Lions Clubs

Daiva Grikšienė


Daiva Grikšienė, I-oji vicegubernatorė, LIONS valdybos narė
 
Kai tarnaujame kartu, vienas reiškia tik pradžią
 

LIONS veikloje dalyvaujate nuo 2004 metų. Kas jus paskatino prisijungti prie LIONS ir motyvuoja čia būti

Buvau viena iš 7 raktinės grupės narių, kurios Lietuvoje įsteigė pirmąjį moterų LIONS klubą. Iki tol daugiausiai klubų buvo vyriški, veikė ir keli mišrūs. Pasirengimas, kol tapome oficialiai inauguruotu Šiaulių moterų LIONS klubu, truko beveik metus. O viskas prasidėjo nuo tinkamu laiku įvykusio pokalbio su tinkamu žmogumi (šypsosi) – mūsų klubo vedliu tapo Šiaulių LIONS klubo narys Alfredas Lankauskas. Išskirtinę pagarbą jaučiu ir pirmajam Lietuvos LIONS klubų gubernatoriui Juozui Pabrėžai – jis mane tiesiog panardino į lionizmą, kurio idėjomis iki šiol gyvenu: LIONS veiklos principai, nuostatos, dvasia, supratimas atėjo būtent iš J.Pabrėžos. Kartu su juo esame parengę ir knygą apie lionizmą Lietuvoje „Lietuvos LIONS klubai“.

LIONS klubas padeda realizuoti daug altruistinių idėjų, socialinių iniciatyvų, kokybiškų renginių.Visada sakau, kad jeigu gali padaryti gerą darbą, net nedvejok, daryk– nesigailėsi. O gerus darbus daryti su būriu bendraminčių visada smagiau ir lengviau. Veikdami kartu, mes galime padaryti daug gerų dalykų, pagelbėti žmonėms, duoti jiems tai, ko dar dažnai mūsų visuomenėje stokojama: geranoriškumo, malonaus bendravimo, elementarios paramos. Viskas prasideda nuo vieno: vieno šypsnio, vieno padrąsinančio žodžio, vieno kavos puodelio, vieno žmogaus... bet kai mes tarnaujame kartu, problemos tampa mažesnėmis, o jų sprendimai - greitesni. Mūsų stiprybė – vienybėje. Kai siejau savo gyvenimą su LIONS, man šios idėjos buvo itin svarbios.

Kas jums labiausia patinka LIONS veikloje?

Pasakysiu poetiškai: patinka tai, kad griauname sienas ir statome tiltus tarp žmonių. Gerumas turi daug veidų – nebijokime jo rodyti ir dovanoti kitiems. Nebijokime ir nuolat dairytis, būti atidūs, kad įžvelgtume kitų gerus ketinimus, padrąsintume, didžiuotumėmės puikiomis iniciatyvomis.

Ką jūs veikiate kartu?

Darome viską, ką apima LIONS judėjimo šūkis „Mes tarnaujame!“. Visos mūsų pastangos nukreiptos į filantropinę veiklą, t. y. paramą ir pagalbą žmogui. Svarbu akcentuoti, kad LIONS nėra organizacija, turinti pilną seifą pinigų ir juos dalinanti kaip labdarą. LIONS judėjimo misija platesnė, įtraukianti kitus žmones, bendruomenes – LIONS nariai sako: mes jums galime padėti, mes inicijuosime, organizuosime, kviečiame prisidėti ir jus kartu daryti gerus darbus. Juk visus mus vienija bendra gerumo idėja, kuri šildo širdis, malonina sielas, mes visi kalbame viena – meilės žmogui – kalba, kuriai nereikia vertimo. Mes visi esame broliai ir sesės. Tik tai, kas mus suvienija bendriems darbams, yra prasminga ir kilnu.

Kartu su Šiaulių moterų LIONS klubu, kaip ir kiti „liūtai“, padedame tiems, kuriems mažiau pasisekė gyvenime. Siekdamos jiems pagelbėti, organizuojame labdaros renginius, kurių metu žmonės aukoja, kad surinktus pinigus galėtume skirti kaip labdarą bėdų ištiktoms šeimoms, sergantiems vaikams, gabiems studentams. Be to, „liūtai“ irgi „turi rankas“, todėl savo darbu ir patys mielai prisidedame prie kilnių akcijų, socialinių iniciatyvų.

Kaip apibūdintumėte - ką gaunate ir duodate, būdama LIONS?

Būdama „liūte“, nuolat esu apsupta bendraminčių, draugų, miesto bendruomenės, kuriai, kaip klubas, skiriame didžiąją dalįsavo veiklos. LIONS judėjimas skatina domėtis aplinka, kurioje gyvenu ir dirbu, padėti, dovanoti. LIONS susitikimai, renginiai, socialiniai projektai ir iniciatyvos, idėjų paieška, nuolatinis savo įgūdžių tobulinimas, bendravimas su labai skirtingais žmonėmis padeda plėsti akiratį gerokai toliau už profesinių rėmų. Jeigu sieki asmeninių pokyčių, jeigu tau rūpi visuomenės pokyčiai – visa tai gali įvykti tik tada, jeigu pats tapsi šių pokyčių dalimi.

O ką aš duodu?... Tikiu, kad atnešu nors truputį džiaugsmo tiems, ką slegia gyvenimo negandos, ligos, nepriteklius, kam reikia to palaikančio, padrąsinančio vieno žodžio, vieno euro... Vienas duoda pradžią, impulsą, bet LIONS veikloje niekada nelieki vienas.

Mano tikslas – kad visų LIONS klubų veikla būtų aktyvesnė, įvairesnė, kad nariai generuotų idėjas ir jomis dalintųsi. Iš naujų idėjų ateina naujos veiklos, o iš to – pasitenkinimas, kad mes bendromis jėgomis keičiame pasaulį, duodame daugiau vilties. Noriu, kad kuo daugiau žmonių įsitrauktų į LIONS veiklą ir savo gyvenimo ir veiklos prasmę bei laimę rastų filantropijoje.

Kas būdinga LIONS veiklai būtent Šiauliuose?

Kaip minėjau, esame pirmasis moterų LIONS klubas Lietuvoje, todėl siekiame būti deramu pavyzdžiu. Šiaulių moterų LIONS klubo narės globoja Šiaulių sutrikusio vystymosi kūdikių namus, kuriuose už surinktas lėšas rekonstruota virtuvė, atnaujinta jos įranga, suremontuotos vaikų grupių patalpos bei koridoriai, atnaujintos lauko žaidimų aikštelės.

Kiekvienais metais klubo paramos sulaukia daugiavaikės ir socialiai remtinos šeimos, vaikų dienos centrai, pavieniai asmenys – jiems pagelbsti labdaros renginių metu suaukotos lėšos, geradarių paaukoti pinigai, rėmėjų dovanoti baldai, buitinė įranga, vitaminai,miestiečių sunešti rūbai, žaislai...Klubas diabetu sergantiems vaikams yra nupirkęs portatyvinę gliukozės stebėjimo sistemą, ne kartą pagelbėjo genetinėmis ligomis sergančius mažylius auginančioms šeimoms, akliesiems ir silpnaregiams, vaikų globos namų auklėtiniams. Per žiemos šventes į Šiaulių dramos teatrą pažiūrėti šventinio spektaklio pakviečiame sunkiau per gyvenimą besiiriančių šeimų bei globos įstaigų vaikučius. Gražia tradicija jau tapo Kovo 11-osios proga teikiama stipendija pažangiausiems Šiaulių universiteto studentams, turintiems negalią.

Sudarome galimybes, kad ir miesto gyventojai bei svečiai aukotų geriems darbams: Šiaulių prekybos centruose pastatytos aukų dėžutės ir renkamos lėšas neįgaliesiems bei sergantiems vaikams. Didžiausias klubo renginys – tradicinis pavasario labdaros renginys.

Šiaulių krašte veikia net 4 LIONS klubai: Šiaulių LIONS klubas, Šiaulių Alka LIONS klubas, Šiaulių moterų LIONS klubas ir Šiaulių rajono LIONS klubas. Lyginant miestus pagal gyventojų skaičių, Šiauliai turi didžiausią procentą LIONS narių. Visi 4 Šiaulių klubai kartu 2019 m. įgyvendino projektą dėl multisensorinio kambario Šiaulių Moters ir vaiko klinikoje įrengimo. 

Kokį matote ryšį tarp savo veiklos LIONS klube ir kitų gyvenimo sričių - šeimos, profesinės veiklos, pomėgių?

Užsiimdama LIONS veikla išmokau dar lanksčiau valdyti savo laiką, nes tenka dalyvauti įvairiuose susitikimuose, klubų renginiuose, mokymuose. Šiai veiklai skiriu ir dalį savo finansų.

LIONS klubas jau yra tapęs mano šeimos dalimi. Džiaugiuosi, kad LIONS idėjos artimos ir mano sūnui, kuris ne vienerius metus tarptautinėse jaunimo stovyklose pristatinėjo Lietuvos LIONS klubų veiklą, vykdomus projektus, o iš Australijos yra net parvežęs šios šalies „liūtų“ paaukotus pinigus vienam sunkią judėjimo negalią turinčiam berniukui – taip juos sujaudino Justuko iš Šiaulių istorija.

Nežinau, kokį poveikį mano gyvenimo pabaigoje bus palikęs LIONS judėjimas, tačiau tikiu, kad ką bedaryčiau šeimoje, darbe ar pramogaudama, kasdien auginu ir tą „liūtišką“ daigą, prižiūriu, laistau... Gal vaisių niekada ir nepamatysiu, gal nepasidžiaugsiu to daigo grožiu, bet tikiu, kad ateities kartos iš tų visų LIONS narių pasodintų atskirų daigų išvys didžiulį nepaprasto grožio irkilnumo sodą– žmonijos gerumo sodą.

Kokį poveikį dalyvavimams LIONS veikloje daro jums kaip asmenybei?

LIONS atlieka pačią tauriausią geros valios misiją, kuri turi daug skirtingų pavadinimų: filantropija, geranoriškumas, altruizmas, labdara, didžiadvasiškumas, humanizmas ir pan. Nesuklysiu, jei visus šiuos žodžius apjungsiu į vieną paprastą žodį – davimas. Davimas nieko nesitikint už tai mainais. Turėjimas yra beprasmis, jeigu nieko neduodi. Svarbu ne tai, ką ar kiek galime duoti, svarbu pats nusiteikimas – duoti. Todėl jau beveik 700 LIONS narių Lietuvoje vienaip ar kitaip duoda tai, ką turi ir gali: meilę, žinių, draugišką petį, šiltą bendravimą, pinigų. „Duodančios rankos – svarbiau negu malda“, – sakė motina Teresė. Apie bet kurio iš mūsų gyvenimą kalbės ne sertifikatai ir medaliai, o nuveikti geri darbai. Kai pradedi dalintis ir besąlygiškai duoti, pradedi pastebėti, kaip keičiasi kitų gyvenimai. Bet dar labiau keičiamės mes patys. O gyventi pažangiuose pokyčiuose man labai patinka.

Ką manote apie LIONS veiklą kaip bendruomenių kūrimo ir bendruomeniškumo skatinimo priemonę Lietuvoje?  

Yra paprasta tiesa: mes – tai žmonija, viena visuma. Jeigu viena dalis žmonių kenčia, kita kenčia lygiai taip pat. Galbūt ne visi tą jaučia, gal kai kam ir patinka vienam mėgautis savo laime, bet ta pavienė laimė tokia maža, kad vargu, ar nuo to galima tapti laimingesniu. Ir tik tie, kurievisu kūnu pajaučia, kad kitai žmonijos pusei sunku, tamsu, silpna, skauda, kad dažnai tik jie yra aklųjų, kurčiųjų, kenčiančiųjų viltis ir gali jiems padėti– tik tokie žmonės tampa „liūtais“ iš širdies ir visam gyvenimui.

Kai žmogus supranta, kas iš tikrųjų yra „liūtas“, jis negalvoja apie atlygį, negaili savo laiko, nes žino, kad jis keičia savo miesto bendruomenę, savo šalies gyvenimą, o su visais pasaulio „liūtais“ ir patį pasaulį. Gerumas, užuojauta, pagalba neturi mato vieneto. Pinigai – ne tos dimensijos elementas. LIONS darbai matuojami širdimi, todėl per įsipareigojimą tarnauti ateina daug bendrų projektų, daugiau dosnumo, besišypsančių žvilgsnių, geranoriškumo.

Kokią dar matote LIONS misiją Lietuvos visuomenėje?

Lionizmo esmei apibūdinti man užtenka trijų žodžių: tarnauti, bendrauti, tobulėti. Šiuose žodžiuose glūdi visa LIONS filosofija: bendrystė, pagalba likimo nuskriaustiems, mažiau laimingiems žmonėms, savo įgūdžių tobulinimas, lyderystės kompetencijų ugdymas (juk ne šiaip sau LIONS klubuose kiekvienas narys rotacijos principu tampa klubo prezidentu ir turi galimybę vesti klubą pirmyn). Plačiąja prasme, LIONS misija – gyvenimo kokybės gerinimasšioje Žemėje ir siekis tapti gerumo ambasadoriais savo bendruomenėse, lyderiais humanizmo tarnystėje.

Dauguma LIONS klubų didžiąją dalį lėšų gauna iš labdaros koncertų, aukcionų ar kitų labdaringų akcijų. Už gautus pinigus stengiasi padėti įsigyti reikalingų medicinos priemonių, pagelbsti išvykti gydytis, nupirkti buityje trūkstamų daiktų, tačiau dalinti grynuosius pinigus vengiama. Patys paremdami sergančiuosius bei likimo mažiau pamylėtus žmones, LIONS nariai to paties moko ir visuomenę. Mūsų tikslas – įtraukti kuo daugiau visuomenės į tarnystę žmonėms. Vadovaujamės principu – kiek galime, tiek padedame patys.Kviečiame ir visus tą patį daryti. O bendros pastangos sukuria tikrus stebuklus.

Kaip jūs paaiškintumėte nepažįstamajam, kas yra LIONS, kuo ši organizacija užsiima, kokie žmonės gali tapti LIONS nariais?

LIONS – didžiausia ir reprezentatyviausia tarptautinė visuomeninė klubinė organizacija pasaulyje. LIONS idėjas skleidžia per 1,4 mln. narių 47 tūkst. pasaulio klubų. Nors LIONS klubai vienija skirtingų interesų ir profesijų žmones, jųnariai vieningai stengiasi padėti žmonėms vietos bendruomenėse.

LIONS klubai yra tam, kad padėtų ten, kur nelengva,kad šviestų ten, kur tamsu, kad išplėstų savo galimybes, suteikdami daugiau galimybių kitiems. Nenoriu sakyti, kad tai LIONS narių pareiga. Noriu tikėti, kad tai yra pašaukimas – tikėti tuo, ką daro ir duoda. Tikėti visu kūnu ir siela. Tikėti taip, kad net lengvas šiurpas kūnu eitų. Tik toks tikėjimas ir tarnystė gali virsti visa galinčia humanizmo jėga. Tad žmones, kurie savyje jaučia tokį tikėjimą ir norą, kviečiu paieškoti durų į LIONS klubus.

Jeigu apibendrintai, tai LIONS nariai – žmonės, kurie domisi ir rūpinasi kitais žmonėmis. Tam reikia stiprių filantropinių ir lyderio savybių, aiškių vertybių, socialinės atsakomybės jausmo bei atsakomybės už žmonių gyvenimo kokybę.

Ar palaikote ryšius su užsienio LIONS klubais?

Šiaulių moterų LIONS klubas turi vadinamą „twinning“ klubą Didžiojoje Britanijoje – palaiko ryšius su Londono Vestminsterio LIONS klubu. Šis klubas nutarė prisidėti ir prie Šiaulių moterų LIONS klubo iniciatyvos, Šiauliuose įgyvendinant daugiau kaip 38 tūkstančių eurų vertės projektą „Multisensorinio kambario įrengimas vaikams, turintiems autizmą bei kitus specifinius mišrius raidos sutrikimus ir psichikos sutrikimų turintiems paaugliams“. Pusę projekto išlaidų finansavo tarptautinis LCIF fondas. Prie Šiaulių moterų LIONS klubo parengto projekto prisijungė ir Šiaulių LIONS, Šiaulių LIONS ALKA, Šiaulių rajono LIONS klubai. Visų šių geradarių dėka Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikoje 2019 m. birželį duris atvėrė pirmas Šiaurės Lietuvoje multisensorinis kambarys, kuriame sukauptos priemonės suteikia dideles galimybes sutrikusios sensorikos vaikams koreguoti vystymosi raidos sutrikimus.

Mane visada žavi pasaulio "liūtai". Būdami net garbingo amžiaus, jie taip energingai, kūrybiškai ir nuoširdžiai dirba vardan LIONS. Tai tik dar kartą rodo, kad, skleidžiant meilę kitiems žmonėms, nėra nei amžiaus, nei socialinio statuso, nei laiko, nei sienų ribų.

Turite klausimų?

©

Lietuvos LIONS klubų asociacijos rekvizitai:


Adresas: Aguonų g. 7-6, 03213 Vilnius

Juridinio asmens kodas: 300082146

El. paštas: cs@lionsclubs.lt

Sąskaitos Nr. LT44 7044 0600 0470 7492

 

Kviečiame geros valios žmones prisidėti prie kilnių LIONS veiklos tikslų ir aukoti. Dėkojame už Jūsų gerumą.