Lions Clubs

Vilniaus Sostinės LIONS klubas


Vilniaus Sostinės LIONS klubas – vienas iš pirmųjų Lietuvos LIONS klubų, veikiantis jau 17 metų. Klubas vienija įvairių sričių profesionalus - menininkus, verslininkus, mokslininkus, teisininkus, politikus ir valstybės tarnautojus, visuomenininkus. Didžiuojames ir tuo, kad du klubo nariai: Romualdas Bakutis ir Rimantas Stankevičius buvo Lietuvos LIONS klubų apygardos D-131 Gubernatoriais. 

Klubas tęsia kasmetinių šviesios atminties V.Kernagio iniciatyva pradėtų rengti originalių labdaros koncertų Vilniaus Rotušėje tradiciją. Koncertų metu surinktos lėšos skiriamos akliesiems ir silpnaregiams remti, pastovaus partnerio Vilniaus “Versmės” gimnazijos reikmėms. 

Sostinės LIONS klubas rėmė „Baltosios lazdelės“ renginius Vilniuje, akinių surinkimo ir išdalinimo socialiai remtiniems akciją, finansavo aklo kompozitoriaus ir atlikėjo V. Bučionio kelionę į JAV, parėmė Lietuvos aklųjų literatų kūrybos almanacho "Vaivorykštė" leidybą, skyrė lėšų baltosioms lazdelėms įsigyti, regėjimo negalią turintiems sportininkams padovanojo sportinių kostiumų, organizavo Užutrakio dvaro aplinkos tvarkymo talką, finansavo aklųjų ir silpnaregių vaikų vasaros poilsį pajūryje, pagerbė Lietuvos ir silpnaregių sąjungos veteranus, įsteigė prizus B.Grincevičiūtės konkurso laureatams, parėmė chorą „Vilnius“, pastoviai organizuoja mentorystės programą Vilniaus “Versmės” gimnazijos moksleiviams, įsteigė kasmetines stipendijas V.Kernagio fondo laureatams. 

Kartu su Skandinavijos šalių LIONS klubais Vilniaus Sostinės LIONS klubas vykdė tarptautinį „Baldžio šilo“ projektą – projekto metu buvo renovuotas neįgaliųjų reabilitacijos centras. Su Islandijos LIONS klubais eile metų buvo vykdomas specialių lovų ir kompensacinės technikos ligoninėms ir socialiai remtiniems labdaros projektas. Kartu su Danijos LIONS klubais įteikėme pritaikytą neįgaliems mikroautobusą integruoto ugdymo Vilniaus „Versmės“ tuometinei vidurinei mokyklai. 
Dar viena iš klubo tradicijų – diskusijos su įdomiais žmonėmis ir klubo narių vadovaujamų įstaigų ir įmonių lankymas. 

Klubo buveinės adresas: Jankiškių g. 13c, Vilnius

Kontaktai: m.arunas@arlanga.lt

Inauguracija: 1998 m. birželio 18 d. 

Klubas renkasi restorane „Forest“ (Vokiečių g. 8) kiekvieno mėnesio antrąjį ir ketvirtąjį trečiadienį. 

Klubas globoja Vilniaus „Versmės“ gimnaziją, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą. 

Klubas yra Alytaus Dzūkijos, Rietavo, Vilniaus Vytauto Didžiojo, Vilniaus Karaliaus Mindaugo, Naujojo Amžiaus LIONS klubų ir Vilniaus LEO klubo krikštatėvis. 

Klubo prezidentas Deivis Valiulis

Ankstesni klubo prezidentai:

Rimantas Stankevičius

1998-1999

Vaclovas Kontrauskas

1999-2000

Antanas Zenonas Kaminskas

2000-2001

Vidmantas Venckūnas

2001-2002

Romualdas Bakutis

2002-2003

Eugenijus Laurinaitis

2003-2004

Rimantas Busila

2004-2005

Algimantas Kundrotas

2005-2006

Pranas Dailidė

2006-2007

Alfonsas Daniūnas

2007-2008

Vaidotas Grinčikas

2008-2009

Egidijus Kūris

2009-2010

Rimgaudas Kalvaitis

2010-2011

Vytautas Kupliauskas

2011-2012

Gintautas Babravičius

2012-2013

Artūras Melianas

2013-2014

Vytautas Pliuskus                  

2014-2015

 Arūnas Mažonis

 2015-2016

Klubo nariai: Gintautas Babravičius, Romualdas Bakutis, Gintautas Bareika, Algimantas Blažys, Rimantas Busila, Pranas Dailidė, Alfonsas Daniūnas, Vaidotas Grinčikas, Rimgaudas Kalvaitis, Antanas Zenonas Kaminskas, Virgilijus Kaupas, Vytautas Kupliauskas, Arūnas Mažonis, Artūras Melianas, Mindaugas Mikaila, Vytautas Pliuskus, Jonas Saladžius, Arvydas Skernevičius, Deivis Valiulis, Henrikas Bernatavičius, Pranas Šerpytis, Justas Dargužas.

©

LIONS klubų asociacija
Adresas: Aguonų g. 7-6, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 300082146

cs@lionsclubs.lt