Lions Clubs

Vilkaviškio LIONS klubas


Klubas renkasi kiekvieno mėnesio kas antrą trečiadienį.

Susirinkimų vieta - Boulingo klubas, Vienybės g. 47, Vilkaviškis.

Inauguracijos data - 2006 m. gegužės 20 d. Inauguravo Marijampolės apskrities LIONS klubas.

Kontaktai: tel. +37068233124, el.p. r.m.ukis@gmail.com

Į klubą susibūrusius įvairių profesijų ir pomėgių žmones sieja noras bei siekis pagal galimybes padėti kitiems. Dalį savo laisvalaikio paskyrę labdaringai veiklai, klubo nariai tikisi, kad bent maža dalele prisideda prie Vilkaviškio rajono žmonių gerovės.

Kaip vieną iš pagrindinių savo veiklos krypčių klubas yra pasirinkęs Vilkaviškio lopšelio-darželio „Pasaka“ vaikučių su negalia globą ir rėmimą, dalį savo lėšų skiria ir kitiems likimo nuskriaustiesiems rajono vaikams paremti, dėmesiu ir reikalingiausiais rūbais, daiktais, mokymo priemonėmis stengiasi praskaidrinti Alvito šv. Kazimiero globos namų ir Kybartų vaikų globos namų ugdytinių gyvenimą.Užmegzti ryšiai su Norvegijos Alesundos LIONS klubu, kurio nariai atsiunčia labdaros siuntas šioms dviems mūsų rajono įstaigoms. 

Įvairiomis progomis Vilkaviškio „liūtai“ organizuoja bendrus labdaros vakarus, susitikimus, kartu švenčia įvairias šventes, dalyvauja kitų Lietuvos ir užsienio LIONS klubų renginiuose ir akcijose, drauge su savo šeimų nariais kiekvieną vasarą plaukia baidarėmis, rudenį keliauja po Lietuvą, aplanko ir svečias šalis. 2012 metų vasarą klubas surengė pirmąją Lietuvoje tarptautinę LIONS stovyklą "Youth Camp Suduva", kurios metu klubo narių šeimose ir stovyklavietėje gyveno keturiolika jaunuolių iš devynių užsienio šalių. 

Klubo organizuojamas ir jau tradiciniu tapęs labdaros renginys „Mes irgi galime padėti” vilkaviškiečių yra labai laukiamas ir aktyviai remiamas. 

2017-2018 m. prezidentė - Elena Savickienė


Ankstesni klubo prezidentai:              

2006-2007 m. prezidentas - Žilvinas Gelgota, 2007-2008 m. prezidentė - Rasa Ilgūnienė, 2008-2009 m. prezidentas - Arūnas Maksvytis, 2009-2010 m. prezidentė - Loreta Rastauskienė, 2010-2011 prezidentas - Gytis Lukoševičius, 2011-2012 m. prezidentė - Teisutė Čiapienė, 2012-2013 m. prezidentas - Vilmantas Šlekys, 2013-2014 m. prezidentė - Rimutė Gagienė, 2014-2015 m. prezidentas - Gintaras Brokevičius, 2015 -2016 m. prezidentė - Edita Gaubienė, 2016-2017 m. prezidentas - Robertas Mickevičius.


Klubo nariai:
Dangyra Apanavičienė, Gintaras Brokevičius, Teisutė Čiapienė, Zita Dubickienė, Rimutė Gagienė, Edita Gaubienė, Žilvinas Gelgota, Rasa Ilgūnienė, Arvydas Jurgelaitis, Jonas Jurkynas, Saulytis Kurtinaitis, Gytis Lukoševičius, Arūnas Maksvytis, Algirdas Neiberka, Loreta Rastauskienė, Elena Savickienė, Eglė Jočienė, Vilmantas Šlekys, Vidas Venckevičius, Dijana Žebrauskienė, Robertas Mickevičius, Skirma Švarcienė, Rymantas Vaičaitis, Audronė Liubinskaitė, Diana Mykolaitytė, Raimonda Kurauskienė.

©

LIONS klubų asociacija
Adresas: Aguonų g. 7-6, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 300082146

cs@lionsclubs.lt