LIONS klubai

Marijampolės apskrities LIONS klubas

Klubo veiklos pagrindas – pagalba silpnaregiams, vaikams su negalia, nepasiturintiems ir ligotiems žmonėms. Veikla skatina skirtingų profesijų žmonių neformalų bendravimą.

Klubo susirinkimo vieta ir laikas: Viešbutis „Žilina“,Gedimino g.106, Marijampolė; pirmas mėnesio trečiadienis 18 val.

Kontaktai:

+370 698 26843; +370 68688167

FB paskyra: Marijampolės apskrities LIONS klubas

Klubo inauguracijos data: 2002m. gegužės mėn. 24 d.

Vilkaviškio LIONS klubo ( inauguruotas 2006 m. gegužės 20d.) „krikštatėviai“

2020-2021 m. prezidentas Gintautas Žilinskas

Viceprezidentas – Giedrius Šalaševičius

Sekretorius – Vidmantas Ravinis

Iždininkas – Gintautas Klevas

Klubo nariai

Antanas Baliukevičius, Juozas Bartaškevičius, Romas Bungarda, Juozas Burba, Vygantas Gataveckas, Romas Giedraitis, Kęstutis Jasiukevičius, Kęstutis Karpavičius, Regimantas Kavaliauskas, Gintautas Klevas, Rimas Kostiuškevičius, Rimantas Lekeckas, Vidmantas Murauskas, Rimantas Pacevičius, Egidijus Pudžemis, Vidmantas Ravinis, Sigitas Valančius, Stasys Žaliabarštis, Ramūnas Žemaitis, Gintautas Žilinskas, Robertas Dumša, Giedrius Šalaševičius.

Ankstesni klubo prezidentai

2002-2003 m. – Vygantas Gataveckas

2003-2004 m. – Vidmantas Murauskas

2004-2005 m. – Antanas Baliukevičius

2005-2006 m. – Romas Bungarda

2006-2007 m. – Juozas Burba

2007-2008 m. – Kęstutis Karpavičius

2008-2009 m. – Ramūnas Žemaitis

2009-2010 m. – Romas Giedraitis

2010-2011 m. – Stasys Žaliabarštis

2011-2012 m. – Rimantas Pacevičius

2012-1013 m. – Regimantas Kavaliauskas

2013-2014 m. – Romualdas Kubilius

2014-2015 m. – Rimantas Lekeckas

2015-2016 m. – Egidijus Pudžemis

2016-2017 m. – Sigitas Valančius

2017-2018 m. – Juozas Bartaškevičius

2018-2019 m. – Kęstutis Jasiukevičius

2019-2020 m. – Saulius Slušnys

Klubas globoja

„Žiburėlio“ mokyklą-daugiafunkcinį centrą, Degučių vaikų dienos centrą, Aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Marijampolės skyrių.

Tradiciniai klubo metų labdaros renginiai

„Aš noriu matyti pavasarį“. Vyksta kiekvienais metais, balandžio mėn.

Kalėdų Karavanas – kartu su norvegų klubu. Klubo nariai važiuoja aplankyti 50 nepasiturinčių daugiavaikių šeimų, kurias rekomendavo remti seniūnija. Miesto aikštėje praeiviai vaišinami sriuba, mūsų moterų keptais skanėstais. Renginys vyksta jau 10 metų.

Klubo narių bendravimas

Klubo nariai kartu švenčia Naujuosius metus. Kiekvienais metais, birželio mėn., per Joninių savaitgalį, vyksta naujo prezidento inauguracijos šventė – kaimo turizmo sodybose, gamtoje prie ežerų. Jų metu aplankome tų kraštų įžymesnes vietas, gamtos paminklus.

Organizuojame klubo narių ir jų antrųjų pusių išvykas į spektaklius, švenčiame Moters dieną. Taip pagerbdami savo moteris už jų kantrybę, mums dirbant labdaringus darbus.

Aktuali informacija