LIONS klubai

Kauno M. K. Čiurlionio LIONS klubas

“Džiaugiamės galėdami padėti kiekvienam, kuriam pagalba yra reikalinga. Džiaugiamės galėdami tobulėti ir bendrauti su įvairių profesijų ir pomėgių žmonėmis”

Klubas renkasi kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį.

Susirinkimų vieta – nuolatinės nėra.

Inauguracijos data – 1996 m. gegužės 18 d. Inauguravo Annecy Lac LIONS klubas (Prancūzija).

2020-2021 m. prezidentas – Marijus Baltrukonis

viceprezidentas – Jūratė Ligeikeitė

sekretorė – Vilija Butaitė

iždininkė – Aušra Bartninkienė

Klubo nariai

Audrius Jokubynas, Alvydas Laiškonis, Mindaugas Paleckaitis, Vidas Šilkaitis, Vida Šliupienė, Rūta Turkuvienė, Jolanta Gulbinienė, Rūta Budreckienė, Elmyra Albrectaitė, Vilija Butaitė, Marijus Baltrukonis, Jūratė Ligeikeitė, Egita Brazaitienė, Dalia Daunorienė, Virginija Matulevičienė, Aušra Bartninkienė.

Ankstesni klubo prezidentai

1996-1997 m. – Alvydas Laiškonis, 1997-1998 m. – Valensas Puodžius, 1998-1999 m. – Algirdas Jonas Repšys, 1999-2000 m. – Algimantas Tarūta, 2000-2001 m. – Nijolė Adelė Stasiulaitienė, 2001-2002 m. – Kęstutis Šerėnas, 2002-2003 m. – Virginijus Rimkevičius, 2003-2004 m. – Karolis Masilionis, 2004-2005 m. – Feliksas Jackevičius, 2005-2006 m. – Algirdas Jonas Repšys, 2006-2007 m. – Audrius Jokubynas, 2007-2008 m. – Rimantas Grockis, 2008-2009 m. – Sigita Gaučienė, 2009-2010 m. – Vidas Šilkaitis, 2010-2011 m. – Erika Lukoševičiūtė, 2011-2012 m. – Mindaugas Paleckaitis, 2012-2013 m. – Vida Šliupienė, 2013-2014 m. – Rūta Turkuvienė, 2014-2015 m. – Jolanta Gulbinienė, 2015-2016 m. – Rūta Budreckienė, 2016-2017 m. – Iveta Šikšniuvienė, 2017-2018 m. – Reda Rokienė, 2018-2019 m. – Egita Brazaitienė, 2019-2020 m. – Egita Brazaitienė.

Klubas remia Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą, Pagynės vaikų globos namus, Muniškių senelių namus, Istorinę Lietuvos Respublikos Prezidentūrą Kaune, Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų, kt.

Veiklos prioritetai: pagalba akliesiems ir silpnaregiams, seneliams, daugiavaikėms šeimoms ir vaikų namų gyventojams.

Nuolat globoja Kauno aklųjų ir silpnaregių internatinės mokyklą – bendrauja su vaikais, skiria dėmesio jų ugdymui, padeda įsigyti reikiamų priemonių, už surinktas lėšas gerina internatinės mokyklos ugdytinių sveikatos priežiūrą.

Tradicinis klubo renginys: kartu su Kauno LIONS klubu kiekvieną pavasarį organizuoja labdaros koncertą „Aš noriu matyti pavasarį“, kuriame dalyvauja garsūs Lietuvos atlikėjai.

Aktuali informacija