Marijampolės moterų LIONS klubas


Marijampolės moterų LIONS klubo tikslas – suvienijus skirtingas profesines patirtis, telkti psichosocialinę pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus su raidos negalia (autizmo spektro sutrikimu, Dauno sindromu), padedant užtikrinti savalaikę pagalbą vaikui ir šeimai bei mažinti jų socialinę atskirtį.

Pagrindinis ir esminis visas klubo nares vienijantis poreikis – DALINTIS, dalintis su kitais tuo, ką pačios mokame geriausiai. Šiai dienai mums visoms klubinėje veikloje svarbiausia – generuoti idėjas ir realizuoti sumanymus, kurie būtų prasmingi ir vertingi, pirmiausia, mūsų bendruomenės (savivaldybės) žmonėms ir pagal galimybes prisidėti prie kitų projektų bei iniciatyvų, nukreiptų į socialiai jautrias problemas, atskirties mažinimą ir supratingumo bei tolerancijos visuomenėje didinimą.

Klubo globojama įstaiga: vaikų dienos centras „Suvalkijos saulytės“ (Marijampolė).

Susirinkimų vieta ir laikas: Big House Burger, Vytauto g. 50, Marijampolė. Klubas renkasi kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį.
Klubas įregistruotas: 2020 m. lapkričio 19 d.
Klubo krikštatėviai – Vilkaviškio LIONS klubo nariai.
Kontaktai: +370 699 36137, el. paštas o.misiukeviciene@gmail.com
FB paskyra: Marijampolės moterų LIONS klubas

2020-2021 m. prezidentė – Ona Misiukevičienė
Viceprezidentė – Gražina Jakovickienė
Sekretorė – Evelina Adaškevičienė
Iždininkė – Jolita Kučinskienė
Tailtvisterė – Svajonė Rainienė

Klubo narės:
Živilė Neimanaitė-Byčenkova, Eglė Venclovaitė, Inga Rauluševičienė, Sigla Ravinskienė, Irma Norbutaitė, Rita Čiuplienė, Aušra Jurkšaitienė, Ernesta Mickevičienė, Živilė Belickienė, Ingrida Kubilienė, Lina Geležauskienė, Gintarė Baltrūnienė, Vaida Radauskienė, Laima Karalienė, Laimutė Vėgėlienė.

Turite klausimų?

©

Lietuvos LIONS klubų asociacijos rekvizitai:


Adresas: Aguonų g. 7-6, 03213 Vilnius

Juridinio asmens kodas: 300082146

El. paštas: cs@lionsclubs.lt

Sąskaitos Nr. LT447044060004707492

AB SEB bankas