LIONS klubai

Kauno LIONS klubas

„Malonu padėti, kai žinai, kad kažkas dėl to labai džiaugiasi“, – įsitikinę Kauno LIONS klubo nariai.

Inauguracijos data – 1991 m. birželio 7 d. Kauno LIONS klubas yra Marijampolės apskrities LIONS klubo ir Visagino LIONS klubo krikštatėvis.

Klubas renkasi kiekvieno mėnesio pirmąjį antradienį.

Susirinkimų vieta: restoranas „Prie Svarstyklių”, T. Masiulio g.18 E, Kaunas.

2023-2024 m. prezidentė – Irma Rubikienė.

Kontaktai: tel. +37 06 86 76249, el.p. irma2rub@yahoo.com

Viceprezidentė – Elena Muntrimienė.

Sekretorė – Elena Muntrimienė.

Ankstesni klubo prezidentai

1991-1992 m. – Jonas Stepenis, 1992-1993 m. – Audra Statkevičienė, 1993-1994 m. – Rimantas Povilas Minelga, 1994-1995 m. – Algirdas Kepežinskas, 1995-1996 m. – Leonas Jankauskas, 1996-1997 m. – Elena Trimonienė, 1997-1998 m. – Aldona Žėbienė, 1998-1999 m. – Vytautas Jašinskas, 1999-2000 m. – Vladas Lukoševičius, 2000-2001 m. – Marija Alfreda Gedminienė, 2001-2002 m. – Kazimieras Rimeikis, 2002-2003 m. – Daiva Švedienė, 2003-2004 m. – Valdas Kepežinskas, 2004-2005 m. – Virginijus Jasaitis, 2005-2006 m. – Irma Rubikienė, 2006-2007 m. – Romas Ruibys, 2007-2008 m. – Valentinas Rimskis, 2008-2009 m. – Vidmantas Šidlauskas, 2009-2010 m. – Gediminas Tilindis, 2010-2011 m. – Konradas Vitkevičius, 2011-2012 m. – Rasa Ona Inokaitienė, 2012-2013 m. – Daina Paražinskienė, 2013-2014 m. – Virginija Sirevičienė, 2014-2015 m. – Vytautas Lapukauskas, 2015-2016 m. – Juozas Šiaudvytis, 2016-2017 m. – Virginijus Jasaitis, 2017-2018 m. – Ligita Valalytė, 2018-2019 m. – Leonas Valius, 2019-2020 m. Daiva Švedienė, 2020-2021 m. Valentinas Rimskis, 2021-2022 Rasa Ona Inokaitienė, 2022-2023 m. – Mindaugas Šeškauskis.

Klubo nariai

Alfreda Gedminienė, Virginijus Jasaitis, Vytautas Jašinskas, Algirdas Kepežinskas, Justinas Krepšta,Vladas Lukoševičius, Kazimieras Rimeikis, Valentinas Rimskis, Vidmantas Šidlauskas, Daiva Švedienė, Elena Trimonienė, Aldona Žebienė, Virginija Sirevičienė, Stasys Bojarskas, Irma Rubikienė, Konradas Vitkevičius, Gediminas Tilindis, Vytautas Lapukauskas, Juozas Šiaudvytis, Rasa Ona Inokaitienė, Daina Paražinskienė, Dalia Moliejienė, Ona Balžekienė, Mindaugas Šeškauskis, Leonas Valius, Živilė Vaitkūnienė, Martynas Vitkus.

Tradicinis renginys

Jau ne vienerius metus trys Kauno miesto LIONS klubai suvienija pastangas, norėdami suteikti kuo didesnę paramą vaikams su regėjimo negalia. Kauno LIONS klubas kiekvienais metais kartu su Kauno M.K.Čiurlionio LIONS klubu bei Kauno Tauro LIONS klubu organizuoja žymiausių atlikėjų koncertą, jautriai pavadintą Aš noriu matyti pavasarį. Aklųjų ir silpnaregių paramos koncertuose nuolat dalyvauja žymūs šalies politikai, verslininkai, kultūros veikėjai. Tradiciniu tapusio labdaros koncerto Aš noriu matyti pavasarį lėšos skiriamos akių banko kūrimui paremti. Už Kauno muzikiniame teatre rodyto labdaringo spektaklio “Muzikos garsai” metu suaukotas lėšas Kauno silpnaregių internatinės mokyklos vaikams nupirkta muzikos instrumentų.

Klubas globoja 

Klubas globoja Kauno miesto savivaldybės vaikų namus.

Kontaktai

kaunas.lions@gmail.com

Aktuali informacija