LIONS klubai

Druskininkų LIONS moterų klubas

„Tik duodant kažką gero, gerumu ir sugrįžta.“

Veiklios įvairių profesijų ir specialybių moterys, kurias sieja tarpusavio pasitikėjimas bei pasiryžimas teikti psichologinę ir materialinę pagalbą turintiems regėjimo negalią žmonėms.

Klubas renkasi kiekvieno mėnesio antrąpirmadienį.

Susirinkimų vieta MIC Girios aidas, M. K. Čiurlionio g. 116, Druskininkai.

Klubas inauguruotas 2007 m. rugsėjo 15 d. Inauguravo Alytaus Dzūkijos LIONS klubas.

Kontaktai: +370 686 77213. El. paštas: lions.druskininkai@gmail.com

FB paskyra: Druskininkų LIONS moterų klubas

Prioritetinė veikla: pagalba akliesiems ir silpnaregiams, daugiavaikėms šeimoms ir sunkiai sergantiems vaikams. Kaip vieną iš pagrindinių savo veiklos krypčių klubas yra pasirinkęs Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Druskininkų miesto skyriaus rėmimą ir vaikučių su regos negalia globą ir rėmimą.

Klubo organizuojamas ir jau tradiciniu tapęs labdaros renginys „Po angelo sparnu“ vyksta kasmet sausio mėn. pirmoje pusėje ir yra druskininkiečių labai laukiamas bei aktyviai remiamas.

2022 – 2023 m. prezidentė Diana Gaičiūnaitė-Dirmė

viceprezidentė –Loreta Šimkūnienė

iždininkė – Kristina Šanturova

sekretorė –Aurelija Ambrutytė

Klubo narės

Vita Adomavičienė, Lina Viselgienė, Vida Kašėtienė, Loreta Baliukonienė, Rūta Cikanavičienė, Diana Naujokienė, Diana Gaičiūnaitė-Dirmė, Danutė Časienė, Ilona Juozaponienė, Lina Pauliukatė, Kristina Šanturova, Alma Matulevičienė, Laimutė Stankevičienė, Loreta Šimkūnienė, Danguolė Žūkienė, Violeta Petkevičienė, Gražutė Kuneikienė, Ilona Kaubrienė, Aurelija Ambrutytė, Gerda Zaleckaitė – Žeromskienė, Andželika Visockaitė – Juknevičienė.

Ankstesnės klubo prezidentės

Aldona Vičiulienė (2007 – 2008 m.), Alma Matulevičienė (2008 – 2009 m.), Smiltė Mažūnienė (Juraitė) (2009 – 2010 m.), Vida Kašėtienė (2010 – 2011 m.), Danutė Časienė (2011 – 2012 m.), Laimutė Stankevičienė (2012 – 2013 m.), Birutė Levanaitienė (2013 – 2014 m.), Loreta Baliukonienė (2014 – 2015 m.), Diana Naujokienė (2015 – 2016 m.), Lina Vidūnienė (2016 – 2017 m.), Gražutė Kuneikienė (2017 – 2018 m.), Danguolė Žūkienė (2018 – 2019 m.), Lina Viselgienė (2019 – 2020 m), Vita Adomavičienė (2020-2021 m.), Rūta Cikanavičienė (2021 – 2022 m.)

Aktuali informacija