tel. 370 686 87533, el.p. svajonerainiene2@gmail.com

Viceprezidentė – Aušra Jurkšaitienė.

Ankstesni klubo prezidentai

2020-2022 m. Ona Misiukevičienė, 2022-2023 m. – Gražina Jakovickienė.

Klubo narės

Živilė Neimanaitė-Byčenkova, Sigla Ravinskienė, Rita Čiuplienė, Aušra Jurkšaitienė, Ernesta Mickevičienė, Živilė Belickienė, Gintarė Baltrūnienė, Vaida Radauskienė, Laima Karalienė, Evelina Adaškevičienė, Agnė Burbulienė, Gražina Jakovickienė, Jolita Kučinskienė, Ona Misiukevičienė, Vaida Pituškienė, Svajonė Rainienė, Aistė Rutkauskienė.

Klubo globojama įstaiga

Vaikų dienos centras „Suvalkijos saulytės“ (Marijampolė).

Kontaktai:

El. paštas lionsmoterysmarijampole@gmail.com
FB paskyra: Marijampolės moterų LIONS klubas

Aktuali informacija