LIONS klubai

Kėdainių moterų LIONS klubas

„Kai daug žmonių susivienija – tikslą galima pasiekti!“

Neseniai įsikūręs ir jaunas klubas. Amžiaus vidurkis – 44 metai. Visos narės – Kėdainių miesto gyventojos. Klubą pagal profesiją sudaro: 34 procentai – medikių, 39 proc. verslo atstovių, 13 proc. pedagogų, soc. darbą dirbančių ir 14 – proc. kūryba užsiimančių asmenų. Net pusė klubo narių savo gimimo horoskope turi žemės ženklą, tad tvirtai stovi ant kojų!

Klubo susirinkimo vieta ir laikas: Skongalio g. 23A, Kėdainiai, kas antras trečiadienis 17.30 val.

Klubas inauguruotas: 2015 m. balandžio 21 d. Klubo „krikštamotės“ – Šiaulių moterų LIONS klubas.

El. paštas: kedainiulionsklubas@gmail.com

Telefonas pasiteirauti: +370 663 39 442

FB paskyra: https://www.facebook.com/LIONSmoterys/

2019 – 2020 m. prezidentė Jurgita Grigarienė

Viceprezidentė Jūratė Tylienė

Iždininkė Sniežana Slavinskienė

Sekretorė Patricija Kvėdarienė

Ankstesnės klubo prezidentės

Vilija Mockuvienė (2019 m. – 2020 m.), Vilija Mockuvienė (2018 m. – 2019 m.), Rasida Adomavičienė (2017 m. – 2018 m.), Lina Adomaitienė (2016 m. – 2017 m.), Sigita Skarupskienė (2015 m. – 2016 m.).

Klubo narės: Lina Adomaitienė, Rasida Adomavičienė, Raimonda Augienė, Vida Burbulienė, Inga Dambrauskė, Indrė Dambrauskienė, Jurgita Grigarienė, Rimantė Hofmanienė, Jūratė Judickienė, Ramunė Kabošienė, Saulutė Kairienė, Joana Kleivienė, Patricija Kvedarienė, Jorūnė Liutkienė, Vilija Mockuvienė, Monika Ramanauskienė, Audronė Rysevienė, Sigita Skarupskienė, Sniežana Slavinskienė, Vaida Staliorienė, Jūratė Tylienė.

Klubas globoja

Kėdainių vaikų globos namus „Saulutė“, Kėdainių moterų krizių centrą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LSSA) Kėdainių skyrių, Krakių parapijos senelių globos namus, Kėdainių J. Paukštelio progimnaziją.

Tradicinis klubo renginys

Paramos ir Padėkos vakaras. Vyksta vasario arba kovo mėnesį.

Aktuali informacija