Lions Clubs

Kėdainių moterų LIONS klubas


Kėdainių moterų LIONS klubas

Kėdainių moterų LIONS klubas yra visuomeninė organizacija, priklausanti aktyviausiai tarptautinei klubinei organizacijai pasaulyje. Klube susibūrusias veiklias moteris vienija noras pasidalinti gerumu, rūpintis ir teikti pagalbą papuolusiems į bėdą, ištikus nelaimei, stokojant lėšų arba žinių kaip išspręsti netikėtai žmones užgriuvusias ar susikaupusias problemas. Moterys nestokoja šilumos, atjautos, gerumo ir idėjų,  telkia bendraminčius bei gilinasi į socialinius reiškinius ir renka aukas iš asmenų bei organizacijų. Skirstant paramą prioritetai yra keturi: aklieji ir silpnaregiai,  skurstantieji, LIONS QUEST programose dalyvaujantys vaikai  ir ekologija.

Kėdainių moterų LIONS klubo veikloje dalyvauja įvairių sričių specialistės: pedagogės, verslininkės, medikės, psichologės, floristės, socialinės darbuotojos, ūkininkės, komunikacijos specialistės, vadovės. Visas jas vienija noras aktyviai veikti ir pasivyti vyresniuosius LIONS brolius bei seseris. Savo konkrečiais darbais ir parama sustiprinti visą Lietuvos LIONS bendruomenę bei auginti pasitikėjimą šia organizacija visame pasaulyje.

Jauniausias Lietuvoje moterų klubas, į LIONS judėjimo šeimą įsijungęs 2015-ųjų pavasarį, dar tik kuria savo tradicijas ir ieško tapatybės bei identiteto.

Pirmieji Kėdainių moterų LIONS klubo globotiniai: vaikų namų „Saulutė“, „Gyvenimo namų sutrikusio intelekto asmenims“ ugdytiniai bei lopšelis – darželis „Pasaka“, kuriame ugdomi ir regėjimo sutrikimų turintys vaikai. 2015-2016 metais pagalbos ranka buvo ištiesta nuo gaisro nukentėjusiai šeimai, ir regėjimo sutrikimų turintiems vaikams, ligoniams ir gabiems Kėdainių krašto vaikams, surengtos dvi neatlygintino kraujo donorystės akcijos.

Pirmieji svarbiausi renginiai: visą rajono bendruomenę geranoriškumui sutelkusi LIONS šventė – inauguracija, miesto gimtadienio šventės metu surengta žaisminga vėjo malūnėlių akcija, prieš Šv. Kalėdas, kartu su Profesinio rengimo centro bendruomene surengta imbierinių meduolių mugė, miesto Daugiakultūriame centre surengtas labdaros vakaras, kuriame dalyvavo ir savo veiklą pristatę du talentingi menininkai, broliai Artūras ir Ričardas Anusauskai, visus metus vykusios savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimo pamokos VGN. „Saulutė“ auklėtiniams, bei moterų krizių centro gyventojoms.

Kėdainių moterų LIONS klubas bendradarbiauja su Kėdainių bendruomenėmis, Rotary klubu bei kuria gerus santykius su įvairiomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis rajone. Dalyvauja akcijose „Darom“, „Tūkstantmečio ąžuolynas“, neatlygintinos kraujo donorystės ir kt. akcijose, renginiuose  „Baltic cup 2016“, „Charity Run 2015“.

Pirmoji klubo prezidentė - Sigita Skarupskienė (2015-2016 m.).

2016-2017 metų prezidentė – Lina Adomaitienė.

2017-2018 metų prezidentė – Rasida Adomavičienė.

Šiuo metu klube savanoriauja 22 narės: Sigita Skarupskienė, Lina Adomaitienė, Rasida Adomavičienė, Raimonda Augienė, Vida Burbulienė, Indrė Dambrauskienė, Lina Gaižauskienė, Rimantė Hofmanienė, Jūratė Judickienė, Ramunė Kabošienė, Saulutė Kairienė, Patricija Kvedarienė, Jorūnė Liutkienė, Vilija Mockuvienė, Sonata Patkauskaitė, Audronė Rysevienė, Sniežana Slavinskienė, Joana Kleivienė, Vaida Staliorienė, Jūratė Tylienė, Jurgita Grigarienė, Monika Ramanauskienė

Klubo krikštamotės - „Šiaulių moterų LIONS klubas“.

Klubo šūkis „Aš tarnauju“ mums reiškia tarnystę ir atsidavimą, pirmiausia, Kėdainių krašto žmonėms ir jų rūpesčiams, paskui visos visuomenės ir pasaulio tobulinimui.

Kontaktinis prezidentės R. Adomavičienės telefonas +370 650 20100

 

©

LIONS klubų asociacija
Adresas: Aguonų g. 7-6, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 300082146

cs@lionsclubs.lt