Lions Clubs

Marijampolės apskrities LIONS klubas


 

Klubas susirinkimai vyksta kiekvieną mėnesio pirmąjį trečiadienį.
 
Susitikimų vieta - viešbutis „Žilina“, Gedimino g. 106, Marijampolė.                                                
 
Inauguracijos data - 2002 m. gegužės mėn. 24 d. Inauguravo Kauno LIONS klubas.
 
Kontaktai: Tel. Nr: +370 693 04233, el. paštas   s.valancius@marijampole.lt

Marijampolės apskrities LIONS klubas šiuo metu vienija 25 narius. Klubo dalykiniai susirinkimai vyksta kiekvieną mėnesio pirmąjį trečiadienį. Antrasis klubo mėnesio susitikimas vyksta neformalioje aplinkoje. Šiuos renginius rengia kiekvienas klubo narys. Susitikimų tikslas - pagyvinti klubo narių bei jų šeimų betarpišką bendravimą, dalyvauti Marijampolės regiono ir visos Lietuvos kultūriniame gyvenime, pažinti įvairias profesines sritis, dirbti ir tarnauti visuomenės interesams, bendrauti ir padėti klubo remiamų organizacijų nariams ir tiems, kam reikalinga klubo pagalba.

Klubas sezoną tradiciškai pradeda Žolinės švente, kurioje klubo nariai su šeimomis, prisimindami liaudies tradicijas, aptaria pradedamo sezono svarbiausius darbus, linksminasi, bendrauja neformalioje aplinkoje. Rugsėjo mėnesį klubas aktyviai dalyvauta Lietuvos LIONS klubų organizuojamuose forumuose. Tradiciškai dalyvaujame Aklųjų ir silpnaregių draugijos narių renginyje, minint Baltosios lazdelės dieną. Akliesiems ir silpnaregiams dovanojame reikalingų priemonių ir įrangos. Prieš Kalėdas kartu su Norvegijos 104D regiono LIONS klubais organizuojame „Kalėdų karavaną“- aplankomos  sunkai besiverčiančioms šeimos visose Marijampolės savivaldybės seniūnijose ir joms įteikiama svari kalėdinė parama. Į „Kalėdų karavano“ renginius atvyksta svečiai iš Norvegijos,  didelė dalis norvegų LIONS atstovų  ir kartu su jais atvykstantis jaunimas bendrauja su mūsų klubo atžalomis. Jie taip pat lanko ir prisideda prie „Kalėdų karavano“ renginių. „Kalėdų karavano“ metu kasmet  organizuojamas kalėdinis spektaklis, kuris yra dovanojamas Degučių vaikų dienos centro vaikams ir  pradinės mokyklos-darželio „Žiburėlis“, kurį lanko vaikai su regėjimo negalia, auklėtiniams ir jų tėveliams. Kasmet pavasarį yra  surengiamas labdaros renginys „Aš noriu matyti pavasarį“, jame  surinktos lėšos yra skiriamos labdarai.

  • Rugpjūčio 15 d. Žolinė - klubo narių suėjimas pabendrauti, laikantis Žolinės papročių, prieš prasidedant LIONS veiklos sezonui;
  • Tarptautinės Baltosios lazdelės dienos minėjimas drauge su Marijampolės aklųjų ir silpnaregių draugijos nariais;
  • Prieš Kalėdas kartu su Norvegijos 104D Lions klubais organizuojamas „Kalėdų karavanas“, kurio metu dalinama parama daugiavaikėms šeimoms  Marijampolės savivaldybės seniūnijose;
  • Kiekvienais metais globojamo darželio vaikučiams ir jų tėveliams Marijampolės dramos teatre dovanojamas Kalėdinis spektaklis, į kurį visus bilietus nuperka LIONS klubas;
  • Klubo nariai su šeimomis Naujuosius metus sutinka drauge;
  • Kovo 8-ąją, tarptautinę Moters dieną,  klubo „liūtai“ sveikina žmonas - ta proga rengiama vakaronė;
  • Susitikimai su Marijampolės „Rotary“ klubu, įvairių sporto šakų išbandymas;
  • Tradicinis pavasario renginys „Aš noriu matyti pavasarį“,  skirtas labdarai ;
  • Birželio mėn. - klubo veiklos sezono uždarymas ir Joninių šventė.

2017-2018 m. prezidentas  - Juozas Bartaškevičius

Ankstesni klubo prezidentai:

2002-2003 m. prezidentas - Vygantas Gataveckas, 2003-2004 m. prezidentas - Vidmantas Murauskas, 2004-2005 m. prezidentas - Antanas Baliukevičius, 2005-2006 m. prezidentas - Romas Bungarda, 2006-2007 m. prezidentas - Juozas Burba, 2007-2008 m. prezidentas - Kęstutis Karpavičius, 2008-2009 m. prezidentas - Ramūnas Žemaitis, 2009-2010 m. prezidentas - Romas Giedraitis, 2010-2011 m. prezidentas - Stasys Žaliabarštis, 2011-2012 m. prezidentas - Rimantas Pacevičius, 2012-2013 m. prezidentas - Regimantas Kavaliauskas, 2013-2014 m. prezidentas - Romualdas Kubilius, 2014-2015 m. prezidentas - Rimantas Lekeckas, 2015-2016 m. prezidentas - Egidijus Pudžemis, 2016-2017 m. prezidentas - Sigitas Valančius.

Klubo nariai:

Antanas Baliukevičius, Juozas Bartaškevičius, Romas Bungarda, Juozas Burba,  Rimantas Gaižauskas, Vygantas Gataveckas, Romas Giedraitis, Kęstutis Jasiukevičius, Kęstutis Karpavičius, Regimantas Kavaliauskas, Gintautas Klevas, Rimas Kostiuškevičius, Romualdas Kubilius, Rimantas Lekeckas, Vytautas Mašanauskas, Vidmantas Murauskas, Rimantas Pacevičius, Egidijus Pudžemis, Vidmantas Ravinis, Sigitas Valančius, Stasys Žaliabarštis, Ramūnas Žemaitis, Gintautas Žilinskas, Saulius Slušnys, Robertas Dumša.

 

©

LIONS klubų asociacija
Adresas: Aguonų g. 7-6, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 300082146

cs@lionsclubs.lt