LIONS klubai

Marijampolės moterų LIONS klubas

Marijampolės moterų LIONS klubo tikslas – suvienijus skirtingas profesines patirtis, telkti psichosocialinę pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus su raidos negalia (autizmo spektro sutrikimu, Dauno sindromu), padedant užtikrinti savalaikę pagalbą vaikui ir šeimai bei mažinti jų socialinę atskirtį.

Pagrindinis ir esminis visas klubo nares vienijantis poreikis – DALINTIS, dalintis su kitais tuo, ką pačios mokame geriausiai. Šiai dienai mums visoms klubinėje veikloje svarbiausia – generuoti idėjas ir realizuoti sumanymus, kurie būtų prasmingi ir vertingi, pirmiausia, mūsų bendruomenės (savivaldybės) žmonėms ir pagal galimybes prisidėti prie kitų projektų bei iniciatyvų, nukreiptų į socialiai jautrias problemas, atskirties mažinimą ir supratingumo bei tolerancijos visuomenėje didinimą.

Klubo globojama įstaiga: vaikų dienos centras „Suvalkijos saulytės“ (Marijampolė).

Susirinkimų vieta ir laikas: TORINO Lounge, Marijampolė, Kauno g. 139A. Klubas renkasi kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį.
Klubas įregistruotas: 2020 m. lapkričio 19 d.
Klubo krikštatėviai – Vilkaviškio LIONS klubo nariai.
Kontaktai: +37061150020, el. paštas lionsmoterysmarijampole@gmail.com
FB paskyra: Marijampolės moterų LIONS klubas

2022-2023 m. prezidentė – Gražina Jakovickienė
Viceprezidentė – Svajonė Rainienė
Sekretorė – Aušra Jurkšaitienė
Iždininkė – Ingrida Kubilienė
Tailtvisterė – Živilė Belickienė

Ankstesni klubo prezidentai

2020-2022 m. Ona Misiukevičienė

Klubo narės

Živilė Neimanaitė-Byčenkova, Eglė Venclovaitė, Sigla Ravinskienė, Irma Norbutaitė, Rita Čiuplienė, Aušra Jurkšaitienė, Ernesta Mickevičienė, Živilė Belickienė, Ingrida Kubilienė, Gintarė Baltrūnienė, Vaida Radauskienė, Laima Karalienė, Laimutė Vėgėlienė, Evelina Adaškevičienė, Agnė Burdulienė, Gražina Jakovickienė, Jolita Kučinskienė, Rūta Kupčinskaitė, Ona Misiukevičienė, Vaida Pituškienė, Svajonė Rainienė, Aistė Rutkauskaitė.

Aktuali informacija