LIONS klubai

Klaipėdos LIONS klubas

Klaipėdos krašte nuo seno gyvavo labdaros ir aukojimo tradicijos, kurios susijusios su Prūsijos karalystės nuostatomis, kad šalyje vargstančių visai neturi būti,todėl buvo dosniai aukojama mokykloms, globos namams, miesto reikmėms. Vidinė pareiga dalytis – klaipėdiečių kraujyje.

Klaipėdos mieste, be kitų labdaringų organizacijų veikia trys LIONS klubai. Idėją jungtis prie pasaulinės LIONS organizacijos įgyvendino pirmasis Klaipėdos miesto klubo prezidentas a.a. Ruslanas Rožkovas.

Inauguravo Šiaulių LIONS klubas 1997 m. rugsėjo 6 d. Klaipėdos LIONS klubas yra Klaipėdos krašto LIONS klubo krikštatėvis. Klaipėdos LIONS klubas kartu su Klaipėdos krašto LIONS klubu buvo Klaipėdos LEO krikštatėviais.

Klaipėdos LIONS klubo nariai renkasi kiekvieno mėn. pirmąjį trečiadienį viešbučio “PROMENADA” restorane, Šaulių g. 41, Klaipėda.

2023-2024 m. Klaipėdos LIONS klubo prezidentas – Gintautas Šiaškus.

Kontaktai: tel. +370 685 85645, el.p. gintas@transekspedicija.com

Viceprezidentas – Raimondas Perskaudas.

Sekretorė – Jolanta Garbienė.

Iždininkas – Romas Abunevičius.

Klubo nariai

Arūnas Ališauskas, Bronius Einars, Margarita Januškevičienė, Tomas Kurlys, Ričardas Lukauskas, Arūnas Pakutinskas, Raimondas Perskaudas, Romaldas Petravičius, Gintautas Šiaškus, Jonas Vyšniauskas, Romas Abunevičius.

Ankstesni klubo prezidentai

1997-1998 m. Ruslanas Rožkovas (a.a.), 1998-1999 m. Aida-Raimonda Pečeliūnienė, 1999-2000 m. Ričardas Lukauskas, 2000-2001 m. Romas Abunevičius, 2001-2002 m. Arvydas Girdzijauskas, 2002-2003 m. Bronius Einars, 2003-2004 m. Gintautas Šiaškus, 2004-2005 m. Jonas Vyšniauskas, 2005-2006 m. Kęstutis Baužys, 2006-2007 m. Saulius Mockus, 2007-2008 m. Stanislovas Momkus, 2008-2009 m. Janina Naujalienė, 2009-2010 m. Žydrūnas Pakalniškis, 2010-2011 m. Jolanta Garbienė, 2011-2012 m. Raimondas Perskauskas, 2012-2013 m. Tomas Kurlys, 2013-2014 m. Arūnas Ališauskas, 2014-2015 m. Vida Vilkelė, 2015-2016 m. Arūnas Pakutinskas, 2016-2017 m. Romaldas Petravičius, 2018-2019 m. Gintautas Šiaškus, 2019-2020 m. Romas Abunevičius, 2020-2021 m. Romas Abunevičius, 2021-2022 m. – Rasa Jokubauskienė, 2022-2023 m. – Arnold Piklaps.

Veikla

Klaipėdos miesto LIONS klubas, bendradarbiaudamas su Vokietijos Brake (Unterweser) miesto LIONS klubu ilgus metus globojo ir prisidėjo prie Salantų sutrikusio intelekto vaikų globos namų gerovės: remontavo patalpas, teikė specializuotas ugdymo priemones, įrengė naują modernią virtuvę ir kt. Siekė, kad labiausiai nuskriausti, visuomenės dėmesio stokojantys ir ypatingų poreikių turintys vaikai galėtų oriai mokytis, gyventi, džiaugtis. Artimųjų neturintiems vaikams buvo organizuojamos vasaros stovyklos, o pagrindinių kalendorinių švenčių proga visi šios įstaigos auklėtiniai (daugiau nei 100 vaikų) galėdavo mėgautis nuostabiomis šventinėmis programomis ir gausiomis asmeninėmis dovanomis. Po vyriausybinės reorganizacijos, panaikinus minėtą mokyklą, dalis vaikų buvo perkelta į Kretingos SP centrą. Todėl čia toliau tęsiame gerumo darbus: vaikams įrengta žaidimų aikštelė, pavėsinė, pilnai suremontuoti ir dekoruoti du miegamieji,Kartu švenčiame Kalėdas, Velykas , organizuojame laisvalaikio ir profesinio orientavimo išvykas. Vokiečių Brake miesto Lions klubo lėšomis kas vasarą vaikai atostogauja pajūryje. Šio klubo narys Thede Tedsen už indėlį globojant vaikus 2004 metais buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos medaliu.

Kitas svarbus ir jau apie 8 metus Klaipėdos LC vykdomas ir gyvuojantis projektas – gabių, tačiau nepasiturinčių jaunųjų muzikantų rėmimas. Šiems moksleiviams mes skiriame finansinę paramą įsigyjant instrumentus, taip apmokame reikiamas papildomas priemones, tobulinimo pamokas ar kursus, keliones į svarbius konkursus ir pan. Per visą projekto laikotarpį „užauginti“ jau 3 ypatingai gabūs muzikantai (2 smuikininkės ir 1 grojantis triūba), garsinantys Lietuvą jau ir pasaulinėse koncertinėse scenose. Kasmet gabiausias mokinys mažiausiai 2 savaites svečiuojasi Klaipėdos LC partnerių Brake (Unterweser) Lions klubo nario ar projekto rėmėjo šeimoje. Šio projekto socialinis partneris – Klaipėdos miesto S. Šimkaus konservatorija.

2013 m. su Brake miesto LIONS klubu

Pastaruoju metu Klaipėdos LIONS klubo nariai aktyviai dalyvauja, atgaivinant Klaipėdos miesto “Jūros parką“, remia kitas iniciatyvas, susijusias su parko atnaujinimo darbais, organizuoja įvairias akcijas.

El. p. lionsklaipeda@gmail.com

Aktuali informacija