LIONS klubai

Kėdainių moterų LIONS klubas

„Kai daug žmonių susivienija – tikslą galima pasiekti!“

Neseniai įsikūręs ir jaunas klubas. Amžiaus vidurkis – 44 metai. Visos narės – Kėdainių miesto gyventojos. Klubą pagal profesiją sudaro: 34 procentai – medikių, 39 proc. verslo atstovių, 13 proc. pedagogų, soc. darbą dirbančių ir 14 – proc. kūryba užsiimančių asmenų. Net pusė klubo narių savo gimimo horoskope turi žemės ženklą, tad tvirtai stovi ant kojų! Klubas inauguruotas: 2015 m. balandžio 21 d. Klubo „krikštamotės“ – Šiaulių moterų LIONS klubas.

Klubo susirinkimo vieta ir laikas: Birutės g. 17a, Kėdainiai, klubas renkasi 1 kartą į mėnesį.

2023 – 2024 m. prezidentė – Indrė Dambrauskienė.

Kontaktai: tel. +370 645 84084, el.p. indrute83@gmail.com

Viceprezidentė – Monika Ramanauskienė.

Iždininkė – Sniežana Slavinskienė.

Sekretorė – Kristina Čiurilienė.

Ankstesnės klubo prezidentės

Audronė Rysevienė – 2022-2023 m.,  Jūratė Tylienė – 2021 m. – 2022 m., Jurgita Grigarienė – 2020 m. – 2021 m., Vilija Mockuvienė – 2019 m. – 2020 m., Vilija Mockuvienė – 2018 m. – 2019 m., Rasida Adomavičienė – 2017 m. – 2018 m., Lina Adomaitienė – 2016 m. – 2017 m., Sigita Skarupskienė 2015 m. – 2016 m.

Klubo narės

Sigita Skaruspkienė, Rasida Adomavičienė, Lina Adomaitienė, Raimonda Augienė, Vida Burbulienė, Inga Dambrauskė, Indrė Dambrauskienė, Jurgita Grigarienė, Rimantė Hofmanienė, Saulutė Kairienė, Joana Kleivienė, Patricija Kvedarienė, Jorūnė Liutkienė, Vilija Mockuvienė, Monika Ramanauskienė, Audronė Rysevienė, Sniežana Slavinskienė, Vaida Staliorienė, Jūratė Tylienė, Kristina Čiurilienė, Justina Kočetova, Jūratė Griciuvienė, Rasa Bielskytė-Masiokė.

Klubas globoja

Kėdainių moterų krizių centrą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LSSA) Kėdainių skyrių, Kėdainių rajono senelių namus, Gyvenimo namus sutrikusio intelekto asmenims, Savarankiško gyvenimo namų padalinį – Josvainių socialinį ir ugdymo centrą bei Kėdainių pagalbos šeimai centrą.

Tradicinis klubo renginys

Paramos ir Padėkos vakaras. Vyksta vasario arba kovo mėnesį.

El. paštas: kedainiulionsklubas@gmail.com

FB paskyra: https://www.facebook.com/LIONSmoterys/

Aktuali informacija