Renginiai

Lietuvos LIONS klubų asociacijos metinė ataskaitinė – rinkiminė konferencija

2021 m. balandžio 17 d.
10.00 val.

Data: 2021 m. balandžio 17 d. (šeštadienis)
Vieta: nuotoliniu būdu
Konferencijos pradžia: 10 val.

Konferencijos darbotvarkė

1. Sveikinimo žodis, konferencijos atidarymas, konferencijos pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimas
Pranešėja – gubernatorė Daiva Grikšienė
2. Asociacijos veiklos ataskaita už 2020-2021 m.
Pranešėja – gubernatorė Daiva Grikšienė
3. Asociacijos finansinė ataskaita už 2020-2021 m.
Pranešėjas – iždininkas Valdimaras Guzaitis
4. Revizijos komisijos ataskaita už 2020-2021 m.
Pranešėjas – Revizijos komisijos pirmininkas Saulius Lapšinskas
5. VšĮ LIONS QUEST LIETUVA veiklos ir finansinė ataskaitos už 2020-2021 m.
Pranešėja – VšĮ LIONS QUEST LIETUVA direktorė Daiva Šukytė
6. 2021-2022 m. Apygardos veiklos plano ir biudžeto tvirtinimas
Pranešėjas – Pirmasis vicegubernatorius Andrius Stasiukynas
7. 2021-2022 m. Apygardos Antrojo vicegubernatoriaus rinkimai
Pranešėjas – Pirmasis vicegubernatorius Andrius Stasiukynas
8. 2021-2022 m. Apygardos valdybos rinkimai
Pranešėjas – Pirmasis vicegubernatorius Andrius Stasiukynas
9. 2021- 2022 m. Apygardos revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai
Pranešėjas – Pirmasis vicegubernatorius Andrius Stasiukynas
10. Dėl Lietuvos LIONS klubų asociacijos pasilikimo/pasitraukimo VšĮ LIONS QUEST LIETUVA dalininkų
Pranešėjai – valdybos narys Virginijus Jasaitis, Pirmasis vicegubernatorius Andrius Stasiukynas
11. Naujo LIONS klubų asociacijos tinklalapio ir intraneto pristatymas
Pranešėja – Komunikacijos ir informacijos komiteto vadovė Lina Jakučionienė
12. Kiti klausimai ir konferencijos uždarymas

Gubernatorė
Daiva Grikšienė

Kiti renginiai