LIONS klubai

Klaipėdos apskrities LIONS moterų klubas „Smiltė”

„Vienybė, meilė ir atjauta yra mūsų gyvenimo prasmė.“

Pagrindinė klubo veiklos kryptis – pagalba ir parama Klaipėdos apskrities (dalinai – ir Žemaitijos) onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.

Susirinkimų vieta ir laikas: viešbutis „Euterpė“, Daržų g. 9 / Aukštoji g. 15, Klaipėda, kiekvieno mėnesio trečią trečiadienį 18 val.

Klubas inauguruotas 2005 m. gegužės 14 d.

Interneto svetainė www.lcsmilte.lt

FB paskyra Lions Klubas Smiltė

Klubo el. paštas lcsmilte@gmail.com

Nidos LIONS klubo „krikštamotės“

2022 – 2023 m. prezidentė Edita Sendrienė

Viceprezidentė – Asta Drungilienė

Sekretorė – Jolita Cirtautienė

Iždininkė – Palmira Maksvytienė

Klubo narės

Loreta Beržinskienė, Lina Bružienė, Jolita Cirtautienė, Vilija Čiplienė, Rima Januškienė, Birutė Jokužienė, Violeta Jusionienė, Vilija Katkauskienė, Virginija Lazauskienė, Jūratė Miežietienė, Aida Raimonda Pečeliūnienė (2006-2007 m. Lietuvos LIONS klubų apygardos D-131 gubernatorė), Veta Petkienė, Vilija Prižgintienė, Vida Ročienė, Genovaitė Sinskienė, Violeta Staskonienė, Laimutė Stuopelienė, Daina Šatkienė, Ilona Šniuolienė, Jolanta Valavičienė, Nijolė Jagnieškienė, Virginija Kymantienė, Jolanta Leščiuvienė, Vaiva Jokužytė, Edita Sendrienė, Ilona Pocevičienė, Palmira Maksvytienė ir Asta Drungilienė.

Ankstesnės klubo prezidentės

2005-2006 m. – Birutė Jokužienė, 2006-2007 m. – Birutė Jokužienė, 2007-2008 m. – Jolita Cirtautienė, 2008-2009 m. – Vida Ročienė, 2009-2010 m. – Virginija Lazauskienė, 2010-2011 m. – Rima Januškienė, 2011-2012 m. – Vilija Prižgintienė, 2012-2013 m. – Loreta Beržinskienė, 2013-2014 m. – Veta Petkienė, 2014-2015 m. – Aida Pečeliūnienė, 2015-2016 m. – Laima Stuopelienė, 2016-2017 m. – Genovaitė Sinskienė, 2017-2018 m. – Daina Šatkienė, 2018-2019 m. – Jolanta Leščiuvienė, 2019-2020 m. – Jolanta Valavičienė, 2020-2021 m. – Vilija Čiplienė, 2021-2022 m. – Vilija Katkauskienė.

Klubas globoja

Rusnės specialiąją mokyklą (vaikai su spec. poreikiais), S. Šimkaus konservatoriją (talentingi vaikai), neįgaliųjų centrą „Lakštutė“, vaikų regos ugdymo centrą.

Buvo suteiktos vienkartinės paramos E. Balsio menų gimnazijos talentingiems vaikams, Baltijos gimnazija pritaikyta neįgaliesiems, prisidėjo prie Lapių vaikų globos namų renovacijos ir perstatymo ir kt.

Tradicinis klubo renginys – kasmetis meno kūrinių aukcionas „Sušildykime mažąsias širdeles“, skirtas paremti onkologinėmis ligomis sergančius vaikus. Vyksta lapkričio mėn.

2010 m. klubas buvo apdovanotas „Gerumo sparnu“ (LNK televizijos projekto įvertinimas).

Aktuali informacija