Lions Clubs

Alytaus Dzūkijos LIONS klubas


Alytaus Dzūkijos LIONS klubas

Klubas renkasi -     Kas antrą kiekvieno mėnesio trečiadienį.

Susirinkimų vieta - Restoranas "Dzūkijos  dvaras" , Tarzanijos g. 1, Radžiūnų k. Alytaus sen.

Klubas inauguruotas -   2000 m. balandžio 29 d.

Inauguravo - Vilniaus Sostinės LIONS klubas.

 

Kontaktai:  

Klubo prezidentas Andrius Stasiukynas tel. + 370 682 33337;  el.p.:  andrius@snowarena.lt

Viceprezidentas Virgilijus Leketas                  +370 686 21314             leketasv@ligonine.lt

Sekretorius Deimintas Radzevičius                + 370 699 56172           d.radzevicius@advolex.lt

Iždininkas Egidijus Mensevičius    .                +370 687 12878            egidijusmen@gmail.com

 

Svetainė: www. dzukijoslions.lt

 Alytaus Dzūkijos LIONS klubas yra Druskininkų moterų LIONS klubo krikštatėvis.

 „Tarptautinio LIONS judėjimo idėjos - bendromis pastangomis teikti pagalbą žmonėms - yra kilnios ir sektinos kiekvienam“, - teigia Alytaus Dzūkijos LIONS klubo nariai.  Klubas tradiciškai daugiausiai dėmesio skiria  akliesiems ir  silpnaregiams, palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Alytaus skyriaus nariais. Dalyvauja  tarptautinės „Baltosios lazdelės” minėjimo dienos ir kituose silpnaregių  renginiuose, teikia finansinę paramą, nuperka silpnaregiams reikalingų kompensacinių priemonių, kompiuterinės įrangos. Silpnaregiui Alytaus krašto poetui Albinui Plauskai  klubas padėjo išleisti penkias knygeles ir jo tekstais sukurtų dainų audiodiską. Kas metai parama suteikiama dienos centro  "Padovanokite šypseną" vaikams. Paremta ir leidinio apie Alytaus krašto mokslininkus leidyba.
 
Lėšų surenkama organizuojant labdaros renginius: koncertus, turnyrus, pavasarines žvejybos varžybas Krokialaukyje. Dalyvauti šiuose renginiuose kviečiami ir kitų Lietuvos LIONS klubų ir draugiškų Alytaus labdaros klubų nariai.
 
Alytiškiai aktyviai dalyvauja kitų Lietuvos LIONS klubų renginiuose, du kartus yra pelnę pereinamąjį geriausio Lietuvos LIONS klubo prizą.                                                                                                                                                    
Ilgalaikio bendravimo pasekoje  su Prancūzijos Velizy Concorde LIONS klubu 2012 metais buvo  sudaryta ir abiejų klubų iškilmingai priimta klubų dvynių chartiją. Klubai dvyniai palaiko glaudžius ryšius , keičiasi delegacijomis, vykdomi bendri projektai. Lėšos daugumoje   skiriamos Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo reikmėms. Nuolatinis bendravimas palaikomas su krikštadukromis - Druskininkų moterų LIONS klubu.

Klubo vadovai   rūpinasi turiningu jų šeimų laisvalaikio praleidimu: organizuoja jau tradicija tapusius renginius, žiemos šventes, grybavimo konkursus, išvykas į užsienio šalis, koncertus, kitus renginius, kuriuose kartu dalyvauja ir jų šeimų nariai.

Klubas nuolat žvelgia į perspektyvą, ieškodamas naujų veiklos formų, kuria  bendradarbiavimo tradicijas. Alytus išskirtinai garsėja gražiu trijų labdaros klubų gražiu bendravimu ir bendradarbiavimu. Kartu su Alytaus „Rotary“ ir tarptautinės moterų organizacijos „Zonta“ narėmis  Alytaus klubais nuo  2009 m. organizuoja  bendrus  Kalėdinius labdaros vakarus, dalyvaujama šių draugiškų klubų renginiuose, dalijamasi patirtimi.  Jungtinių renginių metu pavyksta sukaupti lėšų didesniems projektams, kaip pvz. Rumbonių parapijos senelių namų renovacijai buvo sukaupta per 180 tūkst.lt. , o 2015 metų renginio lėšos per 19 tūkst.eurų  skirtos Alytaus ligoninės skvero įrengimui.  Taip pat remiamas LIONS QUEST socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimas Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklose.
 
2014 metai klubas kartu su Druskininkų moterų LIONS klubu sėkmingai priėmė tarptautinės jaunimo stovyklos narius.

Tai paskatino iš naujo atsikurti Alytaus LEO klubą, kurio nariai aktyviai talkininkauja labdaros renginiuose ir šventėse.

 2017-2018 m. klubo prezidentas -  Virgilijus Leketas.

Ankstesni klubo prezidentai:

2000-2001 m. prezidentas - Algirdas Stasiukynas, 2001-2002 m. prezidentas - Modestas Dimša, 2002-2003 m. prezidentas - Valdas Stasiukynas, 2003-2004 m. prezidentas - Aloyzas Jaciunskas, 2004-2005 m. prezidentas - Juozas Adomaitis, 2005-2006 m. prezidentas - Rimantas Prūsaitis, 2006-2007 m. prezidentas - Arvydas Stankevičius, 2007-2008 m. prezidentas - Kazimieras Sventickas, 2008-2009 m. prezidentas - Rytis Sarpalius, 2009-2010 m. prezidentas - Romas Jurgelevičius, 2010-2011 m. prezidentas - Valdas Albutavičius, 2011-2012 m. prezidentas - Rimas Marčiulynas, 2012-2013 m. prezidentas - Česlovas Meržvinskas,2013-2014 m. prezidentas - Klemensas Mitrulevičius,  2014-2015 m. prezidentas Kęstutis Muliuolis,  2015-2016 m. prezidentas Žydrūnas Marcinkevičius, 2016-2017 metų klubo prezidentas - Andrius Stasiukynas.
 
Klubo nariai:
 
Juozas Adomaitis, Valdas Albutavičius, Mindaugas Aldonis, Modestas Dimša, Vilius Gavelis, Aurelijus Jaruševičius, Aloyzas Jaciunskas, Virginijus Jurkonis;  Romas Jurgelevičius, Henrikas Kirkliauskas,  Vytautas Kucevičius, Virgilijus Leketas, Žydrūnas Marcinkevičius, Rimas Marčiulynas, Egidijus Mensevičius, Česlovas Meržvinskas, Klemensas Mitrulevičius, Kęstutis Muliuolis, Gedinimas Petkevičius, Rimantas Prūsaitis,  Deimintas Radzevičius, Justinas Raveikis, Vytautas Šadurskas, Rytis Sarpalius,  Arvydas Stankevičius,  Algimantas Stašiauskas,  Andrius Stasiukynas, Kazimieras Sventickas.
 
Klubo Garbės nariu yra Prancūzijos Velizy Concorde klubo atstovas  Phillipe Muller.
 
Informacija patikslinta: 2016 07 28 

 

©

LIONS klubų asociacija
Adresas: Aguonų g. 7-6, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 300082146

cs@lionsclubs.lt