Lions Clubs

Užpalių LIONS klubas


Užpalių Lions klubo inauguracijos data- 2001 m. birželio 23 d. 
Adresas- Pilies g.14, Užpaliai, Utenos rajonas. 
Klubo nariai renkasi kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį. 

Klubo kontaktiniai tel. Nr.: +37068724271, +370686695376

Klubas susikūrė draugų iš Norvegijos iniciatyvos ir pasiūlymo dėka. Pasiūlymas buvo priimtas ir , suradus reikiamą dalyvių skaičių, 2001 metais įvyko Užpalių Lions klubo inauguracija. Dabar jame dalyvauja įvairių profesijų ir skirtingo išsilavinimo žmonės: medikai, pedagogai, teisininkai, ūkininkai, tarnautojai... Juos jungia bendras tikslas tarnauti žmonėms , padėti jiems sunkiausiais gyvenimo momentais.

Šiuo metu klubo nariais yra: Remigijus Maniušis, Virginijus Keraminas, Eugenijus Keraminas, Vytas Jurka, Kęstutis Šileikis, Giedrius Indrašius, Algimantas Vaškelis, Dainius Maslauskas, Vladas Murnikovas, Vidmantas Tamošiūnas, Lidija Kondrašovienė, Zita Mackevičienė, Janina Umbrasienė, Violeta Buterlevičienė, Vida Riaubienė, Zita Ringeliavičienė, Bronius Šliogeris, Nijolė Rimkevičienė, Vesta Vaskelienė, Audrius Remeikis, Dainius Maslauskas. 

Užpalių Lions klubas vykdo įvairiapusę veiklą. Jau tradicija tapo gerumo akcija-aukcionas, kurio iniciatorė yra Zita Mackevičienė. Minėto aukciono metu surinktos lėšos yra skiriamos regėjimo negalę turintiems vaikams, sergantiems leukemija, autoįvykio metu suluošintiems dviems berniukams dviratininkams. Lidijos Kondrošovienės iniciatyva buvo gautos lėšos, paruošti maisto paketai ir išdalinti skurstančioms Užpalių krašto šeimoms. Violeta Buterlevičienė yra įsteigusi Vaikų dienos centrą Leliūnuose, kurį lanko rizikos šeimų vaikai. Ji rūpinasi vaikų užimtumu ir laisvalaikiu, šelpia materialiai. Kubo narė Nijolė Rimkevičienė eilę metų remia Užpalių gimnazijos teniso klubą „Perkūnas“. Jos kvietimu į Užpalius buvo atvykusi JAV ambasadorė Anne Derse. Kęstučio Šileikio iniciatyva buvo suorganizuotas Advento vakaras Užpalių bendruomenės žmonėms, kuriame koncertavo Aklųjų draugijos Utenos skyriaus saviveiklininkai. Įvairius Užpalių bendruomenės renginius sistemingai remia Algimantas Vaškelis bei Virginijus Keraminas. 

Klubo nariai aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime, yra įvairių renginių dalyviai bei rėmėjai. Ne vienerius metus nemokamai organizuojama akių patikra bei išdalinta apie 500 akinių. Draugai Liūtai iš Norvegijos atveža labdaros (drabužiai, avalynė, medikamentai, sportinis inventorius, kompensacinė technika negalią turintiems žmonėms). Visa tai dalijama ne tik Užpalių seniūnijos žmonėms, bet ir Utenos miesto medicinos įstaigoms, mokykloms, Aklųjų draugijai, darželiui „Eglutė“(jį lanko vaikai, turintys regėjimo problemų). Lėlininkei Editai nupirkta siuvimo mašina, kad ji savo kūryba džiugintų ne tik Utenos krašto žmones, bet ir užsieniečius, atvykstančius į svečius. Kiti klubo nariai teikia pagalbą senyvo amžiaus žmonėms, padeda jiems ūkio darbuose. Užpalių Lions klubo nariai- pareiginga, aukštos moralės komanda, įgyvendinanti pagrindinį šūkį „Mes tarnaujame!“. Jie pastoviai palaiko ryšius su bendraminčiais Lions klubo nariais iš Norvegijos, kurie daug kartų lankėsi Užpaliuose, o šiemet 24 žmonių grupė rugpjūčio mėnesi svečiuosis Norvegijoje. 

Užpalių Lions klubo prezidentai: Bronius Šliogeris, Giedrius Indrašius, Lidija Kondrašovienė, Virginijus Keraminas, Zita Mackevičienė, Dalis Vaiginas, Kęstutis Šileikis, Janina Umbrasienė, Vytas Jurka, Arvydas Mitalas, Vidmantas Tamošiūnas, Remigijus Maniušis, Violeta Buterlevičienė, Eugenijus Keraminas.

2016-2017 m. Užpalių Lions klubo prezidentė - Vesta Vaškelienė.

©

LIONS klubų asociacija
Adresas: Aguonų g. 7-6, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 300082146

cs@lionsclubs.lt