LIONS klubai

Kauno M. K. Čiurlionio LIONS klubas

“Džiaugiamės galėdami padėti kiekvienam, kuriam pagalba yra reikalinga. Džiaugiamės galėdami tobulėti ir bendrauti su įvairių profesijų ir pomėgių žmonėmis”

Klubas renkasi kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį.

Susirinkimų vieta – nuolatinės nėra.

Inauguracijos data – 1996 m. gegužės 18 d. Inauguravo Annecy Lac LIONS klubas (Prancūzija).

2022-2023 m. prezidentė – Dalia Daunorienė

viceprezidentė – Jūratė Aurelija Ligeikaitė

sekretorė – Vilija Butaitė (tel. +370 624 29190)

iždininkė – Egita Brazaitienė

 

Klubo nariai

Alvydas Laiškonis, Audrius Jokubynas, Vidas Šilkaitis, Vida Šliupienė, Rūta Turkuvienė, Mindaugas Paleckaitis, Jolanta Gulbinienė, Rūta Budreckienė, Jūratė Ligeikeitė, Egita Brazaitienė, Marijus Baltrukonis, Elmyra Albrechtaitė, Vilija Butaitė, Dalia Daunorienė, Virginija Matulevičienė, Aušra Bartninkienė, Aušra Kubilienė.

Ankstesni klubo prezidentai

1996-1997 m. – Alvydas Laiškonis, 1997-1998 m. – Valensas Puodžius, 1998-1999 m. – Algirdas Jonas Repšys, 1999-2000 m. – Algimantas Tarūta, 2000-2001 m. – Nijolė Adelė Stasiulaitienė, 2001-2002 m. – Kęstutis Šerėnas, 2002-2003 m. – Virginijus Rimkevičius, 2003-2004 m. – Karolis Masilionis, 2004-2005 m. – Feliksas Jackevičius, 2005-2006 m. – Algirdas Jonas Repšys, 2006-2007 m. – Audrius Jokubynas, 2007-2008 m. – Rimantas Grockis, 2008-2009 m. – Sigita Gaučienė, 2009-2010 m. – Vidas Šilkaitis, 2010-2011 m. – Erika Lukoševičiūtė, 2011-2012 m. – Mindaugas Paleckaitis, 2012-2013 m. – Vida Šliupienė, 2013-2014 m. – Rūta Turkuvienė, 2014-2015 m. – Jolanta Gulbinienė, 2015-2016 m. – Rūta Budreckienė, 2016-2017 m. – Iveta Šikšniuvienė, 2017-2018 m. – Reda Rokienė, 2018-2019 m. – Egita Brazaitienė, 2019-2020 m. – Egita Brazaitienė, 2020-2021 m. – Marijus Baltrukonis, 2021-2022 m. – Marijus Baltrukonis.

Klubas remia Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą, Pagynės vaikų globos namus, Muniškių senelių namus, Istorinę Lietuvos Respublikos Prezidentūrą Kaune, Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų, kt.

Veiklos prioritetai: pagalba akliesiems ir silpnaregiams, seneliams, daugiavaikėms šeimoms ir vaikų namų gyventojams.

Nuolat globoja Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą – bendrauja su vaikais, skiria dėmesio jų ugdymui, padeda įsigyti reikiamų priemonių, už surinktas lėšas gerina centro ugdytinių sveikatos priežiūrą.

Tradicinis klubo renginys: kartu su Kauno LIONS klubu kiekvieną pavasarį organizuoja labdaros koncertą „Aš noriu matyti pavasarį“, kuriame dalyvauja garsūs Lietuvos atlikėjai.

Aktuali informacija