LIONS klubai

Marijampolės apskrities LIONS klubas

Klubo veiklos pagrindas – pagalba silpnaregiams, vaikams su negalia, nepasiturintiems ir ligotiems žmonėms. Veikla skatina skirtingų profesijų žmonių neformalų bendravimą. Klubo inauguracijos data: 2002m. gegužės mėn. 24 d. Vilkaviškio LIONS klubo ( inauguruotas 2006 m. gegužės 20d.) „krikštatėviai“

Klubo susirinkimo vieta ir laikas: Viešbutis „Žilina“,Gedimino g.106, Marijampolė; pirmas mėnesio trečiadienis 18 val.

2023-2024 m. prezidentas – Antanas Baliukevičius.

Kontaktai: tel. +370 656 17009, el.p. a.baliukevicius@gmail.com

Viceprezidentas – Juozas Burba.

Sekretorius – Regimantas Kavaliauskas.

Iždininkas – Adas Baliukevičius.

Klubo nariai

Antanas Baliukevičius, Juozas Bartaškevičius, Romas Bungarda, Juozas Burba, Vygantas Gataveckas, Romas Giedraitis, Kęstutis Jasiukevičius, Kęstutis Karpavičius, Regimantas Kavaliauskas, Gintautas Klevas, Rimas Kostiuškevičius, Rimantas Lekeckas, Vidmantas Murauskas, Rimantas Pacevičius, Egidijus Pudžemis, Vidmantas Ravinis, Sigitas Valančius, Stasys Žaliabarštis, Ramūnas Žemaitis, Gintautas Žilinskas, Robertas Dumša, Giedrius Šalaševičius, Adas Baliukevičius, Eugenijus Naikelis.

Ankstesni klubo prezidentai

2002-2003 m. – Vygantas Gataveckas, 2003-2004 m. – Vidmantas Murauskas, 2004-2005 m. – Antanas Baliukevičius, 2005-2006 m. – Romas Bungarda, 2006-2007 m. – Juozas Burba, 2007-2008 m. – Kęstutis Karpavičius, 2008-2009 m. – Ramūnas Žemaitis, 2009-2010 m. – Romas Giedraitis, 2010-2011 m. – Stasys Žaliabarštis, 2011-2012 m. – Rimantas Pacevičius, 2012-1013 m. – Regimantas Kavaliauskas, 2013-2014 m. – Romualdas Kubilius, 2014-2015 m. – Rimantas Lekeckas, 2015-2016 m. – Egidijus Pudžemis, 2016-2017 m. – Sigitas Valančius, 2017-2018 m. – Juozas Bartaškevičius, 2018-2019 m. – Kęstutis Jasiukevičius, 2019-2020 m. – Saulius Slušnys, 2020-2021 m. – Gintautas Žilinskas, 2021-2022 m. Giedrius Šalaševičius, 2022-2023 m. – Ramūnas Žemaitis.

Klubas globoja

„Žiburėlio“ mokyklą-daugiafunkcinį centrą, Degučių vaikų dienos centrą, Aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Marijampolės skyrių.

Tradiciniai klubo metų labdaros renginiai

„Aš noriu matyti pavasarį“. Vyksta kiekvienais metais, balandžio mėn.

Kalėdų Karavanas – kartu su norvegų klubu. Klubo nariai važiuoja aplankyti 50 nepasiturinčių daugiavaikių šeimų, kurias rekomendavo remti seniūnija. Miesto aikštėje praeiviai vaišinami sriuba, mūsų moterų keptais skanėstais. Renginys vyksta jau 10 metų.

Klubo narių bendravimas

Klubo nariai kartu švenčia Naujuosius metus. Kiekvienais metais, birželio mėn., per Joninių savaitgalį, vyksta naujo prezidento inauguracijos šventė – kaimo turizmo sodybose, gamtoje prie ežerų. Jų metu aplankome tų kraštų įžymesnes vietas, gamtos paminklus.

Organizuojame klubo narių ir jų antrųjų pusių išvykas į spektaklius, švenčiame Moters dieną. Taip pagerbdami savo moteris už jų kantrybę, mums dirbant labdaringus darbus.

FB paskyra: Marijampolės apskrities LIONS klubas

Aktuali informacija