Lions Clubs

Užpalių LIONS klubas


Klubas vienija įvairių profesijų ir skirtingo išsilavinimo žmones: medikus, pedagogus, teisininkus, ūkininkus, tarnautojus. Jų tikslas - tarnauti žmonėms, padėti jiems sunkiausiais gyvenimo momentais. Klubo nariai aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime, yra įvairių renginių dalyviai bei rėmėjai.

 

Klubo susirinkimų vieta ir laikas: Pilies g.14, Užpaliai, Utenos rajonas; kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį, 18 val.

Inauguruotas 2001 m. birželio 23 d. 

2019 - 2020 m. prezidentas - Aistis Kukutis

Sekretorius - Kęstutis Šileikis

Iždininkė - Nijolė Rimkevičienė

 

Klubo nariai:

Jonas Bučelis, Violeta Buterlevičienė, Giedrius Indrašius, Vytas Jurka, Eugenijus Keraminas, Virginijus Keraminas, Lidija Kondrosovienė, Aistis Kukutis, Zita Mackevičienė, Remigijus Maniušis, Dainius Maslauskas, Audrius Remeikis, Vida Riaubienė, Nijolė Rimkevičienė, Kęstutis Šileikis, Bronius Šliogeris, Vidmantas Tamošiūnas, LIokadija tarvydienė, Danutė Valančiūtė, Vesta vaškelienė. Valerija Vaškelienė.

Ankstesni klubo prezidentai: Bronius Šliogeris, Giedrius Indrašius, Lidija Kondrašovienė, Virginijus Keraminas, Zita Mackevičienė, Dalis Vaiginas, Kęstutis Šileikis, Janina Umbrasienė, Vytas Jurka, Arvydas Mitalas, Vidmantas Tamošiūnas, Remigijus Maniušis, Violeta Buterlevičienė, Eugenijus Keraminas, 2016-2017 m. - Vesta Vaškelienė, 2018-2019 m. - Audrius Remeikis.

 

Užpalių Lions klubas vykdo įvairiapusę veiklą. Jau tradicija tapo gerumo akcija-aukcionas, kurio iniciatorė yra Zita Mackevičienė. Surinktos lėšos yra skiriamos regėjimo negalę turintiems vaikams, sergantiems leukemija, autoįvykio metu suluošintiems dviems berniukams dviratininkams. Lidijos Kondrošovienės iniciatyva buvo gautos lėšos, paruošti maisto paketai ir išdalyti skurstančioms Užpalių krašto šeimoms. Violeta Buterlevičienė yra įsteigusi Vaikų dienos centrą Leliūnuose, kurį lanko rizikos šeimų vaikai. Ji rūpinasi vaikų užimtumu ir laisvalaikiu, šelpia materialiai. Kubo narė Nijolė Rimkevičienė daug metų remia Užpalių gimnazijos teniso klubą „Perkūnas“. Jos kvietimu į Užpalius buvo atvykusi JAV ambasadorė Anne Derse. Kęstučio Šileikio iniciatyva buvo suorganizuotas Advento vakaras Užpalių bendruomenės žmonėms, kuriame koncertavo Aklųjų draugijos Utenos skyriaus saviveiklininkai. Įvairius Užpalių bendruomenės renginius sistemingai remia Algimantas Vaškelis bei Virginijus Keraminas.


Ne vienerius metus nemokamai organizuojama akių patikra bei išdalinta apie 500 akinių. Draugai Liūtai iš Norvegijos atveža labdaros (drabužiai, avalynė, medikamentai, sportinis inventorius, kompensacinė technika negalią turintiems žmonėms). Visa tai dalijama Užpalių seniūnijos žmonėms, Utenos miesto medicinos įstaigoms, mokykloms, Aklųjų draugijai, darželiui „Eglutė“(jį lanko vaikai, turintys regėjimo problemų). Lėlininkei Editai nupirkta siuvimo mašina. Kiti klubo nariai teikia pagalbą senyviems žmonėms, padeda jiems ūkio darbuose.

Klubas palaiko ryšius su savo įkvėpėjais LIONS klubo nariais iš Norvegijos, kurie daug kartų lankėsi Užpaliuose.

Turite klausimų?

©

Lietuvos LIONS klubų asociacijos rekvizitai:


Adresas: Aguonų g. 7-6, 03213 Vilnius

Juridinio asmens kodas: 300082146

El. paštas: cs@lionsclubs.lt

Sąskaitos Nr. LT123500010002249247

SWIFT kodas: EVIULT21XXX

Banko kodas: 35000, „Paysera LT“, UAB

Kviečiame geros valios žmones prisidėti prie kilnių LIONS veiklos tikslų ir aukoti. Dėkojame už Jūsų gerumą.